2015-05-25

Ledarnas omvärldsspaning vecka 20-21

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Hur ser morgondagens arbetsmarknad ut? Den frågan diskuteras nu allt mer. Inte minst när teknikutvecklingens påverkan på arbetet nu blivit allt mer tydligt för allt fler, säger Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Kompetensen sitter inte i skägget

Den rådande machokulturen har under åren skrämt bort kompetenta människor och riskerat branschens framtid. En ny undersökning från Byggnads och Byggcheferna visar att problemen lever kvar – och att de är större än befarat. Nu måste en kraftsamling ske innan en hel bransch står utan framtidshopp.

Byggvärlden 2015-05-12

Sverige har för få kvinnliga chefer

Det svenska näringslivet, ekonomin och samhället skulle må bra av fler kvinnor på höga poster i företagen, enligt Världsbankens genomgång av företagsklimatet i Sverige. Världsbanken, som gjort studien efter en beställning från den förra regeringen, menar att det finns mycket potential som inte kommer till användning, eftersom bara drygt var femte chef i ett genomsnittligt företag är kvinna och att kvinnors chefande högst upp är koncentrerat till tjänsteföretag.

DI 2015-05-18

Kvinnor och män ser lika på könsroller

Män och kvinnor har liknande attityder kring könsroller både på arbetsmarknaden och i hemmet. Det finns inte någon bred motsättning. Vi skulle bara få marginellt mer jämställda attityder om alla män bytte kön. Större attitydskillnader finns baserat på utbild-ning, ålder och födelseland, skriver forskaren Martin Ljunge.

SvD Opinion 2105-05-23


Facklig marknad

Facket och arbetsgivarna kartlägger visstidsjobbandet

LO och Svenskt Näringsliv startar nu ett gemensamt arbete för att kartlägga de tidsbegränsade anställningarna. Regeringen vill begränsa möjligheten att stapla olika typer av visstidsanställningar på varandra. LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson vill gå längre än så – Vi vill inte ha den arbetsmarknad vi har idag där vi faktiskt, enligt vår upp-fattning, har en massa daglönare inne som rings in ständigt och har en massa korta an-ställningar.

Sveriges Radio 2015-05-12

Enkla jobb krävs om alla ska med

Svenskt Näringsliv: Arbetsmarknaden kan inte begränsas till de som har god utbildning. Att ett arbete ligger högt upp i värdekedjan innebär att det kräver kunskap och erfarenhet. Varje arbetad timme skapar mycket värde. Det finns ett starkt samband mellan lön och hur långt upp på värdekedjan man finns. Sverige har gjort en resa uppåt i värdekedjan, inte minst genom allt mer avancerade arbetsuppgifter inom industrin. Samtidigt har vi fått brist på enkla jobb.

Aftonbladet Debatt 2015-05-13

TCO underkänner visstidsförslag

Det ska bli svårare att stapla visstidsanställningar på varandra, enligt ett förslag från regeringen. Men förslaget är inte bra nog, enligt TCO som tagit frågan till EU. I Sverige går det att stapla olika typer av visstidsanställningar på varandra under många år. Detta strider mot EU-direktivet om visstidsarbete har EU-kommissionen konstaterat efter en anmälan från TCO. Om Sverige ska undvika att dras inför EU-domstolen måste reglerna ändras, och i dag presenterade regeringen ett förslag till striktare regler.

Arbetet 2105-05-21

Günther Mårder: Kollektivavtal är omoderna

Organisationen Företagarnas nye VD, Günther Mårder dömer ut kollektivavtalen som omoderna. De passar inte mindre företag, enligt honom. Trots att närmare hälften av alla mindre företag idag har kollektivavtal menar han att kollektivavtalen, som reglerar lön och andra arbetsvillkor, inte är relevanta för moderna företag. Arbetslivet förändras så mycket idag, menar Günther Mårder.

Sveriges Radio 2105-05-23


Ledarskap

Performance reviews are awkward for everyone

Annual or semi-annual formal performance reviews at work are common, but new research reinforces the importance of continuous feedback on employee performance. “The key really is accuracy in the ratings managers give their employees,” says Jisoo Ock, lead author of the paper ‘Managing the Interpersonal Aspect of Performance Management’ and doctoral candidate in psychology at Rice University.

Futurity 2015-05-12

It-tätt bland framtidens kvinnliga ledare

Cinnobers vd Veronica Augustsson fanns med i toppen när Ledarna igår utnämnde framtidens kvinnliga chefer. It- och telekombranschen var väl representerad igår när organisationen Ledarna presenterade sin lista Framtidens kvinnliga ledare. Totalt är det 75 tongivande kvinnliga ledare under 36 år som lyfts fram.

IT24 2015-05-13


Lön

Trends in employee recognition show growing importance in results-driven, culture-oriented approach

WorldatWork’s latest “Trends in Employee Recognition Report” is out. Published every two years, I like this report as it offers consistent comparison for trends analysis as well as interesting new insight into data each time. Key highlights from this year’s report: Prevalence of recognition programs in organizations continues to grow, top goals for recognition continue to align with types of programs offered and results-driven programs gain in importance in organizations overall, with an emphasis on increasing employee engagement, motivation, satisfaction and retention.

Compensation cafe 2105-05-14


Karriär & arbete

Därför har det blivit smart att maska på jobbet

Jobb där yta premieras framför innehåll har gjort maskandet till en vanlig och framgångsrik strategi, det menar forskaren Roland Paulsen. Det finns en utbredd cynism mot det egna företaget i och med de osäkra tider vi lever i. Det gör att man inte drar sig för att lura sin arbetsgivare. Det hävdar forskaren Roland Paulsen vid Lunds universitet.

Veckans Affärer 2015-05-11

Arbetslinjen är död – länge leve arbetslusten

Den nya teknikutvecklingen är svindlande och den gamla jobbmarknaden försvinner. Per Schlingmann, en av ”arbetslinjens” arkitekter, dödförklarar nu det begrepp som kanske mer än något annat präglat svensk politik under de senaste tio åren. Den nya teknikutvecklingen är svindlande och den gamla jobbmarknaden försvinner. Bygg, anläggning och transport tillhör de branscher som står först i kön och väntas påverkas mest, men också förutsättningarna för yrken som jurister, revisorer och läkare kommer att förändras.

Dagens Nyheter 2015-05-11

Regeringens arbetslöshetsmål sågas

Det kommer att bli "mycket svårt" att nå regeringens mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU, menar Finanspolitiska rådet. Det kommer att bli "mycket svårt" att nå regeringens mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU till 2020. Det skriver Fi-nanspolitiska rådet i sin årliga rapport "Svensk finanspolitik", enligt ett pressmeddelande på tisdagen. "För att målet ska nås kommer det att krävas åtgärder som sänker den strukturella arbetslösheten väsentligt.

Veckans Affärer 2015-05-12

Dyra svenskar lämnar Kina

Allt färre svenskar flyttar till Kina och företagen plockar hem delar av sin svenska personal. Främsta förklaringen, enligt handelskammaren, är att utlandskontrakten är dyra i och med att de innefattar lönetillägg och förmåner för familjen som bil med chaufför, bostad och skolavgifter. Samtidigt ökar utbudet av kvalificerad lokal arbetskraft när många unga kineser väljer att återvända eftersom löneläget i Kina förbättrats. De nöjer sig ändå ofta med betydligt lägre löner än västerlänningar.

Södermanlands Nyheter 2105-05-14

These are the new rules of work

Forget everything you've always known about work. The rules have changed. Work is increasingly both everywhere and nowhere—more deeply embedded in our lives than ever before, but disappearing as a discrete activity. The old rules of work applied to an econ-omy of factories and offices, a world of "standard", stable employment with large employers, over careers with more or less predictable trajectories. The new rules belong to another universe—flexible, precarious, and entrepreneurial, less and less tied to specific times, places, and employers.

Fast Company 2015-05-18

Global Talent Shortages Deepen

The highest proportion of global employers since before the recession cannot find the talent they need — 38% of 41,700 hiring managers in 42 countries and territories — and more than one in five employers is still not pursuing any strategy to overcome talent shortages, despite the negative impact on their business. 

Manpower 2015-05-18

4 000 jobb bort i teknikindustrin

Det kommer att försvinna mer än 4 000 jobb i den svenska teknikindustrin i år. Det spår arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen i en ny prognos. Och nedskärningarna beror på att tillväxten inte förväntas bli högre än två procent. Dela – Ja, det är en låg siffra och därför är vår bedömning att vi kommer att tappa ungefär 1,5 procent anställa i år och det rör sig om 4 000-5 000 anställda, säger Anders Rune.

Sveriges Radio 2015-05-19

ILO warns of widespread insecurity in the global labour market

Only one quarter of workers worldwide is estimated to have a stable employment rela-tionship, according to a new report by the International Labour Organization (ILO). The World Employment and Social Outlook 2015 (WESO)   finds that, among countries with available data (covering 84 per cent of the global workforce), three quarters of workers are employed on temporary or short-term contracts, in informal jobs often without any contract, under own-account arrangements or in unpaid family jobs.

ILO 2015-05-19

Antalet arbetslösa ungdomar minskade med 30 000

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år ökade med 64 000 till 4 762 000 i april 2015, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 432 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,3 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till 145,3 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,8 procent.

SCB 2015-05-20


Ekonomi

Finanspolitiska rådet: Pension vid 70 år kan bli nödvändigt

Höj pensionsåldern med en månad varje år föreslår Finanspolitiska rådet i sin rapport i dag. Att arbeta upp till 70-års åldern kan bli nödvändigt för att i framtiden få en rimlig pension, säger Johan Hassler ordförande i Finanspolitiska rådet.

Sveriges Radio 2105-05-12

EU har minst invändningar mot Sveriges ekonomi

EU-kommissionen är fortsatt orolig för de svenska hushållens ökande skuldsättning, men i övrigt har den inget att anmärka på. I sina årliga ekonomiska rekommendationer till medlemsländerna riktar EU-kommissionens åter kritik mot att Sverige inte gör tillräckligt för att minska de privata skulderna. Kommissionen rekommenderar att Sverige bland annat stegvis begränsar ränteavdragen för bostadslån i beskattningen eller höjer fastighetsskatten och ökar amorteringstakten på bostadslån.

Europaportalen 2105-05-18

Temporary and part-time jobs surge promotes inequality, says OECD

A surge in self-employment and temporary or part-time jobs over the past two decades has been a key factor behind the rise in inequality in the world’s industrialised countries, according to a major new study by the Organisation for Economic Co-operation and Development. The Paris-based club, which has been a driving force in arguing that increasing inequality jeopardises economic growth, says more than half of all job creation in its 34 member countries since the mid-1990s has been in “non-standard work”, which accounts for about a third of total employment.

The Guardian 2015-05-22


Övriga trendsignaler

Arbetsmiljön för chefer granskas

Chefer i vård och omsorg har ofta en pressad arbetssituation, och många mår dåligt. Det har Arbetsmiljöverket fått signaler om. Därför ska man nu i tre år satsa särskilt på dessa. ”Om chefen mår dåligt på en arbetsplats påverkar det hela personalgruppen”, säger Lise-Lotte Hamfelt, arbetsmiljöinspektör och projektledare. Det är de så kallade ”första linjens chefer” som berörs av satsningen. Alltså arbetstagarnas närmaste chef. Dessa kan vara till exempel undersköterskor, sjuksköterskor eller socionomer.

Kommunalarbetaren 2105-05-13

Fortsatt ökad sjukfrånvaro i staten

Sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna fortsätter att öka. Den totala sjukfrånvaron var 3,4 procent av arbetstiden 2014. Långtidssjukskrivningar står för hälften av frånvaron. Statskontoret har gjort den årliga sammanställningen av sjukfrånvarostatistik från de statliga myndigheterna. I genomsnitt var sjukfrånvaron förra året 3,4 procent av den tillgängliga arbetstiden. Det är en viss ökning jämfört med 2013 då sjukfrånvaron var 3,2 procent.

Publikt 2105-05-13

Därför hjälper det inte att vara optimist

Positivt tänkande har traditionellt sett kopplats till bättre relationer, ökad lycka och hälsa. Men nu visar en amerikansk studie att det till och med kan vara kontraproduktivt att se glaset halvfullt. Forskningen har letts av Don Moore, som är professor vid Berkeley Haas School of Business. Teamet har specialstuderat hur ett gott självförtroende påverkar en människas liv. Det vill säga om det ger några fördelar att ha en optimistisk syn på livet. Forskningen är uppdelad i fem experiment: alltifrån hur ofta människor menade att optimism är att föredra till vilka associationer man har för att en sådan inställning ger ett bättre resultat i slutänden.

Veckans Affärer 2105-05-14

Digital skills: disconnect between leaders and employees

Few European companies feel prepared to embrace digital technologies, despite their workforces feeling optimistic about embracing these technologies, research by Accenture has found. The global management consulting, technology services and outsourcing company’s research found that only 34% of organisations feel well prepared in terms of recruiting digital skills, even though 45% cite lack of digital skills as the biggest barrier to becoming a digital business. Nine in 10 accept the importance of futureproofing.

HR Magazine 2015-05-14

Svensk befolkningsökning tredje störst i EU

Om 45 år antas den svenska befolkningen ökat med över tre miljoner personer. Bara i Luxemburg och Belgien väntas befolkningarna växa mer än i Sverige mellan åren 2013 och 2060 enligt från EU-kommissionen. 2060 antas Sverige befolkning vara 13,1 miljoner vilket är en ökning med över en tredjedel jämfört med 2013. Samtidigt spås Storbritannien gå om både Tyskland och Frankrike som EU:s folkrikaste land. Tysklands befolkning beräknas minska med över tio miljoner jämfört med dagens antal.

Europaportalen 2105-05-20

Svenskar är sämst på att ta semester

Svenskar låter sig styras mer av jobbplikten än danskar och norrmän, visar en ny undersökning som Expedia gjort. Majoriteten skjuter upp eller ställer in semester på grund av jobbet och varannan kollar mejlen under ledighet. 84 procent av de tillfrågade uppger att semester utgör "en stor del av den övergripande lyckan i livet". Endast hälften tycker dock att de har stöd från chefen när de ska ta ut semester, därmed placerar sig svenskar i botten av undersökningen som gjordes i 24 länder.

SvD 2105-05-20

Var tredje kollar jobbmejlen hemma

Allt fler tar med sig jobbet hem. Var tredje kollar ofta jobbmejlen utanför ordinarie arbetstid och var femte använder internet i jobbsyfte dagligen hemifrån. Enligt en undersökning från Lunds universitet har antalet människor som jobbar hemifrån mångdubblats de senaste tio åren. Drygt hälften av alla företag har idag anställda som i större eller mindre utsträckning använder sig av hemmet som arbetsplats, enligt forskarna Mikael Ottosson och Calle Rosengren.

Du & Jobbet 2015-05-21

Allt fler sjukskrivna allt längre

Allt fler är sjukskrivna allt längre. Nu är sjukpenningtalet tillbaka på samma nivå som då regeringen skärpte reglerna 2008, enligt en rapport från Folksam. Anställda utan kollek-tivavtal är stora förlorare, konstateras det i rapporten.

Upsala Nya Tidning 2105-05-21

Harvardprofessor: ”Hållbara företag presterar bättre”

Företag med bra hållbarhetsarbete är lönsammare och levererar mer avkastning till sina aktieägare. Det konstaterar Harvardprofessorn Robert G. Eccles efter nästan 40 år av forskning om företag och hållbarhetsarbete. Mellan politikermöten och investerarsamtal får SvD Näringsliv höra mer om vilka nyckelfaktorer hos företag som skapar hållbarhet och driver lönsamheten. Robert Eccles,ekonomiprofessor från USA.

SvD 2015-05-24

Uppdaterat: 2015-05-25

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem