2015-06-22

Ledarnas omvärldsspaning vecka 24-25

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Andelen kvinnor ökar i börsbolagens styrelser. Men enligt Veckans Affärer kan det bero på att man minskat det totala antalet personer i styrelserna, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Di-barometern: Nej till kvotering

Sju av tio näringslivstoppar säger nej till kvotering i börsbolagens styrelser. Det visar Dagens industris och Ipsos undersökning Di-barometern. Kvinnor är klart mer positiva än män. Fyra av tio kvinnor säger ja till kvotering medan bara två av tio män kan tänka sig en sådan lag.

DI 2015-06-09

Rapport från IF Metall om lönegapet mellan kvinnor och män

IF Metall släppte 15 juni rapporten Skilda löner. ”Lönegapet måste utjämnas, bland annat genom aktivt arbete med lönekartläggningar”, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä. Rapporten visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män inom IF Metall ligger på 6,8 procent. ”Även om resultatet är bättre än för fem år sedan är det fortfarande inte acceptabelt”, säger Veli-Pekka Säikkälä.

IF Metall 2015-06-15

Fler kvinnor i bolagsstyrelserna

Andelen kvinnor i börsbolagen styrelser har ökat efter årets bolagsstämmor. Av de stämmovalda ledamöterna i samtliga svenska börsbolag är 29 procent kvinnor, en ökning med drygt tre procentenheter sedan årsskiftet, enligt en genomgång som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har gjort.

SvD 2015-06-16

Bolagens quick-fix inför kvoteringshotet: Krymper styrelserna

Vårens bolagsstämmor ska utvärderas av regeringen och det finns långt gångna planer på att införa en kvoteringslag nästa år. Nu krymper svenska storbolag sina styrelser för att få upp andelen kvinnor. Norge införde sin kvoteringslag år 2006 med kravet minst 40 procent kvinnor i börsbolagens styrelser. Regeringen tog i med hårdhandskarna, men vissa företag ryckte på axlarna och lät sig avnoteras. Ett långt större problem var att norska bolag dammsög ledningsgrupper i jakten på kvinnliga styrelsekandidater.

Veckans Affärer 2015-06-16

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar. Det säger statliga Medlingsinstitutet i en rapport i dag. Inget tyder på att Medlingsinstitutet släpper sin roll som väktare att industriavtalets omstridda lönetak för övriga arbetsmarknadens lågavlönade kvinnoförbund. När kvinnors och män genomsnittliga månadslöner 2014 jämförs har kvinnor i genomsnitt 86,8 procent av mäns lön. Det är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2013. Sedan 2005 är minskningen 3,1 procentenheter.

DN 2015-06-17

Female managers may not be the agents of change for wage equality

Researchers have found that female managers may not be the "agents of change" they were once thought to be in the struggle to decrease the gender-wage gap. In fact, Sameer B. Srivastava and Eliot L. Sherman write in their paper that they found “[i]n the subsample of high-performing supervisors and low-performing employees, women who switched from a male to a female supervisor had a lower salary in the following year than men who made the same switch.”

Big Think 2015-06-20


Facklig marknad

Klart med brett avtal för handeln

Parterna på handelns område har tecknat ett nytt branschutvecklingsavtal. Avtalet ska stärka branschens konkurrenskraft och skapa goda villkor för de anställda. Enligt ett pressmeddelande innehåller det överenskommelser om bland annat forskning, utbildning, säkerhet och arbetsmiljö. Bakom uppgörelsen står Svensk Handel, Handelsanställdas förbund, Unionen, KFO och Akademikerförbunden. En närmare presentation av avta-let görs av parterna på måndag i nästa vecka.

DagensHandel 2015-06-12


Ledarskap

Leading in a world of resource constraints and extreme weather

Today we face a set of unprecedented disruptions under the “sustainability” banner that are driving deep change in organizations. Consider three critical mega-trends: resource constraints and rising commodity prices; climate change and extreme weather; and radical, technology-driven transparency. The issues in each of these buckets require new leadership, or at least a rethinking of it in the highest ranks of companies, and deep op-erational changes.

Harvard Business Review 2015-06-16

Bra chef viktigare än varumärket

Ett företags varumärke är inte så viktigt för personalen. Arbetstagarna prioriterar mer sådant som bra chefer, utvecklande arbetsuppgifter och trevliga kollegor när de söker nya jobb. Enligt en undersökning från Poolia – Kompetensindikatorn, tycker av tio arbetsgivare, 61 procent, att varumärket är viktigt vid val av nytt jobb. Bara var fjärde arbetstagare, 26 procent, tycker det samma. Stora skillnader mellan arbetsgivare och arbetstagare finns också i synen på flexibla arbetstider.

Du&jobbet 2015-06-16


Lön

The uncomfortable questions you should be asking about pay equity

How much money do you make? Are you paid fairly compared to the other people you work alongside? Do you have any idea if you’re paid fairly? How much does the head of your organization make? Do you care? Does he or she care about whether your pay is fair? For most of us, those are uncomfortable questions. Like politics and religion, asking someone how much they earn is, at best, considered impolite dinner conversation and at worst, potential grounds for class warfare.

Wharton School of Economics 2015-06-09

Avtalsformen gör ingen skillnad

Sifferlösa avtal eller centralt fastställda potter? Det ger inte olika löneökningar, och inte heller ger de olika konstruktionerna skilda utvecklingar för mäns och kvinnors löner. Det är snarare marknadskrafterna som styr. På regeringens uppdrag har Medlingsinstitutet undersökt avtalskonstruktionernas betydelse för löneökningarna och för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Resultatet presenteras i en rapport som heter Lönebildning och jämställdhet.

Arbetet 2015-06-17


Karriär & arbete

Fortsatt svårt för tjänsteföretag att hitta arbetskraft

Almegas tjänsteindikator tyder på en marginellt svagare tillväxt inom den privata tjänste-sektorn under årets andra kvartal, samtidigt som produktionstillväxten väntas ligga kvar kring 3 procent. Flera branscher rapporterar att bristen på arbetskraft ökar, vilket hör samman med ökade svårigheter för företagen att hitta den kompetens de söker på arbetsmarknaden.

Almega 2015-06-11

Fler kommunanställda jobbar heltid

Heltidsanställningarna har ökat med fem procenteheter i landets kommuner mellan åren 2008 och 2014. Förra året hade 75 procent eller 526 000 kommunanställda en heltidsanställning, visar en rapport som Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar senare i dag. 

Sveriges Radio 2015-06-12

Fast anställda ökade med 74 000

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år ökade med 84 000 till 4 829 000 i maj 2015, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 420 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,0 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till 151,5 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,8 procent. Sysselsatta består av flera delgrupper, fast anställda, tidsbegränsat anställda och företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar.

SCB 2015-06-15

Ökad sysselsättning i EU

Andelen personer i arbete ökade under årets första kvartal med 0,3 procent i EU. Ök-ningen i Sverige var något högre, 0,5 procent, jämfört med föregående kvartal. Det visar siffror från statistikbyrån Eurostat. Jämfört med för ett år sedan har sysselsättningsgra-den – andelen av hela befolkningen mellan 20 och 64 år som har arbete, i EU-länderna ökat med 1,1 procent. Motsvarande siffra i Sverige är 1,8 procent.

Europaportalen 2015-06-16

Åtta av tio vill trappa ner före pensionen

Hälften av befolkningen oroar sig för att de inte kommer att orka jobba fram till pensionen. Det gäller kvinnor i större grad än män. Åtta av tio vill trappa ner de sista åren av arbetslivet. Enligt en undersökning som fackförbundet Unionen låtit göra säger nära hälften, 48 procent, att de känner sig oroliga för att de inte kommer att orka jobba till de går i pension. En större andel kvinnor och personer i åldrarna 30-49 år (52%) oroar sig för detta.

Du&jobbet 2015-06-16

Monster.com, LinkedIn, Uber, Freelancing can help reduce global underemployment

McKinsey has an analysis of online talent platforms. Online talent platforms can ease a number of labor-market dysfunctions by more effectively connecting individuals with work opportunities. Such platforms include websites, like Monster.com and LinkedIn, that aggregate individual résumés with job postings from traditional employers, as well as the rapidly growing digital marketplaces of the new “gig economy,” such as Uber and Up-work. While hundreds of millions of people around the world already use these services, their capabilities and potential are still evolving. McKinsey's analysis indicates that this is part of the employment solution.

Next Big Future 2015-06-17

Därför får allt färre chefer sparken

Antalet toppchefer som sparkades från globala storföretag sjönk förra året till rekord-låga nivåer. En ny rapport har kommit fram till varför. Antalet vd:ar som får sparken sjönk till rekordlåga nivåer under förrra året - 14 procent jämfört med 37 procent för ett decennium sedan. Den främsta förklaringen stavas bättre planerade vd-byten, enligt en rapport från Strategy&, som ingår i PwC-koncernen.

Veckans Affärer 2015-06-18

I morgon kan framtidens jobb vara ett minne blott

Politiker gör gärna ett stort nummer av betydelsen av att satsa på rätt framtidsyrke, samtidigt som arbetsmarknaden här och nu befinner sig i kris och det mesta talar för att en ofantlig mängd jobb kommer att försvinna på grund av automatiseringen. I stället uppstår fiktiva företag som gör att långtidsarbetslösa får ägna sig åt något som påmin-ner om lönearbete.

SvD 2015-06-21


Ekonomi

Dämpad tillväxt första kvartalet

Sveriges BNP fortsatte att växa första kvartalet, men i en något lägre takt än utvecklingen under de senaste kvartalen. Tillväxten drevs framför allt av tjänstesektorn och ökat bostadsbyggande medan tillverkningsindustrin minskade produktionen. De fasta brutto-investeringarna minskade något, men uppgångar för både maskin- och bostadsinvesteringarna vägde positivt. Utrikeshandeln tog ett kliv tillbaka med lägre handelsvolymer inom både exporten och importen.

SCB 2015-06-12

Ekonomin stärks men riskerna kvarstår

Svensk BNP växer i en takt som gör att konjunkturen förstärks framöver. Den inhemska efterfrågan drivs bland annat av hushållens konsumtion och starka bostadsinvesteringar. Även exporten, som under en längre period varit en besvikelse, väntas få en god tillväxt de närmaste åren.  Samtidigt ökar riskerna i omvärlden och på hemmaplan, bland annat till följd av uppdrivna tillgångspriser.

Konjunkturinstitutet 2015-06-17

Inflationsmål kräver löneökningar

Ska riksbankschefen Stefan Ingves nå sitt inflationsmål måste lönerna höjas, enligt Konjunkturinstitutet. Men arbetsgivarnas linje inför avtalsrörelsen är att det saknas utrymme för löneökningar. Lönerna spelar stor för inflationen och det krävs nog löneökningar på upp emot 3 procent de närmaste åren för att inflationen ska vara i linje med Riksbankens mål på 2 procent. Det säger Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson.

SvD 2015-06-18


Övriga trendsignaler

Does hardware even matter anymore?

We are in the midst of a technological revolution that is every bit as profound as the im-pact of cheap computing power, but it’s subtler and harder to notice. It will ease the way for companies launching and updating digital products, but it presents steep new learning curves that companies will have to master if they are to be successful. What I’m re-ferring to is the migration of functionality from hardware to software. In more and more businesses, physical objects are no longer the primary basis for innovation and differentiation. They come second to innovations in computer code.

Harvard Business Review 2015-06-09

Fler chefer vill lära sig mer om arbetsmiljö

Allt fler chefer sätter sig i skolbänken för att utbilda sig i arbetsmiljö. Rättsfallet om självmordet i Krokom, då två chefer åtalades för vållande till annans död, har blivit en väckarklocka när det gäller arbetsmiljöansvar. ”Det är en klar trend att chefer är mer intresserade av arbetsmiljöfrågorna nu än tidigare”, säger Kicki Dahlberg, utbildningsledare på Prevent, arbetsmarknadsparternas gemensamma arbetsmiljöorganisation.

Arbetet 2015-06-11

Fler sjukdomar – men färre olyckor

För femte året i rad ökar antalet anmälda arbetssjukdomar i arbetslivet. Det är främst sjukdomar som orsakats av psykosociala problem som står för uppgången. Anmälda arbetsolyckor har däremot minskat något det senaste året. Det framgår av Arbetsmiljöverkets årliga rapport över anmälda arbetsskador – olyckor och sjukdomar – på hela arbetsmarknaden, som i sin tur bygger på anmälningarna till Försäkringskassan.

Arbetet 2015-06-12

Uppdaterat: 2015-06-22

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem