2014-09-01

Ledarnas omvärldsspaning vecka 35

– Under första halvåret 2014 ökade antalet anmälningar om diskriminering med 25 procent skriver DO Agneta Broberg. Hon menar samtidigt att det kan vara svårt att driva fallen i domstol och att förebyggande arbete kan ge bättre effekt, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

”Nu ökar anmälningarna om diskriminering kraftigt”

Ny rapport. Allt fler utnyttjar möjligheten att göra en anmälan när de upplever sig diskriminerade. Många vill få upprättelse via fällande dom. Men det är i många fall svårt att hitta ansvariga och driva fallen i domstol. Förebyggande arbete, som mot lönediskriminering, kan vara effektivare, skriver DO Agneta Broberg.

DN 2014-08-27

Diskriminering ingen tillfällighet

Det är inte en enskild händelse som gör att anställda anmäler diskriminering utan ofta har de varit utsatta en längre tid. Det är också vanligt att fler på arbetsplatsen är drabbade. Det visar en ny rapport från Diskrimineringsombudsmannen (DO). ”Ett viktigt resultat är att det ofta är ganska komplexa skeenden och många olika händelser under lång tid som gör att man känner sig diskriminerad”, säger Johanna Kumlin, fil dr i sociologi och utredare på DO, som genomfört analysen.

Prevent 2014-08-28


Facklig marknad

Avtal ger visstidsanställda sämre skydd

Det nya omställningsavtalet, som reglerar vilket stöd statsanställda får när de förlorar jobbet, innebär flera förändringar jämfört med det tidigare trygghetsavtalet. Bland annat har visstidsanställda inte samma skydd som tidigare. In i det sista var det osäkert om fack och arbetsgivare skulle kunna enas om ett efter det tidigare trygghetsavtalet, som reglerar rättigheter för myndighetsanställda som blir av med jobbet.

Publikt 2014-08-27


Ledarskap

Svenska rektorer administrerar på halvtid

Skolledare i Sverige ägnar sig mindre åt det pedagogiska ledarskapet än vad deras kolleger i andra länder gör. Det är inte alls bra, tycker Skolverket. Generaldirektören Anna Ekström vill att huvudmännen rensar bland rektorernas arbetsuppgifter.

Lärarnas nyheter 2014-08-25


Lön

Privat inkomstförsäkring ökar – ett måste för att klara ekonomin vid arbetslöshet

Efterfrågan på kompletterande inkomstförsäkringar ökar kraftigt. De senaste sex åren har andelen löntagare med kompletterande inkomstförsäkring mer än fördubblats, från 18 till 39 procent, vilket motsvarar 1,6 miljoner försäkrade. Det visar den andra delrapporten i Folksams undersökning Välfärdstendens.

Folksam 2014-08-25


Karriär & arbete

Employers aren’t just whining – the “skills gap" is real

Every year, the Manpower Group, a human resources consultancy, conducts a worldwide “Talent Shortage Survey." Last year, 35% of 38,000 employers reported difficulty filling jobs due to lack of available talent; in the U.S., 39% of employers did. But the idea of a “skills gap" as identified in this and other surveys has been widely criticized. Peter Cappelli asks whether these studies are just a sign of “employer whining;” Paul Krugman calls the skills gap a “zombie idea” that “that should have been killed by evidence, but refuses to die.”

Harvard Business Review blog 2014-08-25

Antalet sysselsatta ökade bland utrikes födda

Under andra kvartalet 2014 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 779 000 personer, en ökning med 62 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen beror till stor del på fler sysselsatta bland de utrikes födda. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet och andelen sysselsatta. Antalet arbetslösa uppgick till 454 000 och arbetslösheten var 8,7 procent. I SCB:s Statistiska meddelande redovisas arbetsmarknadssituationen för befolkningen 15-74 år.

SCB 2014-08-26

Top 5 ways the workforce will change in the next 5 years

Human-resources experts predict significant changes within the workforce over the next five years. They predict a sizable shift as millennials take their seats at businesses large and small, and Baby Boomers simultaneously either retire or modify their work styles to reflect increasingly flexible and mobile opportunities.

Impactlab 2014-08-27

Tunga arbetsmarknadsfrågor i EU under hösten

Trots att EU går på halvfart under hösten så finns flera frågor som kan påverka arbetsmarknaden i unionen. En sak som lär diskuteras i höst är en minimilön på EU-nivå. Enligt Lissabonfördraget ska EU hålla sig borta från lönebildningen, som ska vara en nationell angelägenhet, men den senaste tiden har unionen allt mer uttalat sig i lönefrågor. Andra frågor på rull är arbetstiden. Under hösten rullar det även på med förhandlingarna om ett nytt frihandelsavtal mellan EU och USA.

Arbetet 2014-08-29


Ekonomi

Svensk ekonomi står och stampar

Den utdragna lågkonjunkturen fortsätter och återhämtningen i ekonomin dröjer. En viktig anledning är att exporten inte har gett den skjuts som krävs för att få fart på tillväxten. Likaså är investeringarna i näringslivet svaga. Men det finns också ljuspunkter och till dem hör ett ökat bostadsbyggande.

Konjunkturinstitutet 2014-08-27

Inflationsförväntningar på rekordlåg nivå

Temperaturen i den svenska ekonomin steg i augusti. KI:s barometer studsade upp till den högsta nivån på ett halvår. Samtidigt sjönk hushållens inflationsförväntningar kraftigt.

DI 2014-08-28


Övriga trendsignaler

Lönsamheten ökar när de anställda trivs

Det finns mycket starka samband mellan god arbetsmiljö och företagens lönsamhet. Det visar en forskningsrapport från Nordiska ministerrådet som bygger på data från fyra nordiska länder. Nordiska ministerrådet är initiativtagare till ett treårigt forskningsprojekt där forskare i Danmark, Norge, Finland och Sverige analyserat den fysiska och den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för produktivitet och lönsamhet.

Prevent 2014-08-26

Why your age matters more than you think at work

Your age might influence where you think your career is going and how fast you think you should get there. Multiple generation workforces are certainly nothing new. For years, offices have been filled with the fresh-faced younger generation who fill the entry-level desks, the established middle who fill the management roles and the older senior executives who are near retirement. But as tech-savvy millennials enter the workforce causing Gen-X-ers and baby boomers to step out of their comfort zones, talk of the generational divide is everywhere.

Fast Company 2014-08-28

Så mycket kostar en utbränd medarbetare

Skador och sjukdomar orsakade av stress, konflikter och dåligt ledarskap kostar företagen mycket pengar. En utbränd medarbetare kostar enligt befintlig forskning ungefär 392 000 kronor i bland annat produktionsbortfall, konstaterar Arbetsmiljöverket. Bristande ergonomi kostar i sin tur arbetsgivarna ungefär 2 700 kronor per sjukskrivningsdag. Så tänk till innan - med hjälp av riskbedömningar, menar myndigheten.

Arbetarskydd 2104-08-28

FN:s klimatpanel larmar i kommande rapport

Utkast till ny FN-rapport har läckt. Målet om att uppvärmningen ska vara under två grader kommer troligen inte att nås utan omedelbara och dramatiska utsläppsminskningar.

Supermiljöbloggen 2014-08-30

Lagligt kritisera chefen – men du kan få sparken

Anställda har rätt att kritisera sina chefer och sina arbetsgivare på sociala medier, enligt lagen. Ändå riskerar de sina anställningar om de gör det. Därför väntas tvister om yttrandefriheten bli allt vanligare. ”Ja, det tror jag definitivt”, säger arbetsrättsjuristen Jessica Stålhammar.

DN 2014-08-31

Uppdaterat: 2014-09-01

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem