2014-06-23

Ledarnas omvärldsspaning vecka 24-25

– Löneskillnaden mellan män och kvinnor minskar. Det visar Medlingsinstitutets senaste lönestatistik. Men det går långsamt. Den oförklarade löneskillnaden är 5,8 procent vilket är en blygsam minskning på 0,3 procentenheter från föregående år, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar

I dag presenteras den officiella lönestatistiken för hela ekonomin och rapporten ”Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?”. Statistiken visar att genomsnittslönen år 2013 var 30 600 kronor. Högst lön hade män i landsting med en genomsnittslön på 40 300 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 23 900 kronor.

Medlingsinstitutet 2014-06-17


Jämställdhet & diskriminering

Jämställdheten stannar i styrelserummen

Det har blivit mer jämställt i styrelserummen – men de manliga cheferna sitter kvar. Forskare har för första gången kartlagt effekten av de norska kvoteringslagarna, som infördes för över 10 år sedan.

Metro 2014-06-09

Politikerna har fel recept mot integrationsproblemen

Sverige har mycket hög arbetslöshet bland utrikesfödda, men politikernas lösningar i form av utbildningssatsningar och kampanjer mot diskriminering verkar inte fungera. En ny studie antyder att det är den svenska modellen som är problemet.

Forskning & Framsteg 2014-06-09


Facklig marknad

EU:s strategi svag och otillräcklig – säger facket

EU:s nya strategi för arbetsmiljö får kritik av facket. Den kom inte bara för sent utan saknar också konkreta förslag, anser Europafacket. Väntan är över. Två år efter att den gamla löpte ut har EU nu fått en ny strategi för arbetsmiljö som ska gälla tiden 2014 till 2020. Både EU-parlamentet och fackliga företrädare har länge tryckt på för att kommissionen ska besluta om en ny strategi i stället för den som löpte ut 2012, men arbetet har ständigt försenats.

Arbetet 2014-06-11

Hård kritik mot Riksbanken

Både Industrins ekonomiska råd och fackföreningarna inom industrin anser att den nuvarande penningpolitiken riskerar att försvåra kommande avtalsrörelser. "Inflationsförväntningarna och den låga inflationstakten äventyrar lönebildningen på svensk arbetsmarknad då parterna får svårt att förutse Riksbankens agerande och därmed den framtida penningpolitiken", skriver Industrins Ekonomiska Råd i en ny rapport.

Affärsvärlden 2014-06-11

Nytt trygghetsavtal klart nästa vecka

Bara någon timme innan trygghetsavtalet för statsanställda skulle upphört att gälla kom parterna överens. Men innan alla detaljer är färdigställda lämnar man bara knapphändig information om det nya avtalet.

Publikt 2014-06-19

Almega spår höga lönelyft i strejkens spår

Även Almega ser fördelar i uppgörelsen om tågtrafiken. En del företag kommer rentav att sänka sina kostnader. Den viktigaste förändringen i det centrala avtalet för spårtrafiken är att timanställda, som hittills har brukat få avtalets ingångslöner, i fortsättningen ska ha den genomsnittliga lönen i företaget för respektive yrkesgrupp. Till det kommer ett tillägg på sex procent om den timanställda får besked om sitt arbetspass med mindre än 48 timmars varsel – vilket är det normala.

Arbetet 2014-06-19

Tågkonflikt kan bädda för central uppgörelse

Efter tågkonflikten vill nu LO ha en central uppgörelse om regler när nya aktörer tar över verksamheter - och får ja till samtal av Svenskt Näringsliv. Samtidigt ser timanställningarna ut att bli en central fråga i avtalsrörelsen.

DN 2014-06-20


Ledarskap

Dålig chefstäthet i kommunerna riskerar personalens psykiska hälsa

I många kommuner har chefer ansvar för så många anställda att det äventyrar personalens psykiska hälsa. Det visar en ny granskning av 170 kommuner som kampanjen Hjärnkoll publicerar idag. Studien visar även att kommunerna brister i uppföljningar av hur den psykiska hälsan påverkas vid omorganisationer.

Hjärnkoll 2014-06-16


Lön

2014 Global Top Five Total Rewards Priorities Survey

This year’s survey received responses from Human Resources professionals from around the world, representing employers in 22 countries across the Americas and EMEAP (Europe, Middle East, and Asia Pacific). The survey reveals that the top challenge of the next three years for HR leadership across the globe is Talent — finding it, motivating it, and keeping it. This challenge was once again cited by employers as the number one challenge by a plurality of employers in the Americas (38%) and EMEAP (30%).

Global talent strategy 2014-06-09

Kvinnor som byter jobb ökar lönen mest

Kvinnor som byter jobb ökar sin lön mer än män, visar ny statistik från Medlingsinstitutet. Bäst är att inte bara byta jobb, utan också bransch. Lönegapet mellan könen minskar – men bara med en halv procentenhet.

DN 2014-06-17

Högst lönelyft vid första chefsjobbet

Var fjärde ingenjör som pluggat Industriell ekonomi blir chef och toppar sedan löneligan. Den som tar sitt första chefsjobb ökar sin lön med 14 procent. Det visar ny statistik från Sveriges Ingenjörer. ”Det första chefsjobbet sätter nivån för den fortsatta chefslöneutvecklingen – det är viktigt att komma ihåg när man ska löneförhandla inför sitt första chefsjobb”, säger Natasha Kavalic, ansvarig för Sveriges Ingenjörers chefservice.

Sveriges Ingenjörer 2014-06-17

”I Sverige ger hög utbildning sämst löneutfall i hela OECD”

Kvinnor särskilt drabbade. Sverige är det OECD-land där det lönar sig minst för kvinnor att utbilda sig. Sambandet mellan karriärmöjlighet och lönespridning måste bli tydligare. Därför bör värnskatten avskaffas, och den individuella lönesättningen måste utvecklas, skriver företrädare för Saco.

DN Debatt 2014-06-19


Karriär & arbete

Billigare än väntat anställa äldre

Dyra pensionspremier de sista åren före pension anges ofta som en orsak till att äldre tjänstemän sällan byter jobb. Men det behöver inte vara sant visar beräkningar som Alecta tagit fram. Mycket har förändrats runt våra pensioner. Förmånsbestämt har blivit premiebestämt, prisbasbelopp har blivit inkomstbasbelopp. Men föreställningen att det med automatik blir dyrt att anställa äldre tjänstemän som har det äldre, förmånsbestämda ITP2, hänger kvar. Trots att det ofta är en missuppfattning.

Ingenjören 2014-06-09

Svenska arbetsgivare tror på ökad sysselsättning

Med bara ett par månader kvar till det svenska riksdagsvalet har bemanningsföretaget Manpower ställt frågan till över 700 svenska arbetsgivare om deras syn på jobben. Fortfarande ser prognosen mörk ut för arbetsgivare i Västra Götaland medan huvudstadsområdet tecknar en ljus bild av framtiden, visar en ny rapport. Enligt Manpowers barometer redovisar också företag inom gruvbranschen för första gången sedan andra kvartalet 2012 en positiv sysselsättningstrend.

SvD 2014-06-10

Arbetsförmedlingen tror på fler jobb

Sysselsättningen ökar, men arbetslösheten ligger fortsatt runt 8 procent. Den väntas dock minska under nästa år, enligt Arbetsförmedlingens prognos. Arbetsgivarna är fortsatt optimistiska när det gäller nyanställningar de kommande åren, även om framtidstron hos företagen har mojnat något. Under 2014 och 2015 väntas sysselsättningen öka med 95 000 personer. – Det är en liten nedrevidering mot förra prognosen. Sysselsättningen har gått trögare under inledningen av det här året.

SvD 2014-06-15

45% of EU citizens aged over 50 would like to reduce their working time

In spite of the crisis, overall employment rates for people aged above 50 have increased over the past few years. "The increase (…) may partly reflect a need on their part for additional income to make ends meet", states the Eurofound document. This situation also varies considerably according to level of education: “while the average employment rate for men aged 50+ has increased by 1 percentage point, the employment rate of men who have achieved no higher than a lower secondary level of education has fallen by 2.6 percentage points”.

ETUI 2014-06-16


Ekonomi

Europe’s top 10 most competitive economies

The 2014 edition of the Europe 2020 Competitiveness Report, published this week, tracks Europe’s progress on its competitiveness agenda. The report includes an index which ranks the competitiveness of European Union member states. Sweden falls by one place and is ranked 2nd. It does well in the smart growth sub-index, driven by healthy competition in the national market, a strong culture of entrepreneurship, well-developed clusters, and financing that is more readily available than in many other parts of Europe.

World Economic Forum 2014-06-10

Små steg mot starkare konjunktur och stigande priser

”Vi är långsamt på väg åt rätt håll”, ”Trög men markerad uppgång” och ”Vi planerar nu att höja våra priser”. Det är typiska citat ur Riksbankens företagsundersökning i maj som visar att konjunkturen stärkts sedan i januari. Företagsundersökningen visar vidare att förbättringarna i konjunkturen är små men märkbara i de flesta branscher. Ökad efterfrågan från omvärlden har gynnat exportföretagen samtidigt som den inhemska efterfrågan har stärkts av bland annat ökat bostadsbyggande och stigande hushållskonsumtion.

Riksbanken 2014-06-16

Återhämtningen fortskrider i maklig takt

Återhämtningen i svensk ekonomi kommer att ta tid eftersom efterfrågan på svensk export utvecklas trögt. Det finns dock flera ljusglimtar. Sysselsättningsgraden fortsätter att stiga och bostadsbyggandet är på väg att ta fart. Det visar Konjunkturinstitutets prognos som publiceras i dag.

Konjunkturinstitutet 2014-06-18


Övriga trendsignaler

Ny EU-plan ska förbättra arbetsmiljön

Den kraftigt försenade strategin ska minska antalet arbetsrelaterade dödsfall och skador. Efter två års försening presenterade EU:s sysselsättningskommissionär László Andor på fredagen unionens arbetsmiljöstrategi för 2014-2020. Bland annat uppmanas medlemsländerna se över sina nationella strategier tillsammans med arbetsmarknadens parter. Man vill även öka informationsutbytet mellan medlemsländernas ansvariga myndigheter.

Europaportalen 2014-06-09

Introvert/Extravert Is Outdated: Modern Identity Is More Complex

New empirical approaches to psychology are better defining identity categories, especially the famous introvert/extravert dichotomy. Behaviors typically thought of as belonging to introverts--socially anxious, deep thinking, reflective, vulnerable, and sensitive--better reflect a new identity category: Openness to Experience. "Openness to experience represents a drive for cognitive engagement, and encompasses intellectual engagement, intellectual depth, ingenuity, reflection, introspection, imagination, emotional engagement, artistic engagement, and aesthetic interests."

Big Think 2014-06-10

More Robots Won’t Mean Fewer Jobs

Ever since the earliest concepts of humanoid robots were introduced into popular culture, the idea of robots replacing people in various capacities has never been far behind. Science fiction movies tend to portray the dark side of this imaginary equation, with robots eventually becoming smarter than their human makers and deciding to eliminate them in some grand fashion. While this concept has sold a lot of movie tickets, the reality is a lot less sinister.

Harvard Business Review blogg 2014-06-10

Uppdaterat: 2014-06-23

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem