2014-08-11

Ledarnas omvärldsspaning vecka 26-32

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Vad hände i vår omvärld under semestrarna? Den första spaningen, med en sammanfattning av några av sommarens nyheter, kan förhoppningsvis ge en del svar på detta, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Companies with female CEOs beat the stock market

Female CEOs at the country’s biggest companies oversee financial results, on average, that beat the stock market, according to Fortune Magazine’s analysis of data from Factset Research Systems. Fortune 1000 companies with a woman in the top role saw an average return of 103.4 percent over the women’s tenures, compared to an average 69.5 percent return for the S&P 500 stock index over the same periods.

ThinkProgress 2014-07-08


Facklig marknad

LO vill ha bred uppgörelse om anställningstryggheten

När LO och Svenskt Näringsliv träffas för samtal i augusti vill facket diskutera en bred uppgörelse om anställningstryggheten. Tågkonflikten satte frågan på dagordningen – men även IF Metall ser gärna att parterna tar ett helhetsgrepp.

Arbetet 2014-06-23

Nytt omställningsavtal i staten

Ett nytt omställningsavtal för statligt anställda har nu undertecknats. Det kommer att ersätta det statliga trygghetsavtalet. Det nya omställningsavtalet börjar gälla den 1 januari 2015 och innebär att Trygghetsstiftelsen även fortsättningsvis ska ge stöd till statligt anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist. I det tidigare avtalet skulle visstidsanställda ha arbetat i tre år för att få stöd, i det nya avtalet ska de ha arbetat sammanhängande i två år.

Ingenjören 2014-06-26

Strid om inhyrningens effekter

Svenskt Näringsliv och LO är oense om inhyrd personal används för att runda anställningsskyddet vid uppsägningar. Arbetsgivarna beskyller facket för att svartmåla bemanningsbranschen. Utgångspunkten för debatten är en statlig utredning, Inhyrning och företrädesrätt vid återanställning, som presenterades nyligen. Utredningens uppdrag var bland annat att undersöka i vilken omfattning som personal hyrs in när uppsagda fortfarande har företrädesrätt till återanställning enligt Lagen om anställningsskydd.

Arbetet 2014-08-07


Ledarskap

Why gender-conscious discussions are imperative for the future of leadership

It’s not just about more women, it’s about what women and men can build together. The leaders of tomorrow are managing a world that demands a different portfolio of skills than those that led current CEOs to the top. Futurists and thought leaders are now challenging organizations to shift from the view of a linear future to a matrixed reality that demands different styles of leadership. Several trends have been identified that signal a game change, and gender is a significant factor in all of them.

Fast Company 2014-06-23

30% of firms lack leadership pipeline

A global executive survey released by Korn Ferry indicates that 30 percent of organizational leaders do not feel their organization is ready to promote its talent, while 70 percent of executives feel their organizations are either ready now or somewhat ready. Thirtynine percent of those surveyed believe their organizations either mostly or fully have the right talent to succeed in today’s changing global environment and 46 percent believe the talent in their companies either mostly or fully have the right mindset required for global expansion.

Global Talent Strategy 2014-06-23

Bra betyg till chefer på äldreboenden

3,5. Det är snittbetyget som forskare ger landets äldreomsorgschefer i en ny studie. Studien, som bygger på intervjuer med 500 verksamhetschefer inom äldreomsorgen, mäter vilka styrmetoder som används, hur väl man lever upp till uppsatta mål och vilka möjligheter som finns för personalen att utvecklas, skriver Dagens Samhälle. Cheferna fick höga poäng kring frågor om rutiner och arbetsprocesser. Däremot, visar studien, finns det mer att göra när det gäller bland annat personalutveckling.

Tidningen Vision 2014-07-04

Senior HR executives identify leadership development as top priority for 2014

Leadership development is the number one priority for human resources (HR) leaders globally, according to Talent Management: Accelerating Business Performance, a survey by Right Management. Among the more than 2,200 senior HR leaders globally who participated in the survey, 46 percent identified leadership development as the top priority for 2014. At the same time, only 13 percent have confidence in the strength of their leadership pipelines to fill critical openings.

Manpower 2014-07-10

Stressede sjefer bør ha dyktige medarbeidere

Ledere som har gode relasjoner til medarbeiderne sine, opplever mindre farlig stress på jobben, viser en studie av nærmere 3000 norske ledere.

Forskning.no 2014-07-17

Most managers think of themselves as coaches

As a manager, do you think of yourself as a leader or as a coach? Do you, for instance, feel it’s important that your staff see you as an expert or do you prefer to create an egalitarian environment? Are you the person who solves problems or helps your staff come up with their own solutions? Are you more comfortable being directive or collaborative? Results of a survey we’ve been conducting indicate a stronger desire to display coaching attributes than we were expecting.

Harvard Business Review blog 2014-07-25

The most surprising attribute of great leaders

Research into 63 companies and their CEOs reveals unexpected leadership factor. Great leaders should be bombastic, omniscient, controlling and possessed of the easy confidence that their decisions are right. People want certainty, they need authority. Or do they? One of the most surprising factors repeatedly found in great leaders has nothing to do with bombast, certainty or authority. New research published in Administrative Science Quarterly once again finds that it’s humility which can produce the best performance from an organisation.

PsyBlog 2014-08-01


Lön

Why men with daughters may be the key to closing the gender wage gap

According to a recent study, women who seek higher wages and fairer treatment should work for companies headed by male bosses who have daughters. Maya Sen, a professor at the University of Rochester and Adam Glynn, professor at Harvard University conducted the study, which showed that Supreme Court judges with at least one daughter were more likely to vote in favor of women’s rights than judges who had no children at all or who had only sons.

Fast Company 2014-07-02

Only half of leadership moves come with pay rises

Little more than half (54%) of job moves undertaken by senior leaders result in an employee earning a higher salary, according to research by talent management consultancy DDI. The report, Leaders in Transition, is based on a global survey of 870 business leaders. It suggests that only one in 10 decide to change leadership roles for financial gain. Exactly one-quarter (25%) actually took a pay cut in their most recent move. More than one-third (34%) report feeling anxious about moving roles, with a lack of clarity around the specific goals of their new position. Nearly half (42%) cite this as the biggest challenge.

HR Magazine 2014-07-04


Karriär & arbete

Millennials are the most burned out generation

Monster Worldwide recently released new survey results detailing workplace frustrations and sentiments experienced by job seekers that are employed or unemployed and those seeking re-entry into the workforce. The majority (81%) of employed job seekers responding to the survey feel some level of burnout from their existing job. A striking majority of millennial respondents (86%) reveal some level of burnout in their current position while a lesser majority of a more experienced workers reveal burnout in their jobs (76%).

Global Talent Strategy 2014-06-23

Kompetensbrist hotar het byggmarknad

Storslagna planer på kraftiga investeringar inom byggbranschen riskerar att gå i stå då bristen på byggchefer väntas öka de kommande tio åren. Lösningen är fler kvinnor och en kraftsamling mot den rådande machokulturen. Det menar branschföreningen Byggcheferna. Investeringarna inom byggsektorn pekar uppåt och sysselsättningen väntas öka i snabb takt. Men risken är överhängande att den förväntande byggboomen inte alls blir så kraftigt som många hoppas och tror.

Byggvärlden 2014-06-25

Arbetslösheten fortsätter minska

Andelen arbetslösa i EU-länderna når den längsta nivån på två år men fortsätter ligga högt över nivåerna innan finanskrisen. I maj var arbetslösheten i EU-länderna 10,3 procent, en minskning med 0,1 procentenheter i jämförelse med april. Det visar från EU:s statistikbyrå Eurostat. Jämfört med maj 2013 har arbetslösheten minskat i 21 medlemsländer och ökat i sex. I Österrike var andelen arbetslösa densamma. Den största minskningen av arbetslösheten under det senaste året har skett i Portugal och Ungern.

Europaportalen 2014-07-02

Personalchefer: Ökade nyanställningar

För sjätte kvartalet i rad ser vi ett positivt resultat i index (PCI). Sveriges personalchefer förväntas öka nyanställningarna med 6 % under det kommande kvartalet. Prognosen är något mer försiktig än föregående kvartal, men den positiva trenden är tydlig. De mest positiva signalerna kommer från tjänstesektorn och tillverkningsindustrin. Även visstids-anställningarna förväntas öka under K3, prognosen är den mest positiva på 13 kvartal. Störst ökning förväntas inom parti- och detaljhandeln med 44 %.

IC Potential 2014-07-10


Ekonomi

Ökad fart i handeln god konjunktursignal

Enligt HUI Researchs konjunkturbedömning fortsätter återhämtningen i svensk ekonomi. Sällanköpsvaruhandeln överraskar positivt och prognosen för 2014 höjs från 2,5 till 3,0 procent. En svagare prisutveckling i dagligvaruhandeln innebär en sänkt prognos för dagligvaruhandeln i löpande priser från 3,0 till 2,5 procent i år. Totalt väntas detaljhandeln öka med 3,0 procent såväl 2014 som 2015.

HUI 2014-06-25

Reporäntan sänks med en halv procentenhet till 0,25 procent

Konjunkturen fortsätter att stärkas i svensk ekonomi. Men inflationen har blivit lägre än väntat och inflationstrycket bedöms vara tydligt lägre jämfört med bedömningen i april. Riksbankens direktion anser att det krävs en ännu lägre ränta för att inflationen ska stiga mot målet på 2 procent. Reporäntan sänks nu med 0,5 procentenheter till 0,25 procent samtidigt som räntebanan revideras ner påtagligt. Först i slutet av 2015 väntas reporäntan höjas.

Riksbanken 2014-07-03

Sveriges ekonomi lyfter inte

Det går bättre - men det är långt kvar till jubel och fest för i den svenska ekonomin. BNP ökar bara svagt från årets tre första månader och det är tack vare hushållens konsumtion. Svensk ekonomi puttrar på i långsam takt har inte lagt in en extra växel. BNP ökar blygsamma 0,2 procent från årets första kvartal, enligt snabbsiffror från SCB. Jämfört med samma kvartal förra året ökade BNP med 1,9 procent.

SvD 2014-07-30


Övriga trendsignaler

Arbetstiden ökar för högutbildade

På 70-talet var det gruppen högutbildade som arbetade minst. Nu är det tvärtom högutbildade som tillbringar flest timmar på jobbet. Högutbildade kvinnor och män i Europa arbetar betydligt mer än deras akademikerföräldrar gjorde på 70-talet. Det visar en undersökning från sociologiska institutionen vid University of Oxford. Studien bygger på data om arbetstid som sträcker sig från 1961 till i dag. På 70-talet var den genomsnittliga arbetstiden som lägst.

Prevent 2014-07-03

Sverige hade fjärde största befolkningstillväxten

Sverige fick efter Storbritannien, Frankrike och Tyskland flest nya invånare under 2013. Under 2013 växte EU-ländernas sammanlagda befolkning med drygt 1,7 miljoner personer. 650 000 av dessa beror på invandring och 80 000 är antalet födda minus antalet döda. Resten beror på en ny beräkningsmetod som gör att befolkningen i Italien ”ökat” med en miljon. Det visar siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Europaportalen 2014-07-10

New report: even modest climate change will cost the economy $150 billion annually

The long-term costs of ignoring climate change will dwarf those caused by cutting carbon emissions in the short term, according to a new report released by the President's council of economic advisors. For every decade of delay in combatting climate change, the eventual costs of coping with the loss of livelihood and property will increase by 40%. "A 3 degree centigrade rise above pre-industrial levels would shave about 0.9% a year off global GDP, or about $150 billion a year, the report said. A 4 degree centigrade rise would cost the global economy 3.1% of global GDP a year, it said."

Big Think 2014-07-29

Uppdaterat: 2014-08-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem