2014-05-12

Ledarnas omvärldsspaning vecka 18-19

– I dag är var tredje chef en kvinna, att jämföra med var fjärde i början av 2000-talet. Med detta tempo kommer chefskåren att vara helt jämställd om 16 år. Det visar Ledarnas senaste jämställdhetsbarometer, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

LO kräver kvotering

LO sätter ned foten och kräver kvotering av kvinnor i börsbolagens styrelser, rapporterar TV4 Nyheterna. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson säger att bolagsstyrelserna blir mer allsidiga om det kommer in fler kvinnor.

DI 2014-04-29

Diverse staff are needed to reflect today's societies

Professor of economics Alison Wride argues that more large companies are looking for a diverse workforce. However, varied recruitment is a financial move, not a social one. More major employers are looking at 'alternative' recruits — people from disadvantaged backgrounds, from ethnic minority communities — who aren't necessarily the standard white, middle-class entrant. For example, Lloyds/TSB has recently announced a plan to fund 5,000 apprenticeships, with a 30% target to recruit people from disadvantaged backgrounds.

HR Magazine 2014-05-08

16 år för kvinnliga chefer att hinna i kapp

Snart är de kvinnliga cheferna lika många som de manliga. Men de högsta posterna behåller männen. De kvinnliga cheferna blir stadigt allt fler och ökningen sker över hela landet. I dag är mer än var tredje chef en kvinna. I början av 2000-talet var andelen var fjärde. Fortsätter det i samma takt kommer det att vara helt jämställt i chefskretsar 2031, enligt en undersökning från chefsorganisationen Ledarna.

DN 2014-05-07


Facklig marknad

Stillestånd i PTK:s omställningsförhandlingar

Det har tagit tvärstopp i förhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv om ett nytt omställningsavtal och nya turordningsregler.

Arbetet 2014-05-07

Facket får ja från industrin

Arbetsgivarna i Teknikföretagen är positiva till att diskutera IF Metalls idé om de anställdas trygghet och företagens strävan efter flexibilitet för industrin.

Arbetet 2014-05-08

IF Metall öppnar för uppluckrad turordning

De kan tänka sig att gå med på arbetsgivarnas krav på flexibilitet och uppluckrade turordningsregler. Om det i samma överenskommelse finns lösningar för inhyrning av personal och visstidsanställningar. IF Metall vill starta förhandlingar om turordningsregler, anställningsskydd, utbildning och omställning direkt med arbetsgivarna i industrin, rapporterar Arbetet på webben. Och det är de snabbt växlande konjunkturförändringarna som skapar nya problem.

Lag & Avtal 2014-05-09


Ledarskap

Tydlig koppling mellan motivationen och förtroendet för närmsta chefen

Det finns ett mycket tydligt samband mellan det förtroende man känner för närmsta chefens ledarskap och hur motiverad man upplever sig vara i yrkesrollen. Det omvända gäller också – känner man inte förtroende för närmsta chefens ledarskap, så är man inte motiverad i sin yrkesroll. Så ju lägre förtroende för närmsta chefens ledarskap, desto lägre motivation i yrkesrollen. Motivationen i själva yrkesrollen är generellt sett god. Sämst motivation upplever de som inte har en uttalad ledar- eller chefsroll utan ser sig som medarbetare.

Framfot AB 2014-05-05

Are women better leaders than men?

The idea that women make better leaders than men is gaining ground. Post-heroic leadership is about collaboration, relationships and nurturing talent. Men, it is claimed, are too individualist, competitive and aggressive, too lacking in feminine interpersonal skills to lead in this new arena. A close look at what it takes to show leadership, however, suggests that some masculine traits are essential in executive roles and that a blend of masculine and feminine is better than too much of either.

Management-issues 2014-05-06

7 av 10 chefskvinnor rekommenderar andra kvinnor till chefsjobb

Kvinnliga ledare brinner för sitt chefsjobb, de har höga ambitioner och siktar mot den allra högsta toppen. Hälften säger att de har vetat, ända sedan de var barn, att de ville bli ledare. Det visar den undersökning som presenterades idag av Kairos Future och Women Executive Search. 

Kairos Future 2014-05-06

Cracking the code: a gender intelligent approach to developing corporate leaders

Female executives in the UK’s top companies are two times less likely to be promoted than men. Women at the top are also four times less likely to leave a company than their male colleagues despite the lack of opportunities for promotion, according to new research published by the 30% Club and KPMG. The research, encompassing a representative cross-section of FTSE 100 and FTSE 250 companies, accounting for more than 680,000 employees, highlights a number of similarities that men and women share in terms of their career aspirations, leadership behaviour and push and pull factors for career moves.

HR Magazine 2014-05-09


Lön

Jusek: ”Förändra föräldraförsäkringen för att minska löneskillnaderna”

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är stora även bland akademiker, det visar Juseks nya lönestatistik. Inom Jusek tjänar män 13,4 procent mer än kvinnor, varav 5,7 procentenheter är oförklarade löneskillnader. För att få bukt med problemet föreslår Jusek nu en rad ändringar i föräldraförsäkringen.

Dagens Juridik 2014-04-29

Forskare: Lika lön bra för tillväxten

Lika lön för likvärdigt arbete. Det är bra för tillväxt och produktivitet, skriver Svenja Gärtner i en färsk doktorsavhandling. Näringsliv och forskare har länge sagt att den relativt svaga lönespridningen i Sverige gör att människor inte flyttar inom landet. ”Svenskar flyttar inom Sverige på grund av lönespridningen. Tidigare har man mätt på fel sätt. De mätmetoder jag använder visar att det finns ett samband mellan att människor flyttar och lönespridning”, säger hon.

GP 2014-05-09


Karriär & arbete

Färre arbetslösa, färre nya jobb

I slutet av förra veckan var 196 464 personer inskrivna som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är 3 372 färre än veckan före och 6 813 färre än samma vecka i fjol.  Samtidigt deltog 183 478 personer i program med aktivitetsstöd, 22 färre än veckan före och 16 366 färre än i fjol. Under veckan anmäldes 14 657 nya platser till landets arbetsförmedlingar. Det är 27 färre jämfört med veckan före och 1 298 färre än i fjol.

SvD 2014-04-28

Fortfarande viktigt att synas på jobbet

När allt fler kan jobba varsomhelst och närsomhelst blir den egna förmågan att sätta gränser allt viktigare. Det var en slutsats på ett seminarium om framtidens arbetsliv som Arbetsmiljöverket arrangerade med anledning av Världsdagen för arbetsmiljö. De som klarar sig från psykisk ohälsa i dagens arbetsliv är de som är bra på att själva sätta gränser, sa Christine Mellner, doktor i psykologi vid Stockholms universitet, när hon föreläste på temat gränslöst arbetsliv.

Prevent 2014-04-29

Sjukfrånvaro smittar på jobbet

När kollegor är mer sjukskrivna ökar också din egen frånvaro, visar en ny studie.Det framgår av en ny rapport från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering). IFAU har undersökt vad som hände när Göteborgs kommun minskade kraven på läkarintyg vid sjukskrivning för hälften av kommuninvånarna. De som krävdes på läkarintyg först efter två veckor istället för en vecka ökade sin sjukfrånvaro. Studien visar dessutom att även de som inte omfattades av förändringen var mer sjukfrånvarande.

Du & Jobbet 2014-04-29

EU-bor upplever allt sämre arbetsförhållanden

Nästan hälften av svenskarna anser att deras arbetsförhållanden försämrats under de senaste fem åren. 47 procent av de tillfrågade svenskarna i en omfattande undersökning på uppdrag av EU-kommissionen menar att deras arbetsförhållanden blivit sämre sedan 2009. En tiondel anser att den blivit bättre medan en tredjedel tycker att det varken blivit bättre eller sämre.

Europaportalen 2014-04-30

AF-utbildningar ger inga jobb

En arbetsmarknadsutbildning ökar inte längre möjligheten att få arbete, enligt Arbetsför-medlingens årsrapport. ”Allvarligt att den åtgärd vi har som är dyrast inte fungerar”, säger analyschefen Mats Wadman. Inte heller arbetspraktik har någon större effekt, visar rapporten. Egna nätverk är i stället viktigaste vägen till jobb, runt 70 procent av tillsättningarna går via informella kontakter.

SvD 2014-05-05

Kvinnor har sämre arbetsmiljö än män

Stress, resursbrist och frånvarande chefer drabbar arbetsplatser med en majoritet kvinnor hårdare än de där flest män jobbar. Det visar Arbetsmiljöverkets 900 jämförande inspektioner i 59 kommuner.

Arbetarskydd 2014-05-07


Ekonomi

KI: Bättre stämning i ekonomin

Barometerindikatorn för april stiger 1,5 enheter till 102,6 enligt Konjunkturinstitutet (KI). Tillverkningsindustrin och detaljhandeln drar uppåt, medan indikatorn för hushållen backar. Den så kallade konfidensindikatorn för hushållen sjunker 0,6 enheter till 99,0 i april. "Den negativa förändringen var störst när det gäller synen på svensk ekonomi om 12 månader och bedömningen av svensk ekonomi i nuläget", skriver KI i ett pressmeddelande.

SvD 2014-04-29

Långsam återhämtning – krisen gav djupt gap

Hushållen fortsätter driva återhämtningen i ekonomi tack vare låg inflation och bra reallöneökning. Men det går långsamt. Svag exportutveckling är ett orosmoln, enligt Almega. Lena Hagman, chefsekonom på Almega. Smällarna från finanskrisen känns fortfarande av i den svenska ekonomin. Hade exporten utvecklats som den gjorde innan finanskrisen 2008 hade den legat långt över dagens nivå.

SvD 2014-05-29

Expansionen i industrin fortsätter men på en lägre växel

Inköpschefsindex sjönk till 55,5 i april från 56,5 i mars. Industrikonjunkturen fortsätter därmed att stärkas även om styrkan dämpas något under inledningen av det andra kvartalet. Enbart delindex för produktion gav ett positivt bidrag under månaden samtidigt som nedgångarna var relativt begränsade i övriga delindex.

Silf 2014-05-05

Personalchefsindex Kvartal 2 2014

För fjärde kvartalet i rad ser vi en positiv trend i index (PCI). Sveriges personalchefer förväntas öka nyanställningarna med 11 % under det kommande kvartalet. De mest positiva signalerna kommer från parti- och detaljhandeln och byggsektorn. Här prognostiseras en ökning av nyanställningar med 29 % respektive 17 % jämfört med föregående kvartal.

IC-potential 2014-05-08

Den lilla klicken som får klassklyftan att växa

Det talas allt mer om växande ekonomiska klyftor. De har ökat, men inte särskilt drama-tiskt. Det handlar framför allt om att en liten men växande grupp har blivit mycket rikare, medan stora grupper fått det bättre, samtidigt som grupper av långtidsarbetslösa och bidragsberoende står kvar på samma nivå.

Forskning & Framsteg 2014-05-08


Övriga trendsignaler

Allt fler väljer tidig pension

”Tidigare har ofta 65 år setts som en normal ålder för pensionering men denna norm är nu på väg att upplösas”, skriver Pensionsmyndigheten i en rapport. Betydligt fler väljer tidig pension framför sen. Och andelen som börjar plocka ut pensionen innan de har fyllt 65 ökar för varje årskull. Förra året tog 6,9 procent av 61-åringarna (födda 1952) ut pension. Andelen har aldrig varit högre.

Riksdag & Departement 2014-04-30

Den svenska tilliten har bestått i tusen år

Att svenskar hyser så stort förtroende för myndigheter och varandra har sin grund i det sociala kontrakt som växte fram under medeltiden mellan bönderna på tinget. Frågan är hur länge den tilliten överlever?

SvD 2014-05-03

Why work-life integration trumps work-life balance

The most productive leaders in business aren’t gunning for a work-life balance--that was the myth touted years ago that caused professionals to overbook their calendars and make efforts “to have it all.” In a recent New Yorker article, David Solomon, the global co-head of investment banking at Goldman Sachs said, “Technology means that we’re all available 24/7. And, because everyone demands instant gratification and instant connectivity, there are no boundaries, no breaks.” But there’s an alternative to the nonstop work cycle and rebuking a work-life balance entirely, and it doesn’t mean you’ll be stretched thin or never see your family.

Fast Company 2014-05-07

Nya utmaningar när arbetslivet stöps om

Krångliga regelverk, slimmade organisationer och stress är några hinder på vägen mot en bättre arbetsmiljö. Det framkom vid en konferens om det förändrade arbetslivet som anordnades av Svenskt Näringsliv i Stockholm. Den industriella utvecklingen har gjort att den fysiska arbetsmiljön länge stått i fokus, förklarade Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. ”Mycket av industrisamhällets arbetsmiljöproblem har försvunnit. Det är inte längre farligast att jobba inom industrin, det är jordbruket som är farligast. Och tungt och fysiskt ansträngande arbete förekommer mest inom vårdsektorn”, sa han.

Prevent 2014-05-09

Kontorsforskare: Eget arbetsrum på väg tillbaka

Det flexibla kontoret, att jobba vid sitt skrivbord, i ett mötesrum eller hemma, har blivit populärt. ”Men jag är övertygad om att det egna rummet är på väg tillbaka”, säger Christina Bodin Danielsson, arkitekt och kontorsforskare.

Sydsvenskan 2014-05-06

Uppdaterat: 2014-05-12

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem