2015-03-16

Ledarnas omvärldsspaning vecka 10-11

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Arbetsmarknaden utvecklas långsamt i positivt riktning. Men den minskande arbetslösheten är koncentrerad till inrikes födda, enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Arbetslösheten fortsätter att minska i långsam takt

Totalt 386 000 personer (16-64 år) var inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i slutet på februari 2015. Det är 19 000 färre än för ett år sedan. Arbetslösheten minskar, men betydligt långsammare än tidigare. Antalet inskrivna arbetslösa minskar nu bland både män och kvinnor och i samtliga åldrar. Men minskningen är helt koncentrerad till inrikes födda. Bland utrikes födda ökar antalet inskrivna arbetslösa. En anledning är att fler nyanlända kommer till Sverige och skriver in sig på landets arbetsförmedlingar.

Arbetsförmedlingen 2015-03-11

 

Jämställdhet & diskriminering

Svenskar ser ner på äldre

Trots att de äldre blir allt fler i Sverige, har de lägre status här än i många andra länder. Det visar de senaste mätningarna från World values survey. Samtidigt är vi till exempel mer skeptiska till unga chefer än man är i andra länder.

DN 2015-03-05

Fler kvinnor än tidigare är toppolitiker och chefer

I dag är 108 kvinnor kommunstyrelseordförande jämfört med 2006 då endast 60 kvinnor var det. I 9 av 21 landsting är en kvinna ordförande i landstingsstyrelsen. År 2006 beslutade SKL:s kongress att det politiska ledarskapet skulle stärkas och utvecklas. En av satsningarna var att stärka kvinnor att styra och leda kommuner, landsting och regioner. Flera insatser SKL har arbetat med ett särskilt nätverk för kvinnor, där toppolitiker över partigränser delat erfarenheter och stöttat varandra.

SKL 2015-03-06

Tyskland inför könskvotering

Tyskland inför könskvotering. Reglerna införs redan nästa år och gäller styrelserna i landets största företag. Under fredagen fattade Tysklands parlament, der Bundestag, det historiska beslutet att från 2016 införa krav på att de drygt 100 största börsnoterade tyska bolagen ska ha minst 30 procent kvinnor eller män i sina styrelser, skriver nyhetsbyrån AP. Utöver kvoteringskraven på de största företagen skärps även reglerna för 3 500 andra bolag. De kommer att bli tvungna att införa mål om höjd andel kvinnor på ledande befattningar.

SvD 2015-03-06

Gender pay gap will not close for 70 years at current rate, says UN

The income of female workers across the world will lag behind men’s for another 70 years if the gender pay gap continues to reduce at the present painfully slow rate, the UN is warning in a report that lays bare global inequality in the workplace.

The Guardian 2015-03-06

Hög andel kvinnor på chefstjänster

Färsk statistik från Svenskt Näringsliv visar att allt fler kvinnor tar chefsjobb i traditionellt mansdominerade branscher och transportföretagen har en högre andel kvinnor som är chefer än andel anställda i branschen. Även inom bygg och inom industriföretagen är det nästan lika många kvinnor som är chefer som arbetar i branschen. Svenskt Näringslivs undersökning, som genomförts bland medlemsföretagen, visar vidare att 39 procent av de anställda i medlemsföretagen är kvinnor och att 36 procent av cheferna är kvinnor (2014).

Transportgruppen 2015-03-10

Pay gap between levels increasing globally, finds Hay Group

The pay gap between senior managers and lower level employees has increased in every region around the world since the start of the recession, Hay Group data has indicated. In the UK the pay gap between senior and junior levels has increased by 5.3%. In Europe overall the gap rose by 2.2%, the lowest of all the global regions. Hay Group’s pay data, which analysed pay trends among 16 million employees, also found the average salary in the UK of a senior manager is 3.3 times the average salary of a lower-level employee.

HR Magazine 2015-03-20


Facklig marknad

Laval-målet: Svenska regeringen vill ge facket mer makt

EU-anpassningen gick för långt när de svenska lagarna ändrades efter EU-domstolens Laval-målet. Det menar den svenska regeringen som nu har gett en utredning i uppdrag att föreslå regler som ska ge fackförbunden bättre möjligheter att bevaka villkoren för utstationerade arbetstagare. Men arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv menar att regeringens ambitioner är oförenliga med EU-rätten.

Arbeidsliv i Norden 2015-03-02

LO-förbunden enade om 13 års lönekrav

Lägstalönen i LO-förbundens avtal ska vara minst 75 procent av medellönen för en arbetare. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska med 6 procentenheter. Det är LO-förbundens nya och gemensamma krav som ska förverkligas under tiden fram till år 2028.

Arbetet 2015-03-11

Låg inflation ställer till det i avtalsrörelsen

Parterna på arbetsmarknaden fortsätter att ha inflationsförväntningar som ligger långt under Riksbankens mål om en inflation på två procent. Inflationen kan komma att bli en källa till konflikt i de kommande avtalsförhandlingarna.

Arbetet 2015-03-13


Ledarskap

Hovrättsdom friar chefer

Hovrätten i Sundsvall har idag meddelat en friande dom i brottsmålet där två chefer i Krokoms kommun åtalats för arbetsmiljöbrott. Domen förtydligar gränserna för chefers arbetsmiljöansvar.

SKL 2015-03-03


Karriär & arbete

Fortsatt minskad arbetslöshet i EU

Trenden med långsamt minskade arbetslöshet i Europa håller i sig. I januari var arbetslösheten i EU-länderna i genomsnitt 9,8 procent, en minskning med 0,1 procentenheter sedan december och en nedgång på ett år från 10,6 procent i januari 2014. Det visar statistikbyrån Eurostats senaste sammanställning. Jämfört med december i fjol minskade arbetslösheten eller var oförändrad i alla medlemsländer som det fanns uppgifter för förutom Malta.

Europaportalen 2015-03-02

Höjd pensionsålder inget hot mot unga

Fler äldre på arbetsmarknaden minskar inte ungas möjligheter att få jobb. En ökning av antalet yrkesverksamma leder istället till att fler jobb skapas. Det visar en ny rapport av Anders Forslund, professor i nationalekonomi. När höjd pensionsålder diskuteras förs ibland argumentet fram att fler äldre på arbetsmarknaden skulle försvåra för unga att komma in på arbetsmarknaden. Men nu visar en ny rapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) att ett sådant samband inte finns.

Prevent 2015-03-05

Sony Mobile varslar 1000 i Lund

Omkring 1000 personer vid Sony Mobile i Lund varslas. Det står nu klart efter tidigare aviserade neddragningar. Ungefär 1.000 personer vid Sony Mobile i Lund, som har 1.800 anställda och därutöver sysselsätter 400 konsulter, varslas. Totalt har Sony Mobile cirka 8.500 anställda, enligt TT. Det rapporterar svt.se. För ungefär en månad sedan, i samband med niomånadersrapporten den 4 februari, aviserade Sony att 2.100 tjänster skulle bort inom Sony Mobile under det kommande året.

Veckans Affärer 2015-03-09

Ericsson varslar 2200 personer

Telekomföretaget Ericsson varslar än en gång - nu berörs 2 200 anställda i Sverige. Dessutom ska 850 konsulttjänster tas bort. De anställda fick beskedet via media.

SvD 2015-03-11

Automatisering, jobbpolarisering och inkomstfördelning

Jobbtillväxten för uppgifter som för 20-30 år sedan klassades som medelinkomstjobb har varit markant svagare än för både låginkomstjobb och höginkomstjobb. Arbetsmarknaden har kort sagt polariserats.

Ekonomistas 2015-03-12


Ekonomi

Tjänsteindikator spår ökad takt

Tillväxttakten i början av 2015 kan bli ungefär lika stark i den privata tjänstesektorn som den var under förra året, alltså kring 3,4 procent, visar Almegas Tjänsteindikator för första kvartalet. Ledande indikatorer pekar dessutom mot att takten kan bli ännu något högre senare under våren. Men trots att efterfrågan är på uppgång bromsar jobbtillväxten in när brist på personal med rätt kompetens återigen skapar flaskhalsar.

DI 2015-03-09

Stark exportuppgång fjärde kvartalet

BNP-tillväxten var 2,1 procent helåret 2014, vilket var den högsta sedan 2011. Fjolårets inledande kvartal bars i huvudsak upp av inhemsk efterfrågan, men mot slutet av året fick tillväxten en bredare bas när även exporten tog fart. Under det fjärde kvartalet ökade med 1,1 procent säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Det är en tillväxttakt som står sig mycket väl internationellt. Att svensk åter visar styrka efter flera svaga år bidrog till att bredda uppgången i Sveriges ekonomi efter ett rejält kliv uppåt fjärde kvartalet.

SCB 2015-03-13

Svag tillväxt för bemanningsbolag

Bemanningsbolagen i Sverige känner av det osäkra ekonomiska läget. Det skedde en inbromsning för branschen under förra året, visar en ny rapport.

SvD 2015-03-13


Övriga trendsignaler

Fler går med i a-kassan

Antalet medlemmar i a-kassorna ökade 42 000 personer under förra året. Det är den starkaste medlemsökningen sedan 1993 och nästan dubbelt så stor som 2013, enligt IAF. Länkar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen redovisar ny statistik över medlemsutvecklingen i a-kassorna. Utvecklingen under 2014 var mer positiv än på länge. Enligt IAF kan en förklaring vara att det blev billigare att vara med i a-kassan när arbetslöshetsavgiften avskaffades första januari 2014.

Publikt 2015-03-05

Kvinnor, män och internet

På söndag är det internationella kvinnodagen. Därför har vi tagit på oss genusglasögonen och tittat närmare på våra data från . Det fanns en tid när teknikintresse sågs som något manligt. I dagens digitaliserade samhälle har teknik blivit ett område som berör oss alla. Men hur jämställda är vi egentligen när det kommer till internetanvändning och tekniktillgång? I genomsnitt tillbringar vi 21,6 timmar per vecka på internet, män lite mer (23,4 timmar) och kvinnor lite mindre (19,1 timmar).

Internetstatistik 2015-03-06

Stockholm står på tur

Malmö har infört Vita jobb. Stockholm filar på en upphandlingspolicy för Vita jobb. Många andra kommuner och landsting funderar på att följa efter: Göteborg, Borås, Örebro, Sundsvall, Härnösand, Östersund, Kramfors och Umeå är bara några exempel.

Arbetet 2015-03-06

Sverige klar EU-etta i förnybart

Sverige använder med råge störst andel förnybar energi av medlemsländerna och klarar redan sitt EU-mål satt till 2020. Med drygt hälften av energianvändningen från förnybara källor utklassade Sverige övriga EU-länder, visar en sammanställning från statistikbyrån Eurostat. Siffrorna avser 2013 och är de senaste där det finns uppgifter för alla medlemsländer.

Europaportalen 2015-03-11

”När allt blir digitalt måste vi bli smartare”

Allt som går kommer att digitaliseras. Vad betyder det för jobben? Varför kan inte Ingves rubba inflationen? Och är verkligen arbete den bästa skattebasen? Swedbanks chefekonom Anna Felländer har gett vår tids största knäckfrågor ett ansikte. ”Vissa menar att produktivitetsvinsterna från IT-boomen börjar falna och spår en dyster framtid. Men jag skulle vilja säga att det är tvärtom”, säger Anna Felländer.

Veckans Affärer 2015-03-13

Oväntat trendbrott för världsutsläpp

Trots ekonomisk tillväxt ligger världens utsläpp av koldioxid kvar på samma nivå. Det uppger energiorganet IEA i en preliminär årssammanställning. Det är första gången på fyra decennier som utsläppen inte ökar, bortsett från år med ekonomisk nedgång. Drygt 32 miljarder ton koldioxid beräknas ha släppts ut i fjol, lika mycket som 2013. Enligt IEA:s chefekonom Fatih Birol visar resultatet att ekonomisk tillväxt inte behöver betyda ökade utsläpp av växthusgaser.

SvD 2015-03-15

Uppdaterat: 2015-03-16

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem