2014-08-25

Ledarnas omvärldsspaning vecka 33-34

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– För många arbetsuppgifter och för stor arbetsmängd. Det är chefers förutsättningar inom hemtjänsten och i teknisk verksamhet, visar en undersökning av Arbetsmiljöverket, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Ledarskap

Pressade chefer gör medarbetare sjuka

Dagens chefer är så stressade att de anställda blir sjuka. ”Chefernas arbetsmiljö måste uppmärksammas mer”, säger Anki Udd på Ledarna. Chefers arbetsuppgifter är för många och arbetsmängden är för stor. Det visar en undersökning av arbetsmiljön i hemtjänsten och i teknisk verksamhet som Arbetsmiljöverket har gjort. På flera arbetsplatser leder det till att riskbedömningar och undersökningar av arbetsförhållandena inte genomförs, vilket drabbar personalen.

Arbetarskydd 2014-08-18

 

Jämställdhet & diskriminering

Anmälningar om åldersdiskriminering ökar

Anmälningar om åldersdiskriminering som kommit in till Diskrimineringsombudsmannen, DO, har ökat kraftigt i år. Mellan januari och maj kom det in 187 anmälningar vilket är nästan lika många som under hela 2013, då man fick in 194 anmälningar, skriver Dagens Arena. En anledning bakom ökningen kan vara att diskrimineringslagstiftningen om ålder utvidgades till att gälla fler samhällsområden än arbetslivet, som till exempel för hälsa och sjukvård.

Arbetet 2014-08-13

Egentligen är det lätt

Experten: Ge kvinnor chansen att växa i styrelserummen. Utökade styrelser, bestämd pensionsålder och tidsbegränsade uppdrag är några av alternativen för att öka andelen kvinnor i börsbolagens styrelser. Det säger Steve Kelner, expert på chefsutveckling och motivation hos rekryteringskonsulten Spencer Stuart.

DI 2014-08-19

Lack of workplace diversity deters 69% of young people

A lack of diversity would deter 69% of young people (aged between 12 and 25 years old) from working for a particular company, according to research by social enterprise MyKindaCrowd. How Diverse is the Workforce is based on a survey of young people and teachers. It also reveals 31% of young people said they would not be put off a workplace by its lack of diversity if they were offered their "dream job".

HR Magazine 2014-08-21


Facklig marknad

Utebliven inflation hotar löneavtal

Den uteblivna inflationen är bingo för löntagarna – men dyrt för företagen. Nu har ar-betsgivarna möjlighet att säga upp löneavtalet. ”Set är ett allvarligt läge”, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

DN 2014-08-12

Utredaren: Runda Las med inhyrda inget problem

Inhyrningar när det finns uppsagda arbetstagare som har företrädesrätt är sällsynta. Det konstaterar den särskilda utredaren Eskil Wadensjö. Men för Handels Stockholmsavdelning är det vardag att företag säger upp sina anställda för att sedan hyra in eller anlita entreprenör. ”Sådana förhandlingar sitter jag i hela tiden”, säger Fredrik Ståhlberg.

Lag & Avtal 2014-08-19


Lön

Svensk a-kassa sjönk mest

Ingenstans i västvärlden har a-kassan sänkts mer, och ingenstans har så många lämnat facket. Alliansregeringens reformer har träffat några grundbultar i den svenska mo-dellen. Förändringarna har gjort Sverige till ett mer genomsnittligt land, visar OECD-statistik.

SvD 2014-08-14

Bara 5 procent av heltidsarbetande får inkomstskydd från a-kassan

Bara 5 procent av heltidsarbetande kan i dag få full ersättning från a-kassan vid arbetslöshet, visar nya beräkningar från TCO. Antalet personer med fullt inkomstskydd skulle öka med 1,2 miljoner arbetstagare med TCO:s förslag om höjt inkomsttak i arbetslös-hetsförsäkringen.

TCO 2014-08-20


Karriär & arbete

Möjligt studera med a-kassa i höst

Arbetslösa ska få studera med a-kassa i upp till 20 veckor. Det har regeringen beslutat. Syftet är att underlätta omställningen mellan jobb och få fler i arbete.

SVT 2014-08-09

Sysselsättningen ökar

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 982 000 i juli 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 77 000 personer jämfört med juli 2013. Antalet arbetslösa var 380 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 98,9 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,9 procent.

SCB 2014-08-21


Ekonomi

Återhämtningen i eurozonen har kommit av sig

Nu har vi det svart på vitt. Återhämtningen som skulle markera slutet på eurokrisen har gått i stå. Tyskland backar, Italien sitter fast i recessionsträsket och Frankrike skrotar årets budgetmål. Dags för ECB:s Mario Draghi att ingripa? Siffrorna som den tyska sta-tistikmyndigheten släppte på torsdagen talar ett tydligt språk. I stället för en lätt upp-bromsning backade Europas största ekonomi med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal då Tyskland hade en tillväxt på 0,7 procent.

SvD 2014-08-14

Dystra framtidsutsikter för bemanningsbolagen

Bemanningsbranschen bromsar in. En fjärdedel av företagen räknar med att dra ner på antalet anställda under det tredje kvartalet. Dessutom visar nya siffror att utfallet för det andra kvartalet blev betydligt sämre än företagen räknat med.

DN 2014-08-15

Ytterligare tecken på sämre tider i euroländerna

Det ser mörkare ut för Euroländers möjligheter att skapa nya jobb. Med tidigare rappor-terad nolltillväxt, sjunkande inflation och nu senast ett fallande inköpsindex ser det allt mörkare ut för Euroländers möjligheter att skapa nya jobb. På torsdagen kom augusti-siffrorna för företagens inköpsindex som visar på en mindre aktivitet än väntat. Indexet föll från 53,8 i juli till 52,8 i augusti. Gränsen för tillväxt ligger vid 50,0.

Europaportalen 2014-08-21


Övriga trendsignaler

Fem minuter för bättre arbetsmiljö

Det ska inte behöva ta mer än fem minuter för en chef att sätta sig in i vad som är viktigast att ta tag i för en bättre arbetsmiljö. Det menar Leviprisnominerade Karin Villaume, som har varit med och arbetat fram en särskild metod för detta.

Ingenjören 2014-08-15

Chefer lägger mest tid på sociala medier

Höga chefer är den grupp som tillbringar mest tid på sociala medier under arbetstid. Det visar en ny norsk undersökning. Unga medarbetare, män och högutbildade lägger mer tid på sociala medier än sina kollegor. Allra mest tid lägger höga chefer. Det visar en ny norsk forskningsstudie där drygt 11 000 anställda i Norge ingått. Men trots att cheferna lägger mest tid på sociala medier är det ofta den gruppen som är mest negativ till att anställda använder sociala medier på arbetstid.

Prevent 2014-08-15

Välmående och balans har blivit nya statusmarkörer

Bra balans mellan arbete och fritid, och att ha upplevt mycket i livet är det som ger mest status, enligt en ny undersökning. En fin bil och att ha de senaste tekniska prylarna där-emot, hör till det som rankas lägst. ”Tidigare var det vanligt att förknippa status med klassiska attribut som en fin titel eller dyr bil. Nu upplever jag att det både på arbets-marknaden och i hela samhället är saker som balans i livet och att ha ett bra liv vid si-dan av jobbet som värderas högst”, säger HR-direktör Monica Längbo på Manpower group.

DN 2014-08-22

Sverige dåligt rustat för ett väderkaos

Extremvädret har slagit till mot Sverige under sommaren. Kort efter storbranden forsar vattenmassorna in över västra Sverige. Forskare och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är överens: Sverige är inte tillräckligt rustat för klimatförändringar-na.

DN 2014-08-23

Uppdaterat: 2014-08-25

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem