2015-08-31

Ledarnas omvärldsspaning vecka 34-35

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Diskussionen om robotiseringens och automatiseringens effekter på arbetsmarknaden har fått nytt bränsle. En studie från Deloitte visar att historiskt har tekniken medfört att fler jobb skapats än vad som försvunnit. Men de båda fenomenen, nya jobb och försvunna jobb, ligger inte i fas med varandra, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Facklig marknad

Fackligt avtalsförslag sår split

Pengar till kompetenshöjning i utbyte mot snällare regler för arbetsgivarna att göra sig av med anställda. Om det har fack och arbetsgivare förhandlat länge och nu ligger ett förslag som återigen ser ut att få nobben av facket. Förslaget som nu ligger på bordet i förhandlingarna mellan tjänstemannakartellen PTK och Svenskt Näringsliv skulle kraftigt minska de lokala parternas inflytande. Arbetsgivarna kan exempelvis i betydligt större utsträckning själva bestämma om turordningskretsar, skriver Sveriges ingenjörers tidning Ingenjören.

SvD 2015-08-25

LO avvisar ändrade turordningsregler

Hos LO finns inget som helst stöd för förslaget om kompetensutveckling och ändrade turordningsregler som PTK och Svenskt Näringsliv diskuterar. Enligt LO blir effekten att anställningsskyddet försvinner. LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson betecknar arbetsgivarnas förslag om omställning och uppsägningsregler som världsfrånvänt och omöjligt att acceptera.

Arbetet 2015-08-25


Ledarskap

The audacity of holacracy

These days, utopianism is rife in the business world. Perhaps it presages an evolutionary leap to a brave new paradigm. One of the most radical of these proposals has been put forth by Brian J. Robertson, computer programmer, entrepreneur, and, most recently, management messiah. Robertson, without a shadow of doubt and with little due diligence, calls for a fundamental revamping of how businesses are run.

Strategy+business 2015-08-19

More than four in 10 employees quit because of ‘bad boss'

More than four in 10 (42%) employees have quit a job because they had a ‘bad boss’, according to research from lead generation company Approved Index. The researchers found that the most common complaint about bosses was leaving their workers feeling underappreciated – cited by 40.76% of respondents. Overworking their team (39.96%) or expressing favouritism for other team members (34.64%) were also common criticisms.

HR Magazine 2015-08-28


Lön

Ungas löner ökar mest

Svenskt Näringslivs ihärdiga kampanj för sänkta ingångslöner och dess hårda kritik mot slopandet av ungdomsrabatten krockar med verkligheten. Inom industrin ger arbetsgivarna de yngsta störst löneökningar, visar färska siffror från Facken inom industrin. ”Ja, det är en politiskt betingad kampanj, vars mål verkar vara att öppna upp ett låglöneområde inom handeln, restauranger och annan servicesektor”, säger förbundsordförande Anders Ferbe, IF Metall.

Arbetet 2015-08-19

The growing role of big data in reward strategies

'Big data' presents both a challenge and an opportunity for reward. Just like any other function in the organisation, HR is finding itself increasingly under pressure to make use of big data and analytics. A 2015 research report from Bersin by Deloitte says that HR needs to harness what it calls ‘out-of-the-box’ predictive analytics technologies to help it make better decisions around talent.

HR Magazine 2015-08-25


Karriär & arbete

Snabb övergång från studier till arbete för yrkeshögskoleelever

Nio av tio studenter på Yrkeshögskolan var sysselsatta ett år efter avslutad examen. Många av yrkeseleverna var relativt etablerade på arbetsmarknaden även innan utbildningen, visar en ny IFAU-rapport. Nästan 90 procent av de studenter som antogs till Yrkeshögskolan (KY- eller YH-utbildning) mellan 2006 och 2008 var sysselsatta ett år efter fullföljd examen. Yrkesstudenterna hade en stark ställning på arbetsmarknaden redan innan utbildningen, då i genomsnitt 70 procent var sysselsatta. Ett år efter kursslut hade de examinerade ökat sina årsinkomster från i genomsnitt drygt 100 000 till cirka 250 000 kronor.

IFAU 2015-8-17

Tekniken har skapat fler jobb än vad som försvunnit

Debatten är het just nu om hur det ska bli med arbetstillfällena i framtiden i takt med en ökad automatisering och robotisering av samhället. Nu visar en Deloitte-studie över England och Wales att det kanske inte finns så stor anledning till oro ändå. Konsultbolaget Deloitte har undersökt om uppkomsten av maskiner har skapat mer jobb än vad som har försvunnit – studien går så långt tillbaka som 1871, enligt brittiska The Guardian. Tidningen konstaterar att kampen mellan människa och maskin har pågått under århundraden.

Veckans Affärer 2015-08-19

Fler fast anställda men färre tidsbegränsat anställda

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i juli 2015 till 5 003 000, icke säsongren-sat. De fast anställda ökade med 77 000 till 3 627 000. Samtidigt minskade antalet tidsbegränsat anställda med 62 000. Antalet arbetslösa minskade med 30 000 till 350 000. Arbetslöshetstalet minskade med 0,6 procentenheter till 6,5 procent.

SCB 2015-08-20

The research is clear: long hours backfire for people and for companies

Managers want employees to put in long days, respond to their emails at all hours, and willingly donate their off-hours — nights, weekends, vacation — without complaining. The underlings in this equation have little control; overwork cascades from the top of the organizational pyramid to the bottom. At least, that’s one narrative of overwork. In this version, we work long hours because our bosses tell us to. (That’s the version most on display in the recent New York Times opus on Amazon.)

Harvard Business Review 2015-08-20

Should hiring be based on gut – or data?

How do you decide whether or not to hire someone? Can you predict how successful they would be? How do you know if they’ll stay? How useful is data in human resources as opposed to “trusting your gut"? These are questions a lot of companies would like better answers to, considering the critical importance of people to a business’s success and the high costs associated with recruiting, onboarding, hiring and firing. At a recent Wharton People Analytics Conference, panelists from business and academia talked about some innovative new ways to apply data analytics to predict employee performance.

Wharton School of Economics 2015-08-25


Ekonomi

Kraftig minskning av lönegaranti

Utbetalningarna av statlig lönegaranti har minskat med omkring 40 procent de senaste åren. Det visar att läget för svenska företag har blivit ljusare, enligt Svenskt näringsliv. – Det går bättre för svenska företag, men det är ingen hejdundrande uppgång utan det går långsamt bättre och bättre, säger Jonas Frycklund, ekonom på Svenskt näringsliv. Allt mindre av statens pengar går till att betala lönegaranti.

Sveriges Radio 2015-08-18

Goda ekonomiska utsikter

Generaldirektör på Konjunkturinstitutet Mats Dillén menar att den svenska ekonomin är än så länge i gott skick. Den svenska ekonomin fortsätter att visa goda tillväxtsiffror enligt Konjunkturinstitutets prognos som presenterades i dag. Svensk BNP spås växa med runt tre procent både i år och nästa år.

Sveriges Radio 2015-08-26

Svensk ekonomi når toppen 2016

Sverige är nu nära full sysselsättning, vilket gör att arbetsmarknaden och ekonomin snart blir bli överhettade. Tillväxten toppar nästa år och bromsar sedan in när kronan stärkas och Riksbanken börjar strama åt. Sverige får en allt mer överhettad ekonomi vilket gör att Riksbanken inte ska behöva oroa sig för inflationen. Prognosen står Jan Häggström, Handelsbankens chefsekonom, för i bankens nya konjunkturprognos. Han anser att Sverige redan har full sysselsättning, enligt OECD:s skattningar av jämviktsar-betslösheten.

Privata Affärer 2015-08-27


Övriga trendsignaler

Männen går om kvinnorna

Befolkningsmängden ökar i alla län utom i Norrbotten, visar ny halvårsstatistik från SCB. Och männen är sedan i mars för första gången sedan mätningarna började fler än kvinnorna. Vid halvårsskiftet uppgick Sveriges folkmängd till 9 793 172, nästan 46 000 fler än vid årsskiftet, vilket främst beror på en relativt stor invandring. Ökningen var dock 3 500 mindre än under samma period året före. Mest ökar folkmängden i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

SvD 2015-08-17

Svenska teknikföretag forskar mindre

Utgifterna för forskning och utveckling, FoU, sjönk under förra året i Sverige och det är företagen som står för nedgången, skriver Teknikföretagen.

Evertiq 2015-08-19

Research: technology is only making social skills more important

Automation anxiety reached new heights in 2013, when Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, researchers at the Oxford Martin School, published a paper estimating that 47% of all U.S. jobs were “at risk” of being computerized over the next two decades. Although the jury is still out about robots stealing jobs, the pace at which AI and deep learning technologies have been advancing isn’t ebbing concerns over a future of disappearing work. As machines increasingly perform complex tasks once thought to be safely reserved for humans, the question has become harder to shrug off: What jobs will be left for people?

Harvard Business Review 2015-08-27

Uppdaterat: 2015-08-31

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem