2015-05-11

Ledarnas omvärldsspaning vecka 18-19

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Lynda Gratton, professor vid London Business School, lyfter fram en intressant konsekvens av teknikutveckling – att den riskerar att bryta upp ”traditionella” karriärvägar och att detta kommer att ställa nya krav på hur företag rekryterar i framtiden, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Gratton: Technology has seriously disrupted talent management

Technology has created serious “tension points” in talent management, professor of management practice at London Business School, Lynda Gratton said in her keynote address at the Hot Spots Movement’s Talent Innovation conference in London. Technology has disrupted all areas of talent, she said, not just in terms of automating and so making previously manual roles redundant, but also in “breaking career paths”, changing where talent is sourced from, and playing a decisive role in shaping the modern workplace and way of working.

HR Magazine 2015-04-29

 

Jämställdhet & diskriminering

Domstolen avgör om de är för gamla för jobb

Lars Hermansson, 71, Ola Sandh, 70, och Raul Blanco, 71 vill jobba. Det får de inte. De är för gamla. Nu är de ett fall för Arbetsdomstolen. I dag möttes parterna i Arbetsdom-stolen. Åldersgränser i arbetslivet har inte prövats tidigare. Domen skapar praxis. DO vill att alla tre ska få ett skadestånd på 100 000 kronor per person.

Arbetet 2015-04-29

Noll förändring på toppen: Jämställt bland Sveriges chefer år 2031

Kvinnor på chefsposition ökar långsamt och de senaste tolv åren har andelen ökat med 10 procentenheter. Idag är drygt 35 procent av cheferna kvinnor. Men det dröjer till 2065 innan det finns lika många män som kvinnor bland vd:arna.

Ledarna 2015-05-05


Facklig marknad

Medlemmarna flyr LO

Inför första maj har LO sin sämsta medlemsanslutning på över 50 år. Den fackliga organisationen har tappat medlemmar i många år och har i dag knappt 1,5 miljoner anslutna. Så få medlemmar har LO inte haft sedan 1959, rapporterar SVT Nyheter.

DI 2015-04-30

Analytiker: "Inget fackförbund har ett riktigt gott anseende"

Sveriges Ingenjörer, Unionen och Jusek är de fackförbund i Sverige som har högst anseende bland allmänheten, enligt en ny undersökning. I botten ligger Vårdförbundet, Kom-munal och LO – på samma nivå som de svenska storbankerna. ”Inget av fackförbunden har ett riktigt gott anseende. För flera av dem finns det stora utmaningar i ett anseendeperspektiv”, säger Robert Gelmanovski, vd på analysföretaget Nordic Brand, som har gjort undersökningen.

SvD 2015-05-06


Ledarskap

Nya krav på chefen i aktivitetsbaserat kontor

Aktivitetsbaserade kontor ställer nya krav på både chefer och medarbetare. Släpp in personalen tidigt i processen om kontoret ska flytta eller byggas om, råder forskaren Susanna Toivanen. Det lönar sig i längden. Hur utformar man attraktiva kontor, som stöder verksamhetens behov, stimulerar kommunikation och samtidigt ger god arbetsmiljö för de individer som jobbar där?

Prevent 2015-04-29

Organisations facing leadership ‘capability gap’

Organisations are facing a leadership “capability gap” and cite leadership as one of their biggest challenges, according to research by Deloitte. The firm’s UK Human Capital Trends 2015 report found 86% of UK organisations say leadership is one of their biggest challenges. Only 8% ranked their leadership pipeline as ‘excellent’. The research also highlighted a capability gap. The difference between the importance of leadership and how ready organisations feel they are to succeed in this area has risen to 35, the widest gap of any HR issue in the report.

HR Magazine 2015-04-29

Befälsutbildning under värnplikten gör dig till chef

En IFAU-rapport visar att de som gjort militärtjänst som befälselever har större chans att bli chefer på den civila arbetsmarknaden. Värnplikt som plutonsbefäl och kompanibefäl ökar sannolikheten att vara chef vid 30–40 års ålder med 75 procent.

Forskning.se 2015-05-05


Lön

Nu är chefen med dig på gymmet

Träna på gym två gånger i veckan – eller gå miste om nästa löneförhöjning. Nu ifrågasätts metodens integritet av såväl arbetsrättsexperter som läkare. Träningstrenden i samhället har ett hälsosamt skimmer över sig, och en del arbetsplatser uppmuntrar medarbetare att gå på gym även på arbetstid. I tidningen Arbetarskydd nr 2/2015 berättades om Kalmar Vatten, där träningen finns med i befattningsbeskrivningen och ingår som ett kriterium i löneförhandlingarna.

Lag & Avtal 2015-04-27

Många chefers lön sätts utan lönesamtal

Drygt 80 procent av läkarcheferna höll lönesamtal med sina underställda läkare och förhandlade med läkarföreningen. Men deras egna löner sattes ofta ensidigt av arbetsgivaren. Läkarförbundet har skickat ut en enkät om löneöversynen till medlemmar på chefspositioner. Den handlar både om hur de sätter sina underställda läkares löner och hur deras egna löner sätts. Det är första gången som Läkarförbundet gör en sådan enkät.

Läkartidningen 2015-04-27

How technology has affected wages for the last 200 years

Today’s great paradox is that we feel the impact of technology everywhere – in our cars, our phones, the supermarket, the doctor’s office – but not in our paychecks. We work differently, communicate with each other differently, create differently, and entertain ourselves differently, all thanks to new technology. Yet since the beginning of the per-sonal computer revolution three decades ago, the median wage has remained stagnant. Over the last two hundred years, technological advancements have been responsible for a ten-fold increase in wages.

Harvard Business Review 2015-04-30

Löneökningstakten bromsar in

Löneökningstakten har under de senaste månaderna visat en tydlig inbromsning, visar Medlingsinstitutets bearbetning av SCB:s konjunkturlönestatistik. De hittills uppmätta löneökningarna i år i privat sektor uppgick i genomsnitt till 1,9 procent.

Arbetet 2015-05-05

Förklarar teknologisk utveckling ökade inkomstklyftor?

För ett knappt år sedan gav tidskriften Science ut ett specialnummer om forskning kring inkomst- och förmögenhetsskillnader (eller snarare forskning på det något flyktigare te-mat ”inequality”). Numret innehåller många intressanta artiklar men speciellt två texter illustrerar poänger som båda är viktiga men som ofta ställs mot varandra på ett sätt som inte för debatten om inkomstskillnader framåt, speciellt i ett svenskt perspektiv.

Ekonomistas 2015-05-06


Karriär & arbete

Europas undersysselsatta kartlagda – 240 000 svenskar vill jobba mer

Var femte deltidsanställd svensk vill gärna ha mer arbetstid. Två tredjedelar av de 238 000 svenskarna är kvinnor. Det framgår av en sammanställning från EU-statistikbyrån Eurostat. I hela unionen är det närmare tio miljoner av de 44 miljoner deltidsarbetarna som skulle vilja arbeta mer än de gör, de undersysselsatta. Även i EU utgörs den största delen av denna grupp av kvinnor: två tredjedelar.

Europaportalen 2015-04-27

Varför vissa välbetalda män låtsas jobba 80 timmar i veckan

Personalen på en global konsultfirma hävdade att de jobbade upp till 80 timmar i veck-an. Men när man skrapade på ytan visade det sig att vissa män hade kommit på fram-gångsrika strategier för att framstå som arbetsnarkomaner. 60-80-timmarsveckor. Så mycket hävdade personalen på en global konsultfirma att de jobbade, enligt en studie. Konsulterna förväntades även vara "påkopplade" under helgen och it-system visade om man faktiskt var det. Men när man skrapade på ytan visade det sig att framförallt vissa av männen på firman hade kommit på framgångsrika strategier för att ge sken av att de var arbetsnarkomaner.

Veckans Affärer 2015-04-30

Inhyrd personal har svårt att känna tillit

Personal som hyrs in känner inte bara mindre tillit till sina arbetskamrater än dem som är fast anställda. De känner även mindre tillit till andra människor i samhället. Det visar en ny avhandling i sociologi. Sven Svensson är doktorand på Mittuniversitetet och har i en avhandling tittat närmare på hur personal som arbetar som inhyrda via till exempel bemanningsföretag upplever sin arbetssituation.

Prevent 2015-05-04

Pension – vem bryr sig?

Traditionell pension vid 65 är inget för chefer. En tredjedel vill jobba längre än till 65, få har en konkret plan för sin pension och en majoritet är ganska likgiltiga inför pensionen, visar en undersökning som tidningen Chefs och Novus gjort.

SvD 2015-05-05

Workers say balancing work and life is getting harder

We're working longer than ever, and millennials are feeling the pain the worst. Will em-ployers take note—or just keep squeezing? If you feel overworked in your job, take sol-ace in this at least: You're not alone. That's the general trend in many countries, with more people saying they're struggling for work-life balance. A survey commissioned by the consultancy Ernst & Young asked 9,700 full-time workers in eight countries about their work habits. About one third said "managing work-life has become more difficult" in the last five years, with about half of managers saying they now work more than a 40-hour week. Four in 10 said their hours have increased of late.

Fast Company Co.Exist 2015-05-08

210 Zappos employees respond to holacracy ultimatum: we're out

What would you say if your boss told you wouldn't have a boss anymore? No, you're not fired. Your organization is just redistributing power, eliminating managers and job titles. Sound crazy? The concept, known as Holocracy, is gaining steam at some reputable companies. Zappos, perhaps the most well-known adherent to Holocracy, just confirmed that nearly 14% of its staff (210 people, out of Zappo's total workforce 1,503) have accepted an offer to take a buyout rather than ride out the transition to full-blown Holoc-racy, the Las Vegas Sun reports.

Fast Company 2015-05-08


Ekonomi

Transportindikatorn stiger

Transportföretagen ser positivt på framtiden – TransportIndikatorn för första kvartalet 2015 stiger med 19 enheter och landar på plus 13 vilket är den bästa siffran på fyra år.

Transportnet 2015-04-28

Svenska inköpschefer mer optimistiska

Inköpschefsindexet (PMI) för tillverkningssektorn steg till säsongsrensade 55,7 i april från oreviderade 54,1 i mars. Analytikernas genomsnittsförväntningar låg på 53,5 enligt SIX News sammanställning av fyra analytikers estimat. Intervallet i förväntningarna sträckte sig mellan 51,8 och 55,2 med en median på 53,0. Ett tal över 50 indikerar att ekonomin expanderar medan ett tal under 50 ger signaler om tillbakagång.

Affärsvärlden 2015-05-04


Övriga trendsignaler

Regeringens nya hållbarhetslagar får Svenskt Näringsliv att se rött

Lagarna skulle ge hållbarhetsrapporteringen betydligt högre status, men nu sätter sig Svenskt Näringsliv på tvären. "Vi är mycket starkt kritiska mot detta. CSR bedrivs bäst utifrån företagens eget intresse." Regeringens nya hållbarhetslagar kan träda i kraft den 1 juli nästa år, om man får som man vill. Lagarna kommer innebära att omkring 2 000 svenska företag får nya lagkrav på sig när det gäller hållbarhetsredovisning.

Veckans Affärer 2015-04-28

Svenskarnas medborgerliga engagemang är exceptionellt högt

Befolkningsundersökningen visar på en anmärkningsvärd stabilitet när det gäller graden av engagemang. Detta uppmärksammades redan i 2009 års undersökning och forskarna kan visa att engagemangsnivån är fortsatt stabil fem år senare. Det finns inte något stöd för att det ideella arbetet minskar, trots att detta ofta hävdas i det offentliga samtalet.
Det finns många orsaker till människors engagemang. De tre högst värderade motiven till ideellt arbete är att människor vill delta i ett gott sammanhang eller en god gemenskap, göra något konkret på det område som de är engagerade i och att känna sig behövda.

Forskning.se 2015-05-05

Vertical Integration 2.0: an old strategy makes a comeback

“Owning the value chain" was a favorite strategy in the early part of last century. Companies sought advantage by moving “upstream" to control the means of production that supplied their main business or “downstream" to ensure their path to market. For example, 100 years ago Ford owned rubber plantations, coal and iron ore mines, and even railways. But vertical integration largely fell out of favor when conglomeration became fashionable during the late 1960s and early ’70s.

Strategy+Business 2015-05-06

How friendship became a tool of the powerful

Researchers from the decision science research group at the University of California, Berkeley have looked closely at pay-it-forward pricing and discovered something with profound implications for how markets and businesses work. It transpires that people will generally pay more under the pay-it-forward model than under a conventional pricing system. As the study’s lead author, Minah Jung, puts it: “People don’t want to look cheap. They want to be fair, but they also want to fit in with the social norms.” Contrary to what economists have long assumed, altruism can often exert a far stronger influence over our decision-making than calculation.

The Guardian 2015-05-07

Uppdaterat: 2015-05-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem