2015-04-20

Ledarnas omvärldsspaning vecka 16

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Digitalisering och automatisering stöper om arbetsmarknaden. Enligt en ny undersökning har tio procent av jobben försvunnit mellan 2006 och 2011 på grund av automatisering. Det motsvarar 450 000 nya jobb, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


”Automatiseringen har tagit bort 450 000 jobb på fem år”

Mellan 2006 och 2011 försvann tio procent av jobben på grund av automatisering. Antalet datajobb har under perioden blivit något fler. Men automatiseringen leder också till nya jobb genom att komplexiteten i varu- och tjänsteutbudet kan öka. Vilket exempelvis kräver fler jurister, skriver Stefan Fölster.

DN 2015-04-17


Jämställdhet & diskriminering

Industrimärkets normerande roll – en jämställdhetsfråga

Medlingsinstitutets instruktion om att upprätthålla industrins lönenormerande roll befäster löneklyftan mellan kvinnor och män, menar ett antal fackförbund. Men kritiker anser att en ändring i myndighetens uppdrag skulle kunna få stora konsekvenser. Hur ska lönerna i kvinnodominerade branscher som omsorg kunna närma sig industrins löner?

Arbetsvärlden 2015-04-16

Hur kan man förhindra diskriminering i arbetslivet?

Förra året fick diskrimineringsombudsmannen, DO, in 560 anmälningar om diskriminering i arbets livet. Men betydligt fler väljs bort i samband med rekrytering eller utestängs från gemenskapen på sin arbetsplats på grund av fördomar.

DN 2015-04-19


Ledarskap

För mycket att göra och svaga chefer i staten

”Det brister på många håll när det gäller tid och kunskap”, säger ST:s ordförande Britta Lejon om hur ledarskapet fungerar i staten i dag.  Den fysiska arbetsmiljön är god, men för mycket att göra och för dåligt ledarskap stressar statsanställda, enligt fackförbundet ST:s arbetsmiljöundersökning som nu lämnats över till regeringen. I ST:s arbetsmiljöundersökning har 1800 skyddsombud fått frågor om hur de ser på arbetsmiljön.

Arbetet 2015-04-14

”Skuldbelägg inte cheferna”

På DN debatt 16/4 uppmanar åtta forskare Sveriges chefer att ta ansvar för den ökande psykiska ohälsan. Sveriges chefsorganisation Ledarna anser att chefer vill och ska ta ansvar. Vi menar att chefer har en avgörande betydelse för att arbetsförhållanden ska vara tillfredställande och för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas. Det cheferna behöver för att kunna ta ansvar är tydligare förutsättningar.

DN 2015-04-17


Lön

Facken och näringslivet oense om lönekartläggning

Lönekartläggning ger effekt, hävdar Unionen i en ny undersökning. Facken och Diskrimineringsombudsmannen (DO) vill återinföra kravet på årlig lönekartläggning på alla företag. Men Svenskt Näringsliv dömer helt ut metoden.

DN 2015-04-15

Regeringen föreslår höjd a-kassa från september

Regeringen föreslår att taket i a-kassan höjs så att alla som har en månadsinkomst upp till 25.000 kronor får ut 80 procent av sin inkomst under de första 100 ersättningsdagarna.

DI 2015-04-13


Karriär & arbete

Are you ready for the looming leadership gap?

Looming leadership gap: one-third of global companies struggle to find senior leaders and only 12 percent of employees aspire to the corner office. As babyboomers retire, 30 percent of HR executives polled said they were struggling to find candidates to fill senior leadership roles. Fifty-nine percent of companies polled agreed that succession planning is more challenging in today’s economy. Nearly half (46 percent) of companies said “leadership” was the skill hardest to find in employees and only 36 percent of employees listed “leadership” as a strength in their organizations of the companies polled.

Global Talent Strategy 2014-04-13

Här lägger staten ned arbetsplatser

När statliga myndigheter koncentrerar sin verksamhet försvinner många jobb från mindre orter, visar Publikts granskning. Sedan 2010 har 17 myndigheter lagt ned sammanlagt 143 statliga arbetsplatser. När landsbygdsminister Sven-Erik Bucht nyligen besökte Östersund beklagade han att statliga jobb försvinner från landsbygden och utlovade en ändrad inriktning av politiken. Men nedläggningarna fortsätter även under den nya regeringen.

Publikt 2015-04-14


Ekonomi

Tillväxten i världshandeln faller ner till bottennivå

Bara en enda gång sedan andra världskriget har tillväxten i världshandeln varit så svag som den är i dag. Den haltande utvecklingen kommer dessutom att fortsätta, spår Världshandelsorganisationen (WTO) i sin årliga prognos som publiceras på tisdagen. Det går fortsatt trögt för världshandeln. Under de senaste tre åren har handeln vuxit långsammare än man trott med bara i genomsnitt 2,4 procent.

SvD 2015-04-14


Övriga trendsignaler

Sverige återtar topposition i välståndsindex

Efter att ha halkat ned återtar Sverige topplacering i ett globalt index över social utveckling som EU-kommissionen avser använda när 600 miljarder kronor ska fördelas i medlemsländerna. Social progress index, SPI, heter måttet framtaget av bland annat professor Michael Porter vid Harvarduniversitetet i USA och omfattar 52 indikatorer på allt från jämlikhet, miljö till kriminalitet. Indexet vill utgöra ett komplement till det mer traditionella BNP-måttet som mäter ett lands ekonomiska omsättning utan att ta hänsyn till hur pengarna fördelas och används.

Europaportalen 2015-04-14

The world’s most tech-ready countries 2015

Those able to harness the power of information and communication technology are reap-ing ever more benefits. But in poor countries, digital poverty is holding back growth and development, leaving them further behind. Singapore is this year’s leader of the global ICT revolution. Its government has a clear digital strategy and is an exemplar of online services and e-participation tools, which filters down to its industries and population. The country has the highest penetration of mobile broadband subscriptions per capita in the world and more than half of the population is employed in knowledge-intensive jobs.

Insead 2015-04-15

Den psykiska ohälsan ökar och arbetsförhållandena är en bidragande orsak

Den psykiska ohälsan ökar och arbetsförhållandena är en bidragande orsak. Professor Eva Vingård har utrett arbetets betydelse för den psykiska hälsan. Forskargrupper säger att det är hög tid att arbetsplatser tar sitt ansvar för den här utvecklingen. Den psykiska ohälsan ökar, stressreaktionerna ökar, sömnbesvären ökar. En forskargrupp under ledning av professor Eva Vingård har på uppdrag forskningsrådet Forte utrett arbetets betydelse för den psykiska hälsan.

Forskning.se 2015-04-16

Svenskar först att flytta hemifrån

Svenska ungdomar lämnar i genomsnitt föräldrahemmet mer än tio år före dem i EU som är sist ur fågelboet. Medelåldern för att lämna föräldrahemmet i Sverige är 19,6 år, klart yngst av de 28 EU-länderna där unga i genomsnitt flyttar hemifrån vid drygt 26 års ålder, visar en från Eurostat. Äldst är kroaterna där medelåldern är nästan 32 år. I alla medlemsländer flyttar kvinnor hemifrån i genomsnitt tidigare än män – i snitt med drygt två år.

Europaportalen 2015-04-17

Nytt värmerekord på jorden i mars

Två dystra värmerekord slogs på jorden i mars i år. Det var den varmaste marsmånad som noterats sedan mätningarna startade 1880. Samtidigt konstateras att första kvartalet i år var det varmaste som uppmätts. Mätningarna från den amerikanska vädertjänsten NOAA visar att i princip hela jorden, med undantag av östra Nordamerika, delar av Nordatlanten och norra Stilla havet, samt delar av Antarktis, var varmare än normalt under mars 2015.

SvD 2015-04-18


Uppdaterat: 2015-04-20

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem