2014-05-26

Ledarnas omvärldsspaning vecka 21

– Ett bra ledarskap spelar stor roll, där mellancheferna spelar en speciellt viktig roll. Det visar en studie över tio från Stanford University. Och jämfört med chefer i andra länder är våra svenska chefer bland de bästa i världen, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Svenska chefer bland världens bästa

Tycker dina anställda att du stressar och tjatar? En färsk studie från Stanford visar att du i sådana fall är en av de chefer som bidrar till att vi är bland de bästa i världen. Svenska chefer är bland de bästa i världen, visar en undersökning som gjorts vid Stanford University. En forskargrupp har under tio år gjort en kvantitativ studie där de jämfört varför vissa företag och vissa länder har en mer effektiv produktion än andra. Och bra ledarskap spelar givetvis stor roll. Omkring en fjärdedel av produktivitetsgapen beror enligt undersökningen på mellancheferna.

DI 2014-05-20


Jämställdhet & diskriminering

Mansdominans i kommunala bolag

Mer än hälften av Sveriges kommuner har inte en enda kvinnlig vd i sina bolag, enligt en genomgång som medieanalysföretaget Retriever gjort för Dagens Industri. Knappt 300 av de drygt 1 600 undersökta företagen hade kvinnliga vd:ar. Undersökningen omfattar kommuner som äger minst två bolag. 55 procent av dem har bara män som vd:ar i sina bolag och i nästan 90 procent är männen i majoritet. Bara 14 procent av kommunerna har över 40 procent kvinnliga vd:ar.

SvD 2014-05-21

Fler kvinnor blir vd i statens bolag

Andelen kvinnor på posten som verkställande direktör i statens bolag har ökat från 29 till 37 procent de senaste åren, rapporterar Ekot. "Det handlar om en långsiktig ambition i hela ägarstyrningen" säger Magnus Johansson på finansdepartementet. I statens 41 helägda bolag är mer än var tredje vd kvinna. Det framgår av en genomgång som Ekot gjort. Bland de kommunala bolagen är bara en av fem vd kvinna. "Det handlar om en långsiktig ambition i hela ägarstyrningen”, säger Magnus Johansson, rekryteringsansvarig för de statliga bolagen på finansdepartementet, till Ekot.

Publikt 2014-05-22


Facklig marknad

Danmark bäst på rättigheter

Internationella fackliga samorganisationen, IFS, har rankat hur väl världens länder lever upp till arbetstagares grundläggande rättigheter. Danmark uppfyllde samtliga 97 kriterier. Sverige låg bland de tjugo högst rankade.

Publikt 2014-05-19

Nytt direktiv ska göra det lättare att tjäna in och bevara tjänstepensioner

EU:s institutioner har enats om ett som kommer att bli tillämpligt på kollektivavtalen om tjänstepensioner. Syftet är att underlätta för arbetstagare som byter arbetsgivare att få tillgång till och bevara pensionsrättigheter som är knutna till anställningsförhållandet. För att uppnå detta sätter direktivet gränser för bl.a. kvalifikationstider och minimiåldrar för förvärvandet av pensionsrättigheter. I nästan ett decennium har Europeiska kommissionen försökt att få till en reglering av s.k. kompletterande pensionssystem, dvs. system som tillämpas vid sidan av det allmänna pensionssystemet.

Juridicum - Stockholms Universitet 2014-05-23


Ledarskap

Chefer trötta på dåliga möten

Fyra av tio chefer anser att de har för många möten. Nästa lika många anser att deras möten bara är effektiva ibland. Så vad gör de? Mötesskolkar. 97 procent av cheferna undviker möten som inte känns meningsfulla, visar en undersökning från tidningen Chef. Möten på jobbet väcker starka känslor hos Sveriges chefer. På två dagar fick Chef 1 357 svar på sin webbenkät om möten. Kanske är det inte så konstigt, eftersom de upptar en stor del av chefers arbetsdag.

SvD 2014-05-19

Are Bosses Becoming Extinct?

Hierarchy is often viewed as hindering innovation, but getting rid of hierarchy carries risks of its own. Savvy organisation design can help you strike a successful balance. But it’s important to note that the “boss-less” model may have a significant scalability problem, and the successes we see may be rather special cases.

Insead 2014-05-19

Myt att kvinnor inte vill bli chefer

Lönen är inte avgörande för kvinnors beslut att tacka ja till chefsjobb. Företagets värde-ringar samt möjlighet till flexibla arbetstider är det som styr. Det visar en ny rapport om kvinnligt ledarskap.

Prevent 2014-05-20

Ingen skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap

Ju högre upp i hierarkin desto mindre är skillnaden mellan manliga och kvinnliga chefer. Det visar en ny dansk studie. Myten om "manligt" och "kvinnligt" ledarskap krossas av undersökningen som baseras på personlighets- och beteendeanalys på knappt 2 000 mellanchefer och 300 vd:ar i Danmark. Om det här rapporterar Business.dk. Undersökningen visar att kvinnliga toppchefer är minst lika synliga och tydliga i ledarskapet och i beslutsfattandet som sina manliga chefskolleger.

DN 2014-05-20


Lön

Ny LO-rapport: Löneskillnaderna mellan män och kvinnor kan försvinna på tio år

Minskningen av löneskillnaderna mellan män och kvinnor har stagnerat. De senaste 30 åren har nästan ingen utjämning ägt rum. För samtliga arbetare motsvarar kvinnors lön 88% av männens lön. Inom industrin har lönegapet mellan arbetare och tjänstemän vuxit till runt 50 %. Det visar den senaste rapporten Hundra år av ojämlikhet - löner och löneutveckling efter klass och kön från LO-projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.

LO 2014-05-23

Strikt lönepolitik hjälpte inte

De senaste årens måttliga löneökningar har inte lett till låg arbetslöshet. Verkligheten stämmer dåligt med Konjunkturinstitutets bild av sambandet mellan löner och arbetslös-het, visar en granskning av tidningen Arbetet.

Publikt 2014-05-23


Karriär & arbete

Antalet sysselsatta fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 698 000 i april 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 56 000 personer jämfört med april 2013. Antalet arbetslösa var 445 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,7 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 1,4 procent jämfört med april 2013. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta och en arbetslöshet på 8,1 procent.

SCB 2014-05-19

Sverige har högst andel i arbete

Nästan fyra av fem svenskar mellan 20 och 64 år har ett arbete – flest av alla medlems-länder. Den svenska sysselsättningsgraden, hur stor andel av alla mellan 20 och 64 år som arbetar, nådde under fjolåret 79,8 procent, visar en från EU:s statistikbyrå Eurostat. Det innebär att Sverige är 0,2 procentenheter från sitt EU2020-mål. Näst högst sysselsättningsgrad hade Tyskland på 77,1 procent som därmed redan under fjolåret klarade sitt EU-mål.

Europaportalen 2014-05-20

Undersökning visar - arbetsglädjen topp 10 men ledarskapet i obalans

Sverige har fortsatt hög arbetsglädje och placerar sig tillsammans med Norge och Danmark på topp 10 i Ennovas årliga globala undersökning om arbetsglädje (EEI). Men få medarbetare vill göra karriär. Det är ett tecken i tiden, men kan också förklaras av brister i svenskt ledarskap.

Affärsresenären 2014-05-21

Läge för statlig karriär

De stora pensionsavgångarna i offentlig sektor har passerat smidigt – hittills. Men starkare konjunktur och större behov av akademiker öppnar karriärdörrarna på vid gavel.

DI 2014-05-21

Line between work and home life increasingly blurred

The distinction between employees' work and home life is becoming less defined, according to research by Edenred. The Edenred-Ipsos Barometer looks at the working habits of 8,800 employees across Europe. It found over two-thirds (67%) of employees are kept busy by work outside traditional office hours. Over one-quarter (28%) cite time spent working from home as their main concern in their working life, making it the most pressing issue for workers in the UK.

HR Magazine 2014-05-22

Många småföretag i behov av att rekrytera ny personal

Vartannat småföretag kommer att rekrytera ny personal under de närmaste tolv månaderna, enligt en ny undersökning. Det är en markant ökning jämfört med för ett år sedan. Ett av dessa småföretag är ÅJ Distribution. ”Vi kan locka med att vi är snabbfotade”, säger vd Peter Westin.

DN 2014-05-22

Arbetsglädje smittar

Åtta av tio som trivs på jobbet uppger att de är lyckliga. Personer 50-64 år har roligare på jobbet, får mer uppskattning och trivs bättre med sina kollegor jämfört med yngre medarbetare. Men många är mer stressade på fritiden än på jobbet. Det visar en ny undersökning.

Prevent 2014-05-23

The World Competition for skilled workers

Canada is in fifth place among OECD members for attracting immigrants, based on data collected up until 2012, even though it attracted 258,000 new permanent residents, or a gain of 4%, in 2012 alone. Compare that to the U.S., which drew in 1.03 million more people in the same year, although 3% fewer than in 2011. Germany leap-frogged into second place from eighth position in 2009, attracting nearly 400,000 immigrants in 2012, up 38%. Filling out the top 10 were the U.K., in third place, Spain in the fourth spot, followed by Italy — coming after Canada — then Australia (about 150,000), France, Switzerland and Sweden.

Next Big Future 2014-05-23

Sverige leder stressligan

Sverige ligger i topp bland EU:s 28 stater när det gäller att tycka att jobbet är stressigt. Nästan hälften av alla svenskar tycker att stressen har blivit värre under det senaste året, en annan toppnotering. Européerna tycker att stress är det största arbetsmiljöproblemet. Men överlag är man ändå nöjd med sin arbetsmiljö. Siffrorna finns i den senaste Eurobarometer, där EU-kommissionen har undersökt hur vi har det på jobbet i de 28 medlemsländerna.

Prevent 2014-05-23


Ekonomi

Så konkurrenskraftiga är vi här hemma

Sverige håller sig väl framme i den ranking över världens mest konkurrenskraftiga länder som schweiziska handelshögskolan IMD årligen gör. Vi är fortfarande bäst inom EU även om vi tappat en placering sedan senast. Fortsatt regent vad gäller stark konkurrenskraft är USA. Nationen i väst behåller greppet med stöd av bland annat en motståndskraftig ekonomi, lägre arbetslöshet och sin dominans inom teknik.

SvD 2014-05-22

Bakslag för barometerindikatorn i maj

Barometerindikatorn föll 3,6 enheter till 98,8 i maj, från 102,4 i april. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri sjönk hela 7,8 enheter och stod för merparten av nedgången. Även konfidensindikatorn för den privata tjänstesektorn minskade i maj, men endast med 1 enhet. Indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel steg något. Även konfidensindikatorn för hushåll noterade en ökning efter att ha minskat de fyra föregående månaderna.

Konjunkturinstitutet 2014-05-23


Övriga trendsignaler

Stärkt skydd för visselblåsare i arbetslivet

Utredningen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm har i dag överlämnat sitt betänkande (SOU 2014:31) till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Utredningen föreslår en ny arbetsrättslig lag som stärker skyddet för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Lagen ger en rätt till skadestånd för arbetstagare som drabbas av repressalier på grund av sådana larm.

Regeringen 2014-05-20

Communication vital in change management, study finds

Nine in ten HR professionals rate clear communication as the most important factor when managing change, according to research by FleishmanHillard and Bernard Hodes. The report, Organisational change: what really counts, asked more than 150 HR professionals their views on the biggest contributors to successful change management. Communicating the 'why' behind the change (91%) and the 'how' (88%) were quoted as the most significant drivers.

HR Magazine 2014-05-23

Uppdaterat: 2014-05-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem