2015-09-23

Ledarnas omvärldsspaning vecka 36-38

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Din ålder påverkar vissa egenskaper i din ledarstil. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Men flertalet av de trettio chefsegenskaper som testades är dock åldersoberoende, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Tre skäl till att kvinnor inte kommer in i styrelserummen

Det finns tre tydliga orsaker till att kvinnor hålls tillbaka i arbetslivet. Det menar chefen för ett globalt rekryteringsbolag. Antalet kvinnliga styrelsemedlemmar hos FTSE-bolagen har fördubblats under de senaste fyra åren och det finns mängder med studier som visar att just mångfald skapar mer effektiva organisationer. Ändå brister företag fortfarande rejält när det gäller just den biten. Paula Parfitt, vice vd vid det globala rekryteringsbola-get Cielo, och anser sig ha funnit tre orsaker till att så är fallet.

Veckans Affärer 2015-09-02

Dålig jämställdhet i dagligvaruhandeln

Dagligvaruhandeln har många kvinnliga medarbetare. Men det är ont om kvinnliga che-fer. Och det är Ica som är sämst i klassen. Bara 27 procent av cheferna inom dagligva-ruhandeln är kvinnor. Det visar en undersökning som tidningarna Handelsnytt och Mar-ket har gjort. Ica har satt som mål att hälften av alla nyrekryterade handlare ska vara kvinnor år 2020. I dag ser det nämligen dystert ut på den fronten – bara 18 procent av Icahandlarna kvinnor.

Fri-Köpenskap 2015-09-03

Jämställda styrelser om bara några år

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser är större än någonsin. 28 procent av styrelsele-damöterna är kvinnor, visar stiftelsen Allbrights årliga genomgång. Men småbolag och industribolag är de stora "sabotörerna" i sammanhanget, visar rapporten. Trenden är bruten. Så dramatiskt formulerar stiftelsen Allbright dagens rapport om jämställdheten i börsbolagens styrelser.

SvD 2015-09-07

Dom: Äldre busschaufförer diskrimineras

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att kollektivtrafikbolaget Keolis diskriminerar äldre. För första gången har en generell övre åldersgräns nu prövats i Arbetsdomstolen.  Det var åldersdiskriminering när tre buss- och taxichaufförer förbjöds att jobba efter att de fyllt 70 år, det har Arbetsdomstolen slagit fast i dag. Arbetsgivarna höll med om att de tre chaufförerna hade särbehandlats på grund av sin ålder, men menade samtidigt att det inte borde vara diskriminering.

Sveriges Radio 2015-09-16

Jämställdhetsbonusen avskaffas 2017

Jämställdhetsbonusen som ska uppmuntra mammor och pappor att dela lika på föräld-raledigheten avskaffas 2017. Det föreslår regeringen i den kommande budgetproposit-ionen.

Sveriges Radio 2015-09-16


Facklig marknad

Avtalsrörelse: Flera argument för att avstå löneökningar

Inför nästa års stora avtalsrörelse anser ekonomiprofessor Lars Calmfors att det finns flera argument till varför arbetsmarknadens parter bör hålla tillbaka löneökningarna för att bidra till en lägre jämviktsarbetslöshet. Calmfors pekar bland annat på att reallöner-na på senare år har ökat mer än vad parterna tidigare avsåg eftersom inflationen har blivit oväntat låg. Även en lägre bruttovinstandel i ekonomin är ett argument för att hålla tillbaka löneökningarna, anser han.

Affärsvärlden 2015-08-31

Nytt chefsavtal för svenska mediechefer

Mediechefernas roll och de krav som ställs på dem i en föränderlig bransch är utgångs-punkten i avtalet som träder i kraft i dag. Avtalet är ett resultat av två års förhandlingar mellan Medieföretagen och Sveriges chefsorganisation Ledarna och avser såväl löne-bildning som allmänna anställningsvillkor. I ett pressmeddelande beskrivs hur avtalet utgår från ”chefens unika roll och villkoren för att skapa ett hållbart ledarskap”.

Medievärlden 2015-09-01

Därför gav Svenskt Näringsliv upp om omställningsavtalet

Svenskt Näringsliv har avslutat förhandlingarna med PTK om ett nytt omställningsavtal för 850 000 privatanställda tjänstemän. ”Ett nytt avtal fordrar att motparten har med sig hela gänget”, säger Christer Ågren, vice vd vid Svenskt Näringsliv, till Lag & Avtal. För-handlingarna handlade om att facket ville ha pengar till kompetensutveckling för sina medlemmar, medan arbetsgivarna i gengäld ville öka sitt inflytande vid uppsägningar.

Lag & Avtal 2015-09-04

Riksbanken: Katastrof att utgå från nollinflation i löneförhandlingarna

Riksbanken varnar arbetsmarknadens parter för att utgå från den faktiska inflationen som ligger runt noll när de ska förhandla om löner i vinter. I stället vill Riksbanken få fack och arbetsgivare att lita på att inflationen stiger mot målet på två procent.

Sveriges Radio 2015-09-15


Ledarskap

Chefens ålder avgör ledarstil

Äldre chefer är duktigare på att utveckla medarbetarna, men har mindre tävlingsinstinkt. De yngre cheferna visar mer ambition, men är också mer självcentrerade än de äldre ledarna. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Kvalitetsmagasinet 2015-09-01

The big misconceptions holding holacracy back

One important reason why there are so many very badly managed firms in the world to-day is the widespread belief that management should be the responsibility of a few peo-ple at the top. The future of corporations may therefore depend on the rise of distribut-ed forms of management, such as holacracy.

Harvard Business Review 2015-09-10

Half of the global CEOs are in their 50s

Forget the mid-life crisis of the 40s, the peak age of a business person is fifty-something, at least according to an analysis of the Capital IQ database of global compa-nies. Among the nearly 10 thousand Chief Executive Officers (CEO) of companies with a market capitalization of more than £150 million for which age information is available*, nearly half are in their fifties.

Financial Times 2015-09-11

Authenticity essential for leadership

Authenticity is an essential leadership ingredient, according to Gill Hill, head of people development at Nationwide Building Society. Speaking at Hay Group's ‘Developing lead-ers for the organisation of the future’ event, Hill explained that in the face of increased regulation in the financial sector Nationwide has become a strong advocate for the di-versification of leadership styles.

HR Magazine 2015-09-14

New managers need a philosophy about how they’ll lead

Being promoted to manager is a good sign you’ve been successful to date — however,  the road from this point forward gets trickier to navigate. Your job is no longer just about getting the work done. You’re more likely now to find yourself juggling conflicting demands, delivering difficult messages, and addressing performance problems. While there is no guidebook of straightforward answers to your new challenges, having a clear philosophy can provide a firm foundation from which to operate.

Harvard Business Review 2015-09-15

Integrity: The cornerstone of great leadership

Many modern leaders assess their values, usually in an exercise that’s related to devel-oping their business plans or revolutionary ideas. In our business consulting, where we’ve coached over 170,000 individuals and 15,000 organizations since 1960, we’ve found most company executives or managers land on some version of “integrity” as one of their core values. In fact, it’s rare for a leader to be interviewed about his or her values and not mention this very word.

Smart blogs 2015-09-17


Lön

Helt nytt landskap i lönebildningen

Inför kommande stora avtalsrörelse 2016 är det ett helt nytt landskap i lönebildningen, med allt fler sifferlösa och lokala löneavtal och allt färre traditionella avtal med central lönebildning. Det sade Medlingsinstitutets just avgångne generaldirektör Claes Stråth vid ett SNS-seminarium om lönebildningen på måndagen. "Betydande delar av den svenska arbetsmarknaden avviker från den traditionella lönebildningsmodellen. Vi har ett helt nytt landskap i lönebildningen inför 2016 års förhandlingar", sade han.

Avanza 2015-08-31

Total rewards in the "new normal"

We have been hearing this phrase a lot in the last few years --- the “new normal”.  What does it mean?   It means a lot of things --- globalization, changes in business mod-els/processes, change in demographics, war for talent, diversity and others.  You name it --- it’s changed. All of these things have affected companies worldwide.  They have had to change their business models to accommodate differences in marketing, selling and customizing products in new countries/markets. They’ve also had to find new ways to attract/retain scarce talent and a younger and more diverse workforce.

Compensation Cafe 2015-09-02

På måndag höjs a-kassans maxbelopp till 910 kronor

Över hundratusen personer berörs då taket i a-kassan höjs på måndag. Då går maxbe-loppet upp från 680 kronor till 910 kronor per dag dom första hundra dagarna.

SVT 2015-09-05

Företagen vinnare i lönematchen

Den svenska lönebildningen står inför ett ödesår 2016. Det menar Tommy Öberg och Anna Danielsson, författare till boken ”Ledartröja eller tvångströja?” som blickar tillbaka på 25 års lönebildningshistoria och samtidigt försöker kika in i framtiden. Kraven på jämställdhetssatsningar inom LO, allt fler sifferlösa avtal och den växande kritiken mot industriavtalet som ”märke” är några av de faktorer som författarna menar skapar detta ödesår.

Arbetet 2015-09-17


Karriär & arbete

Arbetslösheten i eurozonen den lägsta på tre år

Enligt statistik från Eurostat så föll arbetslösheten från 11,1 procent i juni till 10,9 pro-cent i juli. Arbetslösheten i Tyskland ligger också på en historiskt låg nivå, uppger den federala arbetsförmedlingen Bundesagentur für Arbeit, BA. Efter säsongsjusteringar minskar antalet arbetslösa med 7 000 personer till totalt 2,79 miljoner, som är det lägsta antalet sedan 1991.

SvD 2015-09-01

The dawning of the age of flex labor

The prevailing paradigm of people working as full-time employees for a single organiza-tion has outlived its usefulness. It produces excess volatility over the business cycle, re-sulting in measurable economic costs — both to people and to the companies they work for. Our vision is straightforward: most people will become independent contractors who have the flexibility to work part-time for several organizations at the same time, or do a series of short full-time gigs with different companies over the course of a year. Compa-nies will maintain only a minimal full-time staff of executives, key managers, and profes-sionals and bring in the rest of the required talent as needed in a targeted, flexible, and deliberate way.

Harvard Business Review 2015-09-04

Vad gör vi med alla 40-åringar?

Digitaliseringen leder till många nya jobb och nya affärsmöjligheter men frågan är bara var dessa arbetstillfällen skapas. I Sverige eller utomlands? ”Redan nu sker 15 procent av detalj­handeln för sällanköpsvaror på nätet”, skriver Jonas Ogvall, vd för Svensk Digital Handel. Extra oroväckande är att dagens utbildningssystem ligger efter. Digitaliseringen kräver en massiv utbildningsinsats på våra företag. Hundratusentals arbetstagare påverkas när kompetenskraven förändras.

SvD Brännpunkt 2015-09-11


Ekonomi

Ekonom: Nedgång i konjunkturen nära

Den svenska industrin bromsar in och utvecklades lite sämre än väntat under augusti, det visar dagens siffror. Visserligen är det fortfarande en stadig tillväxt, men orosmolnen hopar sig, menar Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen. ”Ja rent cykliskt har vi närmat oss toppen och därmed den punkt där konjunkturen ska vända ner igen. Och efter den stora oron på de finansiella marknaderna, initierat av Kina och som spritt sig snabbt över världen, så har ju riskerna för att den kommande konjunkturnedgången är ganska nära  - den har ökat betydligt”, säger Anders Rune.

Sveriges Radio 2015-09-01

Industrin bromsar oväntat mycket

Tillväxten i svensk industri bromsar in mer än väntat, visar inköpschefsindex för augusti. Motsvarande index från Kina och eurozonen visar samtidigt tecken på en svagare trend.  Börsen faller markant. Inte minst då oron för en global inbromsning tilltar. På räntemark-naden stiger långa marknadsräntor något medan de kortare räntorna ligger kvar nära rekordlåga nivåer. ”Det är lite halvljumna siffror för både Europa och Sverige och lite oroande signaler från Kina”, säger Olle Holmgren, ekonom på SEB, om den våg av in-köpschefsindex som sköljde över marknaden på tisdagen.

SvD 2015-09-01


Övriga trendsignaler

Tidspress vanligast i Sverige

Stress upplevs oftare som ett arbetsmiljöproblem i Sverige än i övriga Europa. Det visar en ny stor undersökning bland svenska och europeiska företag. Europeiska arbetsmiljöbyrån presenterar i en ny undersökning hur olika företag i Europa hanterar arbetsmil-jöfrågor. Efter att ha varit i kontakt med närmare 50 000 företag framkommer det att stress, belastningsbesvär, hot och våld är de främsta arbetsmiljöriskerna.

Prevent 2015-09-01

Fackförbunden samlas för aktion

Flera fackförbund reagerar mot chefernas arbetssituation – som går ut över de underly-dande medarbetarna. Suzanne Persson är huvudskyddsombud och ombud för Ledarna. Hon tycker att cheferna har alldeles för tung arbetsbelastning. – Det är för stora arbets-grupper. Det finns de som har upp emot 80 medarbetare under sig. I uppdraget ingår att bland annat hålla medarbetarsamtal och lönesamtal. Sen är det all rapportering och dokumentation via dator. Vision har initierat en gemensam diskussion mellan flera fack-förbund för att försöka hitta en gemensam linje.

Hallands Nyheter 2015-09-02

Satsa på kompetens nyckeln till framgång

I finanskrisens spår skar de flesta europeiska företag ned på kompetensutvecklingen. Men hotellkedjan Scandic valde att satsa i stället. Nu fyller deras Business School 20 år. "Den har varit avgörande för att göra Scandic till Nordens största hotellkedja", säger Scandics vd och koncernchef Frank Fiskers. 

SvD 2015-09-05

Kontorets utformning påverkar antalet konflikter

KTH-forskaren Christina Bodin Danielsson har studerat konflikter på landets kontor, en arbetsplats i Sverige där cirka 2 miljoner personer befinner sig varje vecka. Studien, som specifikt utgår från kontorets utformning, visar bland annat en högre risk för tjafs bland anställda på kombikontor. Studien visar också betydligt fler kvinnor än män som påver-kas av oljud i så väl små, mellanstora som stora öppna kontorslandskap.

Branschaktuellt 2015-09-07

Tidspress större arbetsmiljöproblem i Norden än i resten av Europa

Psykosociala riskfaktorer uppfattas som den största utmaningen när den europeiska arbetsmiljöbyrån för andra gången genomför en stor undersökning av arbetsmiljön i de europeiska länderna. Tidspress är vanligast bland arbetsplatser i de nordiska länderna och därefter är det ett gap till övriga länder.

Arbeidsliv i norden 2015-09-07

Digitaliseringens effekter underskattas

Digitaliseringen innebär en mikroekonomisk revolution för företag och konsumenter. Och kraften i förändringen är missförstådd och underskattad i våra policyinstitutioner, skriver nationalekonomen Mårten Blix. Att nästan alla har smarta telefoner och i allt högre grad jämför priser på internet innan de gör inköp beaktas inte som evidens att beteenden ändras.

SvD Brännpunkt 2015-09-12

What is the global economic impact of climate change?

The impacts of climate change are many and diverse. Aggregate indicators, such as the total welfare impact, give an idea of the size of the climate problem, but, of course, hide many details. A global warming of 2.5ºC would make the average person feel as if she had lost 1.3% of her income, 1.3% being the average of the 11 estimates at 2.5ºC. These estimates were derived using a range of well-established and accepted methods.

World Economic Forum 2015-09-18

These innovative countries outperform their peers

Switzerland, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, and the United States are the world’s five most innovative nations, according to the Global Innovation Index 2015.  “Innovation holds far-reaching promise for spurring economic growth in countries at all stages of development. However, realizing this promise is not automatic,” says Francis Gurry, director general of the World Intellectual Property Organization.

Futurity 2015-09-18

Uppdaterat: 2015-09-23

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem