2015-03-30

Ledarnas omvärldsspaning vecka 12-13

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Den ökande automatiseringen och digitaliseringens långsiktiga konsekvenser på arbetsmarknaden är fortfarande oklara. En studie från Uppsala Universitet visar, precis som flera utländska studier att medelinkomstjobben minskar i omfattning, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Organisations need ‘integrated programmes’ to retain older workers

Organisations need “integrated programmes” and formal policies to ensure they retain and make the most of older workers, according to research from Rotterdam School of Management, Erasmus University. Professor of HR management Dirk van Dierendonck surveyed thousands of HR managers and employees across Europe. He found that while most employers seem to understand the strengths of older workers, retention strategies are not a priority.

HR Magazine 2015-03-16

Tredelad föräldraförsäkring ger mer jämställt arbetsliv

Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är en av nycklarna till ett mer jämställt arbetsliv. Därför tycker Saco att föräldraförsäkringen ska vara delad i tre lika stora delar om 130 dagar per del. Samtidigt bör jämställdhetsbonusen avskaffas då den inte har haft effekter som leder till ett jämnare uttag av föräldrapenningen.

Saco 2015-03-19

Ojämn föräldraledighet bidrar till att kvinnor har svårare än män att uppnå höga löner

I Sverige har kvinnor svårare än män att uppnå de allra högsta lönerna. Detta så kallade glastak finns bland tjänstemän i både privat och offentlig sektor. IFAU visar i en ny rap-port att glastaket hänger samman med kvinnors större uttag av föräldraledighet.

IFAU 2015-03-19


Facklig marknad

”Fackföreningsrörelsen måste ge upp sina gamla strider”

Norwegianpiloternas strejk är symptomatisk för en global arbetsmarknad med osäkra anställningar och en stelbent fackföreningsrörelse, menar professor Guy Standing, författaren till boken Prekariatet. ”Missförstå mig inte, jag hoppas att de vinner sin strid, och de kan de mycket väl också göra. Men i det stora hela för fackföreningsrörelsen en förlorad kamp. Facket håller desperat fast vid gårdagens medicin i stället för att presentera nya lösningar”, säger Guy Standing, ekonomiprofessor vid University of London och tidigare toppekonom hos ILO.

Arbetsvärlden 2015-03-18


Ledarskap

Mer administration för chefer

Under de senaste fem åren har den administrativa arbetsbördan för chefer ökat, visar en ny undersökning. Enligt en ny undersökning utförd av Chef.se anser 70% av de tillfrågade att den administrativa arbetsbördan har ökat inom de senaste fem åren. Det är även många som saknar motivation till att utföra uppgifterna, dels för att de anser att det borde kunna delegeras – och i vissa fall att det inte ens skulle behöva utföras. Tyvärr är det dock många som upplever att de saknar personal att delegera till.

CFO World 2015-03-17

Lean är ett sätt att leda och går inte att delegera till konsulter

Förutsättningen för att processerna i ett företag ska utvecklas är att ledningen stöttar människorna i företaget att utvecklas samtidigt, säger Jonas Renström, forskare vid Högskolan i Gävle. Lean är ett begrepp som över tid har utvecklats och tolkats på ett flertal sätt och som ursprungligen härstammar från den japanska biltillverkaren Toyota. Detta koncept ger sig många nu på att föra in inom industrin, men även inom sjukvård mm.

Forskning.se 2015-03-19

Överraskningar som väntar cheferna

Släpp kontrollbehovet och var beredd på turbulens och överraskningar. Det är psykologen Fredrik Hillvesson budskap till framtidens chefer. En stor uppgift för chefer i framtiden är att coacha och inspirera sina medarbetare. Det sade Fredrik Hillvesson, psykolog och ledarskapsexpert i tidningen Chef, när han inledningstalade på Chefgalan.

Lag & Avtal 2015-03-23


Lön

A paycheck is not recognition for a job well done

One statement sure to raise my ire when discussing the Power of Thanks in the workplace is: “They get paid to do their job. That’s recognition enough.” It’s a patently false statement. Pay and recognition serve very different needs, but they are in a symbiotic relationship when it comes to fulfilling those employee needs. All the recognition in the world won’t help resolve an underpaid employee’s base needs in terms of Maslow’s Hi-erarchy. And pay raises, consistently and appropriately given, won’t meet the higher-order employee needs, either. But used together in a balanced way, compensation and recognition achieve goals for employee satisfaction, engagement, productivity, performance and retention.

Compensation cafe 2015-03-18

Könslönegapet ökar när första barnet kommer

I Sverige har kvinnor svårare än män att uppnå de allra högsta lönerna. Detta så kallade glastak finns bland tjänstemän i både privat och offentlig sektor. IFAU visar i en ny rapport att glastaket hänger samman med kvinnors större uttag av föräldraledighet. I Sverige har kvinnor svårare än män att uppnå de allra högsta lönerna. Detta så kallade glastak finns bland tjänstemän i både privat och offentlig sektor.

Forskning.se 2015-03-19


Karriär & arbete

I framtiden är vi alla frilansarbetare

De nya jobb som har skapats efter finanskrisen 2008/2009 i Storbritannien är till 40 procent bestående av enmansföretagare. I Italien är 80 procent av de nya jobben visstids- eller deltidsanställningar. Den europeiska arbetsmarknaden står inför många utmaningar. Efter finanskrisen har en återhämtning av ekonomierna skett. En stark trend är att de nya arbetena är korta och osäkra. Det är visstidsanställningar, deltidsanställningar och inte minst att man har en enskild firma eller motsvarande.

Bohusläningen - Ledare 2015-03-16

Penguin Random House using Tumblr to attract young talent

Publishing company Penguin Random House UK is using microblogging and social net-working platform Tumblr to recruit entry-level marketing talent. The organisation aims to reach the “marketeers of tomorrow” with its ‘The Scheme’ programme, shunning tradi-tional CVs in favour of a more creative approach. It is open to everyone and will assess on potential rather than experience.

HR Magazine 2015-03-17

Skill mismatch and shortage rise risk after the economic crisis

Speaking at a European Parliament Employment Committee workshop on the impact of the crisis on skills shortages, in Brussels on 23 March, Cedefop expert Kostas Pouliakas stressed that skill shortages have declined since the economic crisis and have remained below their pre-crisis levels.  'While Europe has too many individuals with low skills, it also has few jobs and too many bad jobs on offer, he said.

Cedefop 2015-03-24

Is jobless growth inevitable?

Ever since the industrial revolution, humans have been ambivalent about technological progress. While new technology has been a major source of liberation, progress, and prosperity, it has also fueled plenty of agony – not least owing to the fear that it will ren-der labor redundant. So far, experience has seemed to discredit this fear. Indeed, by boosting productivity and underpinning the emergence of new industries, technological progress has historically fueled economic growth and net job creation. New innovations accelerated – rather than disrupted – this positive cycle. But some are claiming that the cycle is now broken, especially in technologically savvy countries like the United States.

Project-syndicate.org 2015-03-25

Distansarbete på fabriken möjligt

Kontorsanställda har sedan länge kunnat jobba på distans, men nu går det även att styra avancerade industriella processer via nätet. Det här kan förbättra arbetsmiljön för anställda som slipper tillbringa dagarna i en bullrig och smutsig miljö. När Stora Ensos pappersbruk i Hyltebruk bestämde sig för att automatisera och effektivisera styrningen av fabriken valde man att införa ny teknik som gör det möjligt att flytta arbetet från de fem kontrollrummen ute i produktionen till ett gemensamt så kallat COOP, center of operations.

Prevent 2015-03-26

Jobba hemma tillsammans - svensk trend sprids över världen

Jobba intensivt och målinriktat hemma hos varandra istället för att sitta ensam. Det är konceptet för Hoffice, som startat i Sverige och nu snabbt sprids över världen. Konsultsverige växer och allt fler av oss jobbar hemma. Och på nio av tio storföretag jobbar folk hemma minst en halv dag i veckan, enligt färsk SCB-statistik. Samma sak gäller vartannat småföretag. Det finns ett problem – att sitta hemma och jobba blir lätt olidligt tråkigt och ensamt. Många löser det med att sitta med sin laptop och en latte i timmar på närmaste café.

Veckans Affärer 2015-03-27

Datoriseringen slår ut medelinkomstjobben

Datoriseringen leder till att medelinkomstjobben minskar i omfattning. Det gäller jobb med rutinmässiga arbetsmoment som växeltelefonistjobb, repetitiva industrijobb och bokföringsarbete. Detta visar en studie av nationalekonomerna Adrian Adermon och Magnus Gustavsson, Uppsala universitet.

Forskning.se 2015-03-27


Ekonomi

KI: Ljusning för konjunkturen

Med stöd av en ökad export kommer Sveriges BNP att växa med över tre procent både i år och nästa år, spår Konjunkturinstitutet (KI) i sin nya prognos. 25 mars 2015 kl 10:08, uppdaterad: - Det är en ganska ljus bild av konjunkturen, för omväxlings skull höll jag på att säga. I Sverige är fortfarande konsumtionen en viktig drivkraft, men det som har tillkommit sedan vår prognos i december är att exporten har kommit igång, säger Jesper Hansson, prognoschef på KI.

SvD 2015-03-25

Euroländernas ekonomier starkare

Aktiviteten i euroländernas näringsliv har nått sin högsta nivå på nästan fyra år. Ett ledande index för att förutsäga det ekonomiska läget, PMI, nådde i mars 54,1 där allt över 50 innebär ökad ekonomisk aktivitet. De preliminära uppgifterna ger en stark fingervisning om hur ekonomin utvecklas.

Europaportalen 2015-03-25


Övriga trendsignaler

Toppmötet uppmanar: TTIP måste på plats

EU-ledarna vill att handelsavtalets fördelar förklaras för allmänheten. Samtidigt pressar de på för att färdigställa avtalet innan årets slut. Europas ekonomi är på uppgång men det finns fortfarande mycket arbete att göra för att komma ikapp USA, konstaterar EU:s stats- och regeringschefer på EU-toppmötets andra dag.

Europaportalen 2015-03-20

”Hälsotrenden har en tydlig baksida”

Vårt fokus på hälsa och lycka har en tydlig baksida, hävdar forskaren Carl Cederström som i boken Wellnessyndromet tecknar en bild av hälsotrenden som en narcissistisk jakt på det perfekta livet. "Den som inte lever upp till kraven faller utanför normen", säger han.

SvD 2015-03-16

Föryngring i riksdag och kommunfullmäktige

Antalet kvinnor i riksdagen minskar samtidigt som unga ledamöter blir fler. Unga och äldre är dock underrepresenterade bland Sveriges folkvalda, jämfört med den röstberät-tigade befolkningen, oavsett vilken politisk nivå som studeras.

SCB 2015-03-17

Nordbor lyckligast i Europa

En undersökning visar att svenskar, finländare, danskar och schweizare är de folk i Europa som är mest nöjda med sina liv. När EU:s statistikbyrå Eurostat 2013 bad européerna betygsätta sitt välbefinnande på en skala mellan 0 och 10 hamnade toppländer-na alla på 8. Norge och Island ligger hack i häl med 7,9. Snittet i länderna var 7,1 och överlägset sämst omdöme avgav bulgarerna med 4,8. Ungrare, portugiser, greker och cyprioter är näst mest dystra med 6,2.

SvD 2015-03-20

Ökad digitalisering leder till minskad arbetsro

Den ökade digitaliseringen gör att allt fler får svårare att fokusera på jobbet. Det visar en ny global undersökning från it-konsultföretaget Accenture. Den ökade digitaliseringen har gjort det betydligt svårare att lyssna och fokusera på arbetsplatsen. Det uppger nära två tredjedelar av de 3600 företagsanställda runt om i världen som intervjuats om sin arbetssituation.

Kvalitetsmagasinet 2015-03-25

Why these 9 companies choose transparency

As Neil Patel recently said, “transparency is the new marketing.” For several years now, internet and affiliate marketers like Pat Flynn and Matthew Woodward, have shared their “income reports”. This works well for marketers as proof that they know what they are doing. When they launch a product, or even publish a blog, people listen. Within the last couple of years, you are now starting to see actual companies sharing their revenue numbers and many other things (like employee’s salaries). Often times, these sorts of posts are the most read. It attracts readers of all kinds, not necessarily just potential customers.

The Next Web 2015-03-28

Uppdaterat: 2015-03-30

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem