2014-04-28

Ledarnas omvärldsspaning vecka 16-17

Jämställdheten på arbetsmarknaden i EU förbättras något enligt en ny rapport. Men huvudorsaken tycks vara att andelen män i arbete sjunkit på grund av krisen snarare än en reell förbättring. Läs om detta och mer i veckans omvärldsspaning av Stefan Kummås.

Jämställdhet & diskriminering

Strid om kjønnskvoteringens effekt

Kvoteringsregelen fremmer utvilsomt likestilling. Men forskere er uenige om den har svekket lønnsomheten og resultert i færre ASA-selskaper. – Jeg er helt enig i at kvoteringsregelen kan ha samfunnsnyttige konsekvenser, både for likestilling generelt og for å få flere kvinner inn i toppstillinger. Men rent økonomisk har en slik offentlig regulering også helt andre konsekvenser enn at det fører til kjønnsbalanse i styrene, sier Staubo.

Forskning.no 2014-04-15

Så många vill öka mångfalden på jobbet

Sex av tio anställda tycker att det egna företaget ska ta hänsyn till mångfalden när nyanställningar görs, enligt en ny undersökning. Det är arbetslivspanelen Manpower Work Life, som består av närmare 20 000 personer, som vill öka mångfalden i arbetslivet. Undersökningen visar att var tredje svensk har ingen eller ganska liten erfarenhet av att arbeta tillsammans med kollegor med ett annat etniskt ursprung, och nära hälften har ingen eller ganska liten erfarenhet av att arbeta med personer med annan religiös övertygelse.

Miljöaktuellt 2014-04-22

Gender gap in the EU: some progress, but challenges remain

On 14 April the European Commission released a report on progress made last year in terms of equality between women and men. Since the outbreak of the crisis, the gender employment gap has decreased somewhat. This ‘progress’ is, however, the result of a 3% decrease in the male employment rate in the EU over the period 2008-2013 in conjunction with a stabilization of the employment rate among women.

ETUI 2014-04-25

 

Facklig marknad

Sverige får ny EU-varning om visstid

EU-kommissionen uppmanar återigen den svenska regeringen att följa EU-lag om visstidsanställning. Det är det andra så kallade motiverat yttrande som kommissionen skickar för Sverige inte gjort tillräckligt för att leva upp till EU-lag om tidsbegränsade anställningar. Det förra yttrandet skickades i februari i fjol. ”Den svenska regeringen har återigen misslyckats med att övertyga kommissionen om att Sverige lever upp till EU-rättens krav och risken att kommissionen väcker talan mot Sverige i EU-domstolen kvarstår. Det hela skulle dock kunna lösas genom att ändra några få ord i anställningsskyddslagen”, sade Samuel Engblom, chefsjurist på tjänstemannafacket TCO i ett uttalande.

Europaportalen 2014-04-16

Ett nytt omställningsavtal känns just nu mycket avlägset

PTK och Svenskt Näringsliv kan inte komma överens om ett nytt omställningsavtal. I slutet av december ajournerades förhandlingarna över jul, men jullovet verkar inte ha något slut. Inga nya möten är inplanerade mellan parterna.

TCO-tidningen 2014-04-25

 

Lön

EU-parlamentet klubbar gränsöverskridande pension

EU-medborgare som flyttar till ett annat EU-land kommer i framtiden att kunna flytta med sig sina pensionspengar. Det klubbades i EU-parlamentet på onsdagen efter en uppgörelse med medlemsländerna. Redan i dag har arbetare som flyttar mellan EU-länder rätt att behålla sin statliga garantipension. Däremot har det inte funnits gemensamma EU-regler för tilläggspensionerna, som blir allt vanligare. Det är vanligt att företag kräver att anställda har arbetat i fem år för att få tilläggspension från företaget.

Europaportalen 2014-04-16

Så ojämlik är lönen när ekonomer gör karriär

Bland ekonomer, jurister och samhällsvetare tjänar männen i genomsnitt 13 procent mer än kvinnor, varav 5,7 procentenheter är en oförklarad löneskillnad. Det visar en ny undersökning från fackförbundet Jusek. Under ett arbetsliv blir det 2,9 miljoner kronor mer som män får i lönekuvertet. En viktig förklaring är att kvinnor står för 80 procent av föräldraledigheten.

DI 2014-04-23

Svensk enighet mot minimilöner

De svenska kandidaterna till EU-parlamentet är överens om att säga nej till införande av minimilön i hela EU. Det framgår av en enkät som de svenska fackens Brysselkontor har gjort. Brysselkontoret har ställt två frågor till de 20 kandidater som toppar de svenska partiernas listor och som skulle hamna i parlamentet om valresultatet från år 2009 står sig. Frågorna rör hur de tänker ställa sig till ett eventuellt förslag om minimilön och hur viktigt de tycker det är att värna den svenska kollektivsavtalsmodellen.

Publikt 2014-04-24

Här får personalen bestämma om lönerna

Ramnäs Bruk norr om Surahammar har tagit till en ovanlig metod för att öka engagemanget bland medarbetarna. Här har man låtit personalen utforma lönemodell. Arbetet med en ny lönemodell på bruket startade efter att det vuxit fram ett missnöjde med den existerande lönesättningen.

SVT 2014-04-24


Karriär & arbete

Färre arbetslösa förra veckan

I slutet av förra veckan var 202 331 personer inskrivna som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är 4 702 färre än veckan före och 9 041 färre än samma vecka i fjol. Samtidigt deltog 183 855 personer i program med aktivitetsstöd, 521 fler än veckan före men 15 696 färre än i fjol. Under veckan anmäldes 17 665 nya platser till landets arbetsförmedlingar. Det är 2 331 fler jämfört med veckan före och 3 600 fler än i fjol.

SvD 2014-04-14

The big reason to hire superstar employees isn’t the work they do

Most companies will tell you they want to hire and retain “A players”, and why not? It’s hard to object to building a company around the best possible talent. But what is it about superstar talent that actually improves performance? A recent paper from the National Bureau of Economic Research examines this question by looking at academic departments, where productivity can be measured in terms of papers published and citations from other researchers. On average, department-level output increases by 54% after the arrival of a star. A significant fraction of the star effect is indirect: after removing the direct contribution of the star, department level output still increases by 48%.

Harvard Business Review blog 2014-04-14

Why Amazon is copying Zappos and paying employees to quit

Last week, Amazon founder and CEO Jeff Bezos released his annual letter to shareholders. As is the case every year, it is a tour de force of ideas and initiatives about the customer experience (Amazon Prime), disruptive technology (Fire TV), fast-growing product initiatives (Amazon Web Services), and strategic consistency. Still, for all these big, cutting-edge innovations, it was a small, pre-existing idea, something that Amazon borrowed from one its subsidiaries, that generated the most public attention. Bezos’s letter unveiled his well-named Pay to Quit program, in which the company offers fulfillment-center employees one-time payments to leave Amazon. Each employee gets the offer once a year. The first time, it’s for $2,000. The offer increases by $1,000 each year after that up to a maximum of $5,000.

Harvard Business Review blog 2014-04-14

Lägst långtidsarbetslöshet i Sverige

Sverige har den lägsta långtidsarbetslösheten i EU. Andelen långtidsarbetslösa, mer än ett år, i förhållande till den totala arbetslösheten uppgick i fjol till 17,7 procent i Sverige, lägre än 2012 och klart lägre än EU-snittet på 47,5 procent, skriver nyhetsbrevet Europaportalen.  Sju av åtta svenska regioner placerar sig bland de tio regioner i hela EU med lägst långtidsarbetslöshet. I topp ligger Övre Norrland med 12,4 procent.

SvD 2014-04-17

Nu vill personalcheferna anställa

Landets personalchefer tror på ljusare tider. Den senaste mätningen av personalchefsindex visar att dubbelt så många planerar att öka som minska personalstyrkan. Det visar ny statistik från IC Potential som SvD har tagit del av. För ett år sedan talade Anders Borg om fler frostnätter och Stefan Ingves om vårtecken. Landets personalchefer sade att botten var nådd. Nu är det inte längre någon tvekan, våren är här.

SvD 2014-04-20

Unga vill ha intressanta arbetsuppgifter och bra lön

Bara 13 procent av studenterna tror att de kan få ett intressant jobb i offentlig sektor. Och färre en av tio förknippar offentlig sektor med personlig utveckling. En ny undersökning från Vision visar att kommuner, landsting och regioner har ett omfattande arbete att göra för att locka till sig framtidens arbetskraft.

Vision 2014-04-22

Working conditions: new survey reveals deterioration and wide disparities in worker satisfaction

While just over half of European workers perceive working conditions in their country to be good (53%),a majority (57%) nevertheless think that their working conditions have deteriorated in the last 5 years, according to a Eurobarometer survey published today, which looks at how the quality of work has been affected by the crisis.

EU 2014-04-24

 

Övriga
trendsignaler

Flera perspektiv måste mötas gällande begreppet arbetsförmåga

Trots att arbetsförmåga är ett debatterat fenomen saknas studier som belyser begreppet ur flera perspektiv. Inger Jansson vid Hälsohögskolan i Jönköping visar i en ny doktorsavhandling i arbetsterapi hur betydelsefullt det är att olika perspektiv får bidra till att bättre illustrera den dynamik som ryms inom det mångfacetterade begreppet arbetsförmåga. Begreppet arbetsförmåga har tidigare framförallt setts ur ett individuellt perspektiv.

Forskning.se 2014-04-14

Företagen i en klimatbegränsad värld

I en rapport konstateras att näringslivet är mer utsatta för risker från klimatförändringen än vad man trott. Vissa beräkningar visar att de ackumulerade globala kostnaderna uppgår till USD 4 biljoner år 2030. Medan 84 procent av världens 500 största företag uppger att de har utsläppsminskningsmål, och 75 procent rapporterar att de redan har minskat utsläppen, visar rapporten på behovet av ett större engagemang från företagens sida.

BSR 104-04-22

Rättvist och nära till chefen på de friska arbetsplatserna

Rättvis fördelning av arbetet, en öppen kommunikation mellan medarbetare och chef. Och så nära till chefen – det är några av de viktigaste faktorerna för att hålla folk friska på en arbetsplats. Det visar det stora forskningsprojektet Hälsa och Framtid i offentlig verksamhet.

Suntliv 2014-03-4-23

Text: Uppdaterat: 2014-04-28

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem