2014-06-09

Ledarnas omvärldsspaning vecka 22-23

– Kollegiet för svensk bolagsstyrning skriver om sin bolagskod för att vi ska få en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser. Organisationen menar att det går för långsamt att uppnå ökad jämställdhet och att många valberedningar inte lever upp till kraven i koden, berättar Stefan Kummås omvärldsanalytiker på Ledarna.

 

Jämställdhet & diskriminering

Ökat tryck för jämn könsfördelning

Storägare måste jobba mer för jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser, anser Kollegiet för svensk bolagsstyrning och skärper sin kod. Jämställdhetsministern ser det som att företagen säjer ja till kvotering. Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat till omkring 30 procent i de större bolagen och till cirka 25 procent i genomsnitt. Kollegiet anser ändå att utvecklingen går för långsamt och konstaterar att många valberedningar inte lever upp till kodens krav om motiveringar vad gäller könsfördelning.

SvD 2014-05-30

Många företag misslyckas med intern rekrytering av kvinnor till vd-posten

Allt fler kvinnor tar plats på vd-stolen i storförtagen. Men fortfarande är det bra tre procent av alla nytillträdda vd:ar som är kvinnor. Företagen är även betydligt sämre på att internrekrytera kvinnor till vd-rollen. Det visar en ny rapport från Strateg& och PwC och som tittar närmare på utvecklingen när det gäller kvinnor på vd-posten i världens 2 500 största företag.

PWC 2014-05-27

 

Facklig marknad

Djup spricka mellan svenska lärarfacken visar forskning

Både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet kräver professionalisering för att stärka läraryrkets status. Men de menar helt olika saker. Talet om läraryrkets professionalism används snarare som retorisk strategi för att legitimera fackens politiska agendor, visar en färsk avhandling.

Forskning.se 2014-05-27

Få utlandsfödda bland fackens toppnamn

Bara 5 styrelseledamöter av 66 är födda i ett annat land. Det visar Kollegas granskning av fem industrifack. Det är 7,6 procent – men bland de anställda i industrin är 13 procent utlandsfödda. Kollega har granskat GS, IF Metall, Livs, Sveriges Ingenjörer och Unionen eftersom det är de facken som tillsammans med arbetsgivarna sätter märket för löner på hela arbetsmarknaden.

Arbetet 2014-05-28

Fackföreningar för ansvarsfull klimatpolitik

På kongressen för International Trade Union Confederation (ITUC) i Berlin förra veckan lanserades en klimatkampanj. Bakom kampanjen Unions4ClimateAction står femtio fackliga paraplyorganisationer som menar att ”acting on climate change will lead to an industrial revolution which will create new jobs for the millions of workers they represent.” Fackföreningarna kräver även ett ansvarsfullt avtal på COP21 i Paris.

Supermiljöbloggen 2014-05-31

Fackföreningar har svårt att samarbeta i Europa

Fackföreningar i Europa har generellt svårt att samarbeta och de väljer olika strategier för att försvara lönenivåer. Förutsättningarna för samarbete verkar vara bäst i frågor som inte uppfattas som fackliga kärnfrågor. Det är slutsatser som dras från en avhandling vid Göteborgs universitet. Fackföreningar är nationellt rotade och de olika traditionerna är en förklaring till varför samarbetet på Europanivå går trögt.

Forskning.se 2014-06-04

Den svenska modellen segare än sitt rykte

Att "den svenska modellen" numera är ett minne blott tycks alla vara överens om – oenigheten gäller bara huruvida detta är av godo eller ondo. Men trots alla förändringar verkar kärnan i modellen kvarstå. Har vi lämnat folkhemsidealet bakom oss? Den svenska modellen är ett omstritt begrepp. Men vare sig man i första hand uppfattar den som en särskild modell för arbetsmarknaden, där fack och arbetsgivare gör upp om löner och andra villkor, eller som en bredare socialpolitiskt om bygger på tanken om ett relativt jämnt fördelat välstånd, tycks alla – både till höger och vänster – vilja påstå att den svenska modellen numera är övergiven, för alltid död och begraven.

SvD 2014-06-06


Karriär & arbete

Kompetens att hyra

Glöm kontorspolitik och att försöka motivera medarbetare att prestera bättre mellan klockan nio och fem. År 2020 kommer halva arbetsstyrkan – i alla fall i USA – att bestå av självständiga företagare som hyr ut sin kompetens, hävdar Forbes i en färsk artikel.

SvD 2014-05-26

Gen Y attitude to work marks shift in values, says London Business School

Ninety percent of Generation Y employees do not intend to stay with any given employer for more than five years, according to research by the London Business School (LBS) and Deloitte. Figures released ahead of the school's Global Leadership Summit also suggest 40% are already planning their next career move when they start a new role. Richard Hytner, LBS adjunct associate professor of marketing, told HR magazine employers need to “wake up” if they hope to attract and retain the high-potential workers of this generation.

HR Magazine 2014-05-28

Var tredje arbetsgivare vill anställa men hittar inte rätt kompetens

Så stor andel som 33 procent av de svenska arbetsgivarna vill anställa men uppger att de inte hittar rätt kompetens. Sveriges mesta bristyrken är utbildade hantverkare, säljare och olika typer av tekniker medan vi till skillnad från många andra länder tycks åtgärdat den akuta ingenjörsbrist som råder globalt. Kompetensproblemet har ökat markant på bara ett år - från att ha haft relativt modesta problem ligger Sverige nu ungefär på genomsnittet för övriga världen. Detta visar en ny internationell undersökning.

Manpower 2014-06-04


Ekonomi

PMI sjönk till 54,1 i maj – industrikonjunkturen fortsätter att växla ned

PMI-total sjönk till 54,1 i maj från 55,5 i april. Nedgången av delindex var bred men alla delindex befinner sig i tillväxtzonen bortsett från index för lager och leverantörernas rå- och insatsvarupriser. Delindex för orderingång svarade för det största negativa bidraget och förklarar nästan 80 procent av nedgången i PMI-total.

Swedbank 2014-06-02

Kommunernas kostnader ökade förra året

För samtliga verksamheter har kostnaderna ökat, uttryckta som kronor per invånare, jämfört med föregående år. Sett till kronor per invånare är omsorg om äldre och funktionshindrade den verksamhet vars kostnad ökat mest, 446 kronor per invånare. De verksamheter som främst bekostas med skattermedel, egentlig verksamhet, kostade 2013 i genomsnitt 53 771 kronor per invånare. Detta är en ökning med 1 151 kronor jämfört med föregående år och motsvarar 2,2 procents ökning.

SCB 2014-06-03

Byggboom bakom årets tillväxt - nedåt 2015

Rika hushåll ger byggboom spår Nordea i sin konjunkturrapport. Största uppgången på 30 år, men det är ändå inte nog enligt Annika Winsth, Nordeas chefsekonom. Tillväxten i Sverige växlar upp, enligt Nordeas konjunkturrapport, samtidigt som hushållens sparande ligger på en historiskt hög nivå, bostadspriserna har fortsatt upp och stigande börser har ökat hushållens finansiella förmögenhet.

SvD 2014-06-04

 

Övriga trendsignaler

Arbetsglädjen i topp men ledarskapet i obalans
Många svenskar gillar att gå till jobbet, men få vill göra karriär enligt Ennovas årliga undersökning om arbetsglädje. Brister i ledarskapet kan vara orsaken.

Kvalitetsmagasinet 2014-05-26

Normer hindrar arbete på distans

Det flexibla arbetslivet är något av en myt. Trots att de tekniska förutsättningarna finns för att arbeta på distans föredrar de flesta att åka till jobbet. Orsaken är de sociala normer som styr på arbetsplatserna, visar en ny avhandling. När Kristina Trygg, forskare i kulturgeografi vid Stockholms universitet, inledde sitt avhandlingsarbete hade hon en föreställning om att distansarbete var accepterat och vanligt förekommande i de flesta kunskapsintensiva företag.

Prevent 2014-05-28

EU launches world’s largest civilian robotics programme – 240,000 new jobs expected

The European Commission and 180 companies and research organisations (under the umbrella of euRobotics) have launched the world’s largest civilian research and innovation programme in robotics. Covering manufacturing, agriculture, health, transport, civil security and households, the initiative – called SPARC – is the EU’s industrial policy effort to strengthen Europe’s position in the global robotics market (€60 billion a year by 2020). This initiative is expected to create over 240,000 jobs in Europe, and increase Europe’s share of the global market to 42% (a boost of €4 billion per year). The European Commission will invest €700 million and euRobotics €2.1 billion.

Robotenomics 2014-06-03

Ny studie om inhyrda

Att skapa bättre arbetsmiljö i bemanningsbranschen är en utmaning. De inhyrda byter arbetsplats och arbetsuppgifter ofta och ansvaret för arbetsmiljön faller ofta mellan stolarna. I en ny rapport finns tips på hur arbetsmiljön kan bli bättre. Antalet anställda i bemanningsbranschen har ökat från 5 000 i mitten av 90-talet till över 130 000 i dag. Cirka 60 procent av de bemanningsanställda är tjänstemän och resten arbetare.

Prevent 2014-06-04

Stresskador i kvinnoyrken ökar mest

Arbetsskadorna ökade i fjol för fjärde året i rad - speciellt de stressrelaterade och särskilt i kvinnodominerade yrken. Stress är det största arbetsmiljöproblemet. Arbetsmiljöverket ser utvecklingen som illavarslande. ”Vi oroas över att inte den här trenden bryts. Man kan fråga sig vad som kommer att ske framöver om det inte görs krafttag på den svenska arbetsmarknaden”, säger Håkan Olsson, avdelningschef på verket.

SvD 2014-06-05

Uppdaterat: 2014-06-09

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem