2015-06-09

Ledarnas omvärldsspaning vecka 22-23

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Ökad likhet bland de anställda männen inom ett företag och ökad olikhet mellan företag. Det visar en rapport från IFAU. Med hjälp av bland annat mönstringsdata ser man att likheten ökat jämfört med tjugo år sedan, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Arbetskraften alltmer uppdelad efter förmåga

Män med liknande intelligens, social förmåga och utbildningsnivå jobbar oftare tillsammans i dag än för tjugo år sedan. Skillnaderna mellan anställdas egenskaper har ökat mellan företagen och beror till stor del på IT-sektorns expansion, visar en ny IFAU-rapport. Rapportförfattarna har studerat vid vilka företag svenskfödda män i 30–35-årsåldern arbetade under perioden 1986–2008. Genom att använda data från utbildningsregister och mönstringen till militärtjänsten kan de uppskatta männens utbildning, intelligens och sociala förmåga. De finner att män som arbetar på samma företag är mer lika varandra i dag än för tjugo år sedan.

IFAU 2015-05-26

 

Jämställdhet & diskriminering

Reddit slutar med löneförhandling – för jämställdhet

Reddit har beslutat att ta bort individuella löneförhandlingar. Anledningen är att de anses ogynnsamma för kvinnor.  ”Män är starkare förhandlare än kvinnor och när kvinnor väl förhandlar så kan de bestraffas för det”, säger Ellen Pao till the Wall Street Journal.

DN 2015-05-25

Minst kvinnliga chefer inom bygg

Byggbranschen placerar sig i botten i Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2015. Inom bygg är knappt var tionde chef kvinna. Enligt undersökningen kommer vi inte att vara helt jämställda i Sverige förrän år 2205. ”Utan draghjälp från politiken kommer alla insatser att stå sig slätt”, säger Annika Elias, ordförande Ledarna.

Byggvärlden 2015-05-27

Fler kvinnor i bolagens styrelser

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar. Men fortfarande är det långt kvar till regeringens krav på 40 procent.

DN 2015-06-02


Facklig marknad

Allmän visstid ska med i samtal mellan parterna

S-kongressen uppdrar åt facken att lösa problemen med visstidsanställningarna och att arbeta för jämställdhet genom att sluta avtal med arbetsgivarna. Det säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson efter att kongressen avvisat motioner om att ta bort allmän visstid ur las och i stället tagit en mer försiktig skrivning om att problemen med allmän visstid måste lösas och att det måste finnas objektiva skäl för att anställa på visstid.

Arbetet 2015-05-31

Arbetsgivarna kräver frysta ingångslöner

Frysta ingångslöner och stillastående reallöner. Arbetsgivarna inom handeln och industrin ordinerar en besk medicin inför kommande avtalsrörelse 2016. På måndagen höll företrädare för arbetsgivarorganisationer inom handeln och industrin en pressträff inför nästa års avtalsrörelse. Huvudbudskapet är att löneutvecklingen måste utgå från företagens konkurrenskraft – och inte Riksbankens inflationsmål.

DI 2015-06-01

Nya förhandlingar om uppsägningsregler

Fack och arbetsgivarparter på tjänstemannasidan gör nu ett nytt försök att komma överens om vilka regler som ska gälla vid uppsägningar. Kompetensutveckling till medarbetarna är det centrala för facket, säger Cecilia Fahlberg ordförande i förhandlingsorganisationen PTK. ”Tryggheten i att man har en kompetens som bär in i framtidens arbetsliv. Allting går så otroligt mycket fortare nu”, säger hon.

Sveriges Radio 2015-06-05


Ledarskap

Abolishing the myths of leadership

Many of us have tired of books, articles, and discussions about leadership. After all, there is so much competing and confusing information in the public domain about leadership. On top of that, today's leaders seem to be getting worse instead of better. But we can't just give-up and let the confusion continue; we need great leadership now more than ever. Is there any new approach to leadership that can really drive the kind of change and success organizations so desperately crave? The short answer is no, but the good news is there is something much better than a new approach - an incredibly old approach.

Management-issues 2015-05-28

Despite what Zappos says, middle managers still matter

Middle managers have not fared well. Their ranks have been decimated in many organi-zations, and those that have survived are often perceived as powerless or, worse, as bureaucratic sticks-in-the-mud. This is not fair and it’s flat-out wrong. Take what’s happening with Zappos at the moment. Much has been written about their adoption of a self-management system—holacracy—with no job titles and zero managers. That move earlier this month saw 14% of their workforce choose to leave the retailer. While I applaud their effort to break down unnecessary walls, getting rid of managers is not the answer.

Harvard Business Review 2015-05-28

Chefer leder inte som de tror

Cheferna tror att de coachar och ger återkoppling men i själva verket sysslar de flesta med att informera och instruera utifrån sitt eget tänk. Det visar ny forskning från KTH. Många chefer ägnar sig åt att instruera och informera.

SvD 2015-05-31

Who Needs a Boss? Is the Time Right for Self-Management?

Recently it was reported that Zappos.com, the online clothing retailer, is in the process of implementing "self management" under a program called "Holacracy," a concept being adopted by several hundred other firms. Instead of being led by managers, associates along with their former managers are encouraged to define their own jobs ("energize their roles" in the language of the initiative) and form teams ("circles"). The guidelines for the effort are spelled out in a 30-page "Constitution" used as the basis for orienting associates to the new form of organizing work.

Harvard Business School 2015-06-03


Lön

Utvecklande jobb räcker inte

För många räcker det inte att ha utvecklande jobb. Men företagen verkar ha tappat bort sina anställdas behov av traditionella belöningar som befordran och höjd lön. Det visar en ny avhandling i pedagogik. När vi gör bra ifrån oss på jobbet förväntar vi oss en form av yttre belöning, annars blir vi frustrerade. Att vi är nöjda så länge vi får utvecklas på ett personligt plan stämmer inte, enligt Ingela Bergmo-Prvulovics nya avhandling i pedagogik från Högskolan i Jönköping.

Prevent 2015-05-26

Stora löneskillnader mellan kommuner

Samma jobb ger inte samma lön. I Boxholm tjänar barnskötare i snitt 2 531 kronor mer i månaden än i grannkommunen Ödeshög. Lönegapen mellan kommunerna är stora, visar där löneuppgifter från landets 290 kommuner har undersökts. Inom flera yrken skiljer mer än 6 000 kronor i medellön mellan de högst och lägst betalda. Löneskillnaderna beror ofta på åldersstrukturen, enligt undersökningen. I Perstorp tjänar vårdbiträdena mest i landet, mer än undersköterskorna i samma kommun.

Arbetet 2015-05-26

Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten fortsätter stadigt att minska

Löneskillnaden mellan statsanställda kvinnor och män har minskat med 0,5 procentenheter det senaste året. I september 2014 var statsanställda kvinnors genomsnittslön 8,6 procent lägre än statsanställda mäns genomsnittslön. Tar man hänsyn till förklarade skillnader kvarstår den så kallade oförklarade löneskillnaden som inte kan analyseras med hjälp av tillgänglig statistik och som uppgår till 1,1 procent.

Arbetsgivarverket 2015-05-26

Spretig löneutveckling i våra grannländer

Finlands kris kan göra att löneökningarna blir mycket små, och nu växlar Norge ner rejält. Men Tyskland går starkt och årets löneökningar väntas hamna på 3 procent, enligt en ny rapport från Medlingsinstitutet. Medlingsinstitutet har kommit med en översikt över konjunkturen och löneläget i Sveriges närmaste konkurrentländer – Tyskland, Danmark, Norge och Finland. Det är tydligt att konjunkturen utvecklas mycket olika i länderna.

Arbetsvärlden 2015-05-29


Karriär & arbete

Hög arbetslöshet trots många nya jobb

Den svenska ekonomin växer och jobben blir fler, men arbetslösheten är fortfarande hög. Det säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson när hon idag presenterar läget på den svenska arbetsmarknaden. ”Det är anmärkningsvärt att matchningen är så dålig”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Sveriges Radio 2015-05-25

Stort behov för att nyanställa visar Personalchefsindex

Personalchefsindex inför Kvartal 2, 2015 visar på en ökad sysselsättningsgrad om 23 % och det är den högsta siffran på fyra år. Det är 15 procentenheter högre än förra kvartalet. De mest positiva signalerna kommer från tjänstesektorn samt parti- och detaljhandeln. Det finns även ett stort behov för visstidsanställningar som förväntas öka med 14 % under kvartal 2. Offentlig förvaltning förutspås öka visstidsanställningarna mest.

IC Potential 2015-05-27

The top jobs in 10 years might not be what you expect

For decades, the U.S. Bureau of Labor’s Economic and Employment Projections have been the bellwether for predicting what the hottest jobs up to a decade out would be. But with the rapid pace of technological change disrupting industries faster than ever before (think: robotics, 3-D printing, the sharing economy), it’s becoming obvious to many futurists that past trends may no longer be a reliable indicator of future job prospects.

Tomorrow today 2015-06-01

Allt fler chefer googlar jobbsökare

Hälften av cheferna i Sverige kollar jobbsökare på Google och på sociala medier, visar en enkät från bemanningsföretaget Centric Professionals. Hela 51 procent av 604 tillfrågade chefer använder Google i medelhög eller hög grad för att få tillgång till ny information om jobbsökarna.

Computer Sweden 2015-06-01

Så mycket övertid jobbar vi varje vecka

Svenskarnas övertidsjobb fortsätter biter sig fast på skyhöga nivåer. Övertidsjobben motsvarar 150 000 heltidsjobb. Varje enskild vecka arbetar svenskarna 4,7 miljoner övertidstimmar. Det slår TCO fast i en ny rapport.  Antalet övertidstimmar minskade vis-serligen något i fjol jämfört med 2013. Men nivåerna fortsätter ändå att bita sig fast på skyhöga nivåer.

SvD 2015-06-02

Åttatimmarsdagen – är den tiden förbi?

En oväntat stor efterfrågan på en stadsjeep ledde till ett nytt sätt att tänka kring arbetstid hos Volvo Cars i Göteborg. Där praktiseras inte längre åtta timmars arbetsdag utan arbetstiden styrs i stället av upp- och nedgångar i produktionen. En modell som börjar bli allt vanligare inom industrin.

Prevent 2015-06-02


Ekonomi

BNP ökade med 0,4 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,4 procent första kvartalet, säsong-rensat och jämfört med fjärde kvartalet 2014. Byggproduktionen och tjänsteproduktionen bidrog till ökningen. På användningssidan var det framförallt investeringar i bostäder samt maskiner och inventarier som ökade. Kalenderkorrigerat och jämfört med första kvartalet föregående år steg BNP med 2,5 procent. Procenttalen avser säsongrensade i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges.

SCB 2015-05-29

Stabil industrikonjunktur med stigande priser

PMI-total föll till 54,8 i maj från 55,7 i april. Orderingången var den främsta drivkraften bakom nedgången men även sysselsättningen bidrog negativt (-0,3indexenheter) till hu-vudindex. Tillverkningsindustrin har under året utvecklats stabilt med ett tre-månaders glidande medelvärde som pendlat mellan 54,2 och 54,9 sedan januari.

SILF 2015-06-01

Too much profit can doom your company

What defines success for a business? For most of the last century, it was profits. The leading enterprises of the world were ones that fashioned a profitable business model and leveraged it over time. Profitability as the key measure of business success was akin to a law of physics – like gravity – a foundational assumption which we all take as given: you have to deliver profits to create long term shareholder value. But what was once a natural feature of the competitive landscape has now become a trap for people and companies who are not able to adapt to a new landscape and change their focus.

Harvard Business Review 2015-06-01


Övriga trendsignaler

Bemanningsbranschen hittar nya vägar

Bemanningsbranschen fortsätter att växa, inte så mycket på grund av en extra hög efterfrågan på personal, utan mer till följd av en strukturell omvandling. Uthyrarföretagen tar över mer och mer uppgifter från kundföretagen.

SvD 2015-05-31

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 1:a kvartalet 2015

Antalet sjukdagar per anställd ökade under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande kvartal 2014. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,82 dagar per anställd.

SCB 2015-06-02

Blir du lönsam, lille humanist?

Humaniora har oförtjänt dåligt rykte, menar Fareed Zakaria i sin nya bok: humanister bidrar faktiskt ofta till teknisk och ekonomisk ­expansion. Men frågan är om det inte är ett allvarligt missförstånd att reducera humaniora till ett smörjmedel i kapitalismens maskineri. Att studierna i psykologi hjälpte Mark Zuckerberg att skapa det framgångsrika Facebook nämns gärna som ett ­exempel på att humaniora kan vara nyttigt.

SvD 2015-06-02

The freelance economy is growing

Mary Meeker is sometimes called the “Internet Whisperer”. One of the most interesting sets of data she highlighted in this year’s report was the growing prevalence of freelance workers. This is being termed the “on demand economy” and is being fuelled by the ways in which technology allow people to do many jobs only when and where they want to, and/or when and where they are wanted. In fact, it is the ability we now have to quickly and easily match these “want to” and “wanted” employment opportunities that is the engine of this trend.

Tomorrow today 2015-06-03

Sämre arbetsvillkor i Sverige

Svenska myndigheter, kommuner och landsting är sämre än andra EU-länder på att kräva bra arbetsvillkor hos privata tjänsteleverantörer. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverkets nya rapport ”Upphandling och arbetsmiljö” drar slutsatsen att svenska upphandlare ofta tolkat EU-reglerna som att enbart lägsta pris ska avgöra vilket företag som får en entreprenad. Det har i många fall skett på bekostnad av de anställdas villkor och arbetsmiljö.

Arbetet 2015-06-05

Uppdaterat: 2015-06-09

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem