2014-05-19

Ledarnas omvärldsspaning vecka 20

– Chefsrollen blir allt attraktivare för unga. I en undersökning svarade en fjärdedel av unga akademiker att de gärna vill vara chef i sin framtida karriär, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Låg ökning av kvinnor i styrelserna

Prognosen från SIS Ägarservice bygger på 231 av de 236 OMXS-företag som har sin hemmahörighet i Sverige och som antingen redan haft bolagsstämma eller publicerat sin kallelse till bolagsstämman. Tidigare har en betydligt lägre siffra nämnts med en uppgång på endast 0,4 procentenheter, den byggde då enbart på ett fåtal företag.

SvD 2014-05-12

Mammor får inte jobb efter kompetens

Högskoleutbildade kvinnor med barn riskerar att hamna i arbetsuppgifter som inte motsvarar deras fulla kompetens. Det framgår av en statistisk studie gjord vid Göteborgs universitet. Studien har gjorts vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Resultaten visar att mammors kompetens bäst tas tillvara inom så kallade legitimationsyrken. "Att utbilda sig till lärare eller inom hälso- och sjukvård gör att faktorer som kön eller föräldraskap får mindre betydelse", säger universitetslektor Caroline Berggren i ett pressmeddelande.

Publikt 2014-05-15


Facklig marknad

Commission welcomes council adoption of posting of workers enforcement directive

The European Commission has welcomed today's definitive adoption by the EU's Council of Ministers of new measures to better enforce EU rules on the posting of workers. The new Posting of Workers Enforcement Directive will safeguard respect for posted workers' rights in practice and strengthen the legal framework for service providers. Strong safeguards to protect the rights of posted workers and to prevent 'social dumping' are laid down in the 1996 Posted Workers Directive (96/71/EC) that presents a core of mandatory rules regarding the terms and conditions of employment to be applied to an employee posted to work in another Member State.

EU 2014-05-13

Förtroendet för facket ökar

Enligt SOM-institutets förtroendebarometer är facket den enda institution för vilken medborgarnas förtroende ökar. Förklaringen är det politiska läget i Sverige. ”Det blåser en svag vänstervind i samhället”, säger professor Lennart Weibull. Bland de 21 samhällsinstitutioner som SOM-institutet mäter är facket den enda som ökar. Resterande 20 ligger antingen stilla eller har tappat i förtroende sedan 2010.

Kollega 2014-05-14


Ledarskap

Chefer har möte halva arbetstiden

Chefer lägger allt större tid på interna och externa möten. Det visar en norsk undersökning. Även i Sverige uppger chefer att en allt för stor del av arbetstiden går åt till möten. En god möteskultur präglas av att mötet är tydligt avgränsat i tid men också att det är tydligt vad som ska diskuteras och vad som förväntas av mötesdeltagarna. Det underlättar mycket, anser Anki Udd.

Prevent 2014-05-12

Female directors and their impact on strategic change

As companies continually strive to improve the diversity of their boards, a new study finds that female directors provide the greatest impetus for change in times of good performance. Although the number of women on boards has grown during the past few decades, the proportion of women to men has stagnated in recent years, remaining at less than 17 percent among Fortune 500 firms between 2012 and 2013. Some research has hinted that companies can benefit from the expertise, freedom of expression, and broader strategic outlook typically afforded by bringing more female directors into the boardroom. But other studies have warned that boardroom diversity can bog down decision making, create unnecessary conflict, and restrict consensus. Both points of view seem to get it half-right.

Business+Strategy 2014-05-12

The best leaders are humble leaders

In a global marketplace where problems are increasingly complex, no one person will ever have all the answers. That’s why Google’s SVP of People Operations, Lazlo Bock, says humility is one of the traits he’s looking for in new hires. “Your end goal,” explained Bock, “is what we can do together to problem-solve. I’ve contributed my piece, and then I step back.” And it is not just humility in creating space for others to contribute, says Bock—it’s “intellectual humility. Without humility, you are unable to learn.” A recent Catalyst study backs this up, showing that humility is one of four critical leadership factors for creating an environment where employees from different demographic backgrounds feel included.

Harvard Business Review 2014-05-13

Allt fler unga vill bli chefer

Allt fler studenter vill nu bli chefer, visar en ny undersökning. För många är det ledandet i sig som lockar. Nicole Andersson, student på KTH, kan tänka sig ett chefsjobb. ”Men jag vill helt klart växa in i rollen först”, säger hon.

DN 2014-05-14


Lön

Höjda lägstalöner påverkar vilka som slutar

Höjda kollektivavtalade lägstalöner höjer de lägst betaldas lön och leder generellt till att färre anställningar avslutas. För grupper med svagare anknytning till arbetsmarknaden kan de höjda lägstalönerna dock leda till att fler anställningar avslutas. Det visar en ny rapport från IFAU.

IFAU 2014-05-15

Störst lyft för chefer och ingenjörer

Cheferna har haft den bästa löneutvecklingen i kommunerna under de senaste fyra åren. Det visar en granskning av kommunernas lönestatistik. Andra med bra löneutveckling är upphandlare och ingenjörer.  Vision har granskat lönestatistiken från 2009 till 2013 för ett 50-tal yrken där Vision har många medlemmar. Lönestatistiken gäller alla anställda i kommunerna, inte bara Visions medlemmar. Högst löneökning har informationschefer samt enhetschefer på det tekniska området fått.

Tidningen Vision 2014-05-16


Karriär & arbete

Andelen sysselsatta ökade

Under första kvartalet 2014 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 659 000 personer, en ökning med 51 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Sysselsätt-ningsgraden ökade med 0,4 procentenheter och uppgick till 64,9 procent av befolkningen. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta. Antalet arbetslösa uppgick till 437 000 och arbetslösheten till 8,6 procent. Jämfört med de senaste kvartalen ökar arbetslösheten något.

SCB 2014-05-13

The rise of strengths-based recruitment

From hospitals to banks, strengths-based recruitment is gaining kudos as the best way to identify those applicants who will bring the most to an organisation, despite not necessarily being the most able on paper. Hiring the right employees is vital for any business. Yet, for some, it can quite literally be a matter of life or death. No one, for example, would want to be a hospital in-patient confronted by clinical staff who are lax, inattentive or simply don’t care.

HR Magazine 2014-05-13

600 000 jobbar visstid

De allra otryggaste jobben – behovs-, tim- och allmänvisstidsanställningar – utgör nu en tiondel av arbetsmarknaden. Enligt Statistiska centralbyrån har de tidsbegränsade anställningarna etablerat sig på en ny högre nivå sedan 90-talet. Under årets första kvartal står dessa för ungefär en sjundedel av arbetsmarknaden, eller 600 000 arbetstillfällen. Andelen har varierat något under 2000-talet beroende på hur ekonomin utvecklats. När konjunkturen går upp ökar visstidsanställningarna, men i nedgång försvinner dessa jobb först.

Arbetet 2014-05-16


Ekonomi

I Sverige ökar klyftorna snabbast

Sedan början av 90-talet har inkomstklyftorna i Sverige vuxit snabbare och mer än i något annat västland. Det säger Michael Förster, en av forskarna bakom organisationens OECD:s granskning av de växande klyftorna i västvärlden.

SVT 2014-05-12

Inflationstakten 0,0 procent

Inflationstakten var 0,0 procent i april, vilket är en uppgång sedan mars då den var minus 0,6 procent. Från mars 2014 till april 2014 ökade KPI med i genomsnitt 0,4 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,5 procent i april. Utvecklingen från mars KPI steg med i genomsnitt 0,4 procent från mars 2014 till april 2014. Till uppgången den senaste månaden bidrog högre priser på utrikes flygresor (38,8 procent) uppåt med 0,2 procentenheter.

SCB 2014-05-13

Trög tillväxt i eurozonen

Frankrikes ekonomi står still och Italiens backar - medan den tyska ekonomin växer, enligt BNP-statistik från en rad europeiska ekonomier som presenteras i dag. Sammantaget var tillväxtsiffran för eurozonen en besvikelse. BNP växte med 0,2 procent i de 18 euroländerna jämfört med föregående kvartal.

SvD 2014-05-15


Övriga trendsignaler

Robots are starting to make offshoring less attractive

The hype around robots taking jobs is reaching a crescendo. Despite the doom and gloom, advances in robotics and associated technology are having a positive impact on local manufacturing and services and both sustaining and creating jobs. In developed economies, they have even sparked a trend toward the return of jobs from overseas, or “botsourcing.” This new wave of bringing production back home through robotics automation may be the single biggest disruptive threat to India’s $118 billion information technology industry. The more processes can be automated, the less it makes sense to outsource activities to countries where labor is less expensive.

Harvard Business Review blog 2014-05-12

Chefer ger sin syn på arbetsförmåga

I en färsk avhandling berättar arbetsgivare om sin syn på arbetsförmåga i samband med sjukskrivning. Att chefen skapar rimliga förväntningar samt försöker skapa mening i arbetet för den som är eller varit sjukskriven är viktigt för att rehabiliteringen ska fungera bra. Hittills finns det få studier om hur arbetsgivare ser på arbetsförmåga. Oftast är det specialister inom sjukvården eller på Försäkringskassan som definierar begreppet.

Prevent 2014-05-13

Arbetsgivarna vill ha enklare regler för arbetsmiljön

Sju av tio företag i Sverige tycker att reglerna om arbetsmiljön måste förenklas, visar en ny enkätundersökning från Svenskt Näringsliv som besvarats av drygt tusen medlemsföretag. Enligt företagen finns ett stort behov av enklare regler på arbetsmiljöområdet. Fler än fyra av tio anser att det är ganska eller mycket svårt att förstå reglerna, och 76 procent tycker att reglerna måste förenklas. Däremot säger hela 95 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag att arbetsmiljöfrågorna är mycket eller ganska högt prioriterade.

Arbetet 2014-05-13

Study indicates Robots could replace 80% of Jobs

A new study due to be published in the forthcoming Oxford Handbook of Skills and Training by Stuart Elliot visiting analyst at the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), who incidentally is on leave from the Board on Testing and Assessment of the National Research Council, indicates that technology could replace ‘workers for 80 percent of current jobs.’ In his study Elliot relies on advances in speech, reasoning capabilities and movement capabilities to illustrate how robots and technology can replace jobs. I am in agreement with the general thoughts of the study, although I believe speech recognition is now far more advanced than Elliot states. This element alone will lead to a reduction in many jobs, such as translation over the next five years.

Robotenomics 2014-05-16

Uppdaterat: 2014-05-19

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem