2015-08-17

Ledarnas omvärldsspaning vecka 26-33

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Vi börjar andra halvårets första omvärldsspaning med en tillbakablick på en del av det som hänt under sommaren, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

To hold women back, keep treating them like men

Are men and women different? While almost every executive I have ever met, anywhere in the world, says yes, most diversity policies are designed as if the answer were no. Last week, the Global Head of Diversity of a leading professional services firm told me that she “didn’t want to be treated differently." That, I answered, is why most professional services firms are still hovering well below the 20% female partner level.

Harvard Business Review 2015-07-24


Facklig marknad

Arbetsgivarnas ansvar i fokus för parterna

TCO och LO är positiva till att den bortre parentesen är på väg bort, och vill se ett ökat tryck på arbetsgivare. Svenskt Näringsliv har en annan syn på hur de här frågorna ska hanteras, visar vår genomgång av parternas åsikter om de nya förslagen för sjukförsäkringen. Den 17 augusti går remisstiden på socialförsäkringsutredningens betänkande ut. Parterna har samtidigt som de förbereder sina svar gått in i samtal med regeringen om ohälsan.

Arbetsvärlden 2015-06-25

Arbetsgivarna startar ny sajt om avtalsrörelsen

Svenskt Näringsliv startar en ny sajt med nyheter och opinionsbildande artiklar från en rad samhällsdebattörer och journalister om den kommande avtalsrörelsen. Syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en bra avtalsrörelse enligt Svenskt Näringsliv. ”Förr sköttes avtalsrörelsen i slutna rum. I dag pågår den i allra högsta grad i offentligheten, på nätet och i sociala medier”, säger Anders Edholm, avdelningschef för strategisk kommunikation.

Arbetet 2015-06-26


Ledarskap

The top complaints from employees about their leaders

If you’re the kind of boss who fails to make genuine connections with your direct reports, take heed: 91% of employees say communication issues can drag executives down, according to results from our new Interact/Harris Poll, which was conducted online with roughly 1,000 U.S. workers. In the survey, employees called out the kind of management offenses that point to a striking lack of emotional intelligence among business leaders, including micromanaging, bullying, narcissism, indecisiveness, and more.

Harvard Business Review 2015-06-24

Female CEOs inspire female executives to aim higher

Female executives are more likely to want to become a CEO one day if their current CEO is also a woman, according to research from Weber Shandwick. On average, just under a quarter (23%) of female executives wanted to become a CEO. However, if they were led by a female the number rose to 29%.

HR Magazine 2015-07-02

The future of management is teal

Organizations are moving forward along an evolutionary spectrum, toward self-management, wholeness, and a deeper sense of purpose. Many people sense that the way organizations are run today has been stretched to its limits. In survey after survey, businesspeople make it clear that in their view, companies are places of dread and drudgery, not passion or purpose.

Strategy+Business 2015-07-06

Detta lockar nyutbildade akademiker

Sju av tio nyexaminerade akademiker tycker att arbetsgivarens ledaregenskaper är den viktigaste faktorn när de väljer jobb enligt en Sifo-undersökning som rekryteringsföretaget Academic work beställt. ”Relationer verkar vara en viktig faktor när man väljer jobb. Det ligger i linje med vad vi ser att man vill uppnå på arbetsplatsen. Vi ser att möjligheten till utveckling är viktigt för målgruppen och då är ledaregenskaper synonymt med det”, säger Emmy Melander, kommunikationsstrateg på Academic work.

SvD 2015-07-07


Lön

Medlingsinstitutet vet inte hur avtalen påverkar kvinnors och mäns löner

I förra veckan rapporterades att Medlingsinstitutets analyser visar att avtalskonstruktionerna saknar betydelse för hur löneutfallet blivit för män respektive kvinnor. Men i själva verket kan inte Medlingsinstitutet svara på den frågan. Trots att en annan bild delvis har getts i medierna, kan inte Medlingsinstitutets rapport svara på löneutfallet för män respektive kvinnor kopplat till avtalskonstruktioner.

Arbetsvärlden 2015-06-26

On pay equity

When it comes to compensation, Wharton experts say, companies are dealing with two key issues: pay inequity and the big gap between what senior executives earn versus average workers. Pay equity is a complicated matter—as many companies have found. Taking into consideration all of the factors that differentiate one worker from another, it is not easy to determine what is fair. And while standardized formulas may make compensation somewhat more equal, even with a formula, there exist opportunities for other kinds of discrimination. Eliminating things such as negotiation is unlikely to make that much of a difference, some observers say, and in fact, it could make gender equity worse.

Human Resource Executive 2015-07-15

Do men negotiate more aggressively with a female boss?

Three recent studies showed that men have different negotiation habits when dealing with female managers versus male bosses. Salary negotiation is tricky. Ask for too much and you may lose the opportunity to someone else who came in with lower expectations. Fail to ask or lowball, and you could be in for a career-long deficit. The fact that gender plays favorites in salary negotiations doesn’t help.

Fast Company 2015-07-15


Karriär & arbete

1 700 får gå från Ericsson

Ericsson skär ner och 1 700 personer får lämna sina jobb i Sverige. I dag har alla som måste sluta fått personliga besked. ”Det är förstås jättetufft att behöva ge de här beskeden. Även om man vet att man ska göra det är inte roligt. Men vi måste hela tiden vara kostnadseffektiva”, säger Helena Norrman, informationschef på Ericsson.

Industrinyheter 2015-06-24

Flest nya jobb i tjänstesektorn

Är du nyfiken på vart jobben finns 2016? Här kan du läsa vart arbetsmöjligheterna kommer att finnas den närmaste framtiden. I en ny rapport framtagen av Arbetsförmedlingen (AF) spås många nya jobb inom tjänstesektorn fram till första halvåret 2016. Totalt väntas sysselsättning öka med 50 000 i år och 61 000 nästa år. Jobbtillväxten sker inom flera branscher och gynnar både de med gymnasial och eftergymnasial utbildning. Det är glädjande att se, enligt Håkan Gustavsson, analytiker på AF.

SvD 2015-06-25

Högst utbildningsnivå i Stockholms län

Drygt en fjärdedel av befolkningen är högutbildad. De bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län. I åtta av dem har en tredjedel eller mer av befolkningen minst treårig eftergymnasial utbildning. Lund, Lomma, Uppsala, Umeå, Linköping, Mölndal, Göteborg och Knivsta tillhör också denna grupp. Den höga utbildningsnivån i Stockholmsområdet förklaras till stor del av att där finns många arbetsplatser inom branscher som har en stor andel högutbildade som "finans- och försäkringsverksamhet”, ”utbildning” och ”offentlig förvaltning och försvar”.

SCB 2015-06-25

Var tredje svensk räknar med att jobba efter 65

Drygt var tredje svensk räknar med att jobba efter 65 års ålder, visar en färsk under-sökning. Mest övertygade är unga svenskar. I åldern 15–29 räknar nästan varannan person med att jobba efter 65. Det är pensionsföretaget Collectum som i sin senaste pensionsbarometer frågat drygt 1 000 personer mellan 15 och 60 år om vid vilken ålder de tror att de ska gå i pension.

SvD 2015-06-26

OECD varnar för bestående arbetslöshet

Allt fler hamnar i långtidsarbetslöshet eller fastnar i deltidsanställningar. Arbetslösheten i de 34 OECD-länderna har minskat något men den ekonomiska samarbetsorganisationen oroas för att effekterna av krisen kan bli bestående. – Tiden håller på att rinna ut för att hindra krisens sår att bli permanenta med miljontals löntagare som sitter fast i botten av den ekonomiska stegen, sade organisationens generalsekreterare Angel Gurría på onsdagen när ha presenterade årets arbetsmarknadsrapport.

Europaportalen 2015-07-09

Internetföretag ger få jobb

Trots att internetföretag värderas högre på marknaden än traditionella börsjättar, ger de bara en bråkdel så många jobb. Dagens Industri har jämfört hur många anställda företag har i förhållande till deras marknadsvärde. Tidningen har undersökt hur många anställda sju svenska internetbolag har jämfört med sju traditionella börsbolag från olika branscher. Jämförelsen visar att internetföretagen värderas högt jämfört med de stora börsbolagen, men har betydligt färre anställda.

SvD 2015-07-11

The gig economy is real if you know where to look

A number of reports in recent weeks have stressed that employment effects of the so-called gig economy—contract workers on software platforms such as Uber and AirBnB—have been overstated. At minimum, these reports indicate, any increase in gig economy employment hasn’t shown up in the aggregate statistics—at least not yet anyway. But my analysis tells a different story, showing that the impacts can in fact be seen if you look more deeply at the data and in the right places.

Harvard Business Review 2015-08-13

Arbetslösheten har minskat avsevärt bland unga

De blir färre och jobben fler. Arbetslösheten bland unga har minskat markant det senaste året – i alla fall i storstäderna. På ett år har ungdomsarbetslösheten fallit med närmare 13 procent eller 10 000 till 69 000 personer, enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik. Arbetsmarknaden är relativt stark, vilket framför allt gynnar de unga som hittar jobb i bland annat handeln och på krogen, men också i vården.

SvD 2015-08-16


Ekonomi

Europeiska skuldberget växer vidare

Sedan finanskrisens början 2008 har statsskulden i medlemsländerna minskat endast under två av 29 kvartal. I genomsnitt låg statsskulderna i EU-länderna under årets första kvartal på 88,2 procent av bruttonationalprodukten, BNP, motsvarande ungefär 88 biljoner kronor, eller närmare hundra svenska statsbudgetar. Störst statsskuld hade under årets första kvartal Grekland på 169 procent av BNP, minst Estland med 10,5 procent. Sveriges låg på 44 procent.

Europaportalen 2015-07-22

Experter: Eurokrisen är inte över

Krisen i Grekland har lättat men det betyder inte att vi sett den sista eurokrisen. Experter menar att stora problem finns kvar inom euroområdet och vissa tvivlar på att euron kommer överleva. ”Om du inte får en ökad integration, ökat samarbete, och om du inte får Tyskland som är villig att ställa upp mer med sin starka ekonomiska balansräkning, då är det ett stort frågetecken om valutaunionen kommer att överleva”, säger SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist.

Sveriges Radio 2015-08-15


Övriga trendsignaler

3 ways robots will change healthcare

Most people associate advanced robotics with manufacturing. Increasingly, however, the healthcare market is also benefitting from the technology for three important reasons. The first is automation. Robots’ ability to perform repetitive tasks quickly, 24/7 and at relatively low cost makes them particularly useful in early-stage drug design when the drug needs to be tested against a large number of different samples. Eve, a robot from the University of Cambridge in England, can test more than 10,000 compounds a day, for example.

World Economic Forum 2015-06-22

Arbetets organisation påverkar hälsa och prestation

Att känna arbetsglädje på jobbet är långtifrån självklart. Arbetets organisering, men även det sociala klimatet på jobbet, påverkar både hälsa och produktivitet i arbetet, visar en avhandling från Linköpings universitet. ”Vi vet en hel del om vad som leder till ohälsa och sjukdom i arbetslivet. Men vi vet däremot inte mycket om vad som främjar hälsa och arbetsglädje”, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

Forskning.se 2015-06-23

Sjukfrånvaron upp med 60 procent på fem år

Sjukfrånvaron har ökat med 60 procent sedan 2010. Och ökningen fortsätter visar nya siffror från Försäkringskassan, rapporterar SR Ekot. Regeringen har varit i samtal med arbetsmarknadens parter under våren för att hitta lösningar på situationen. – Nu kommer vi gå fram med ett antal olika förslag under hösten för att stärka det här och för att bromsa inflödet till sjukförsäkringen, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Arbetet 2015-06-26

Alla mår bra av jämställdhet

Jämställdhet kan leda till en bättre arbetsmiljö för alla på en arbetsplats, anser över hälften av de tillfrågade i en ny enkätundersökning som Sifo gjort på uppdrag Arbetsmiljöverket. Totalt svarade 1 865 förvärvsarbetande i samtliga åldersgrupper, på Arbetsmiljöverkets frågor mellan 17 och 22 juni i år. Fler kvinnor än män blir sjuka och tvingas avsluta sitt arbete i förtid, men tre av fyra tillfrågade i undersökningen tror att kvinnor skulle vilja arbeta längre om de orkade, det vill säga om de hade en bättre arbetsmiljö.

Arbetet 2015-06-26

How companies can adapt to climate change

Taking effective action can turn risk into competitive advantage. From the early days of seafaring trade, dealing with the weather has been an integral part of doing business. Today, however, concerns over climate change are taking this to a whole new level, and companies will have to adapt to growing regulatory, environmental, and consumer pressures. This is a daunting prospect. That may explain why, in a survey of S&P Global 100 companies by the Center for Climate and Energy Solutions, only 28 percent said they had done climate assessments, and an even smaller number (18 percent) said they use cli-mate-specific tools or models to assess their risks.

McKinsey & Co 2015-07-07

Företag lägger mindre resurser på forskning

Utgifterna för forskning och utveckling, FoU, sjönk under förra året i Sverige och det är företagen som står för nedgången. Jämfört med 2013 la företagen 4 miljarder mindre på forskning och utveckling. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB. ”Vi har inte kunnat se något specifikt så det här kan vara en nedgång på bred front och det kan vara lite oroväckande att många har börjat dra ned på sina FoU-utgifter”, säger Jonas Wallberg på branschorganisationen Teknikföretagen.

Sveriges Radio 2015-08-10

Amazon pressar USA-anställda hårt

Mejl trillar in mitt i natten. Snart följer ett surt sms där kollegan undrar varför man inte har läst mejlet. Välkommen till livet för en anställd på e-handelsjätten Amazon. Amazon har tidigare fått kritik för hårda arbetsvillkor på olika lager i Tyskland och Storbritannien. Nu har New York Times granskat företagets arbetsplatser i Seattle i nordvästra USA. Minst sagt hårda krav träder fram i ett av världens största företag.

SvD 2015-08-16

Uppdaterat: 2015-08-17

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem