2014-09-08

Ledarnas omvärldsspaning vecka 36

– Vad motiverar unga av idag? Enligt en studie av två generationer, dels den födda efter 1994 och dels den födda mellan 1980 och 1994, är anställda från den yngre generationen mindre motiverade av lön, säger Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.

– Störst motivation för att arbeta hårt och stanna på ett företag är för de yngre möjligheten att utvecklas, berättar Stefan.


Millennials less motivated by salary than Gen Y

Millennial employees (those born after 1994) claim to be less motivated by money than Gen Y (born between 1980 and 1994), according to a report by Randstad and Millennial Branding. Gen Y vs. Gen Z Workplace Expectations is based on a survey of 2,000 Gen Y and millennial (or Gen Z) employees worldwide. It suggested only 28% of millennials believe money is the biggest motivator to work harder and stay with a company, compared to 42% of Gen Y. About one-third (34%) of millennials cited development opportunities as their biggest motivator, compared to 30% of Gen Y.

HR Magazine 2014-09-02

 

Jämställdhet & diskriminering

Det har blivit svårare för välutbildade invandrare att få jobb

De som har utbildat sig på universitet eller högskola brukar kallas akademiker. Många arbetsgivare kräver att de som söker jobb ska ha en bra utbildning. Men det är stora skillnader på hur det går att få jobb för akademiker som är födda här i Sverige och de som har kommit hit från andra länder. Det är också skillnad på lönen. De här skillnaderna har ökat de senaste åren, det visar en ny undersökning som fackförbundet Jusek har gjort.

Sveriges Radio 2014-09-04


Facklig marknad

Nytt avtal ger studenter en fot in på arbetsmarknaden

Ett nytt kollektivavtal för studenter, tecknas idag mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation och fackförbunden Unionen, Vision, Ledarna, Jusek, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Civilekonomerna samt Akademikerförbundet SSR.  ”Studentmedarbetaravtalet ger ökade förutsättningar att ta tillvara kompetens hos universitets- och högskolestuderande samtidigt som det underlättar övergången mellan studier och yrkesliv och tillför fastighetsbranschen aktuell kunskap”, säger parterna i ett gemensamt uttalande.

Fastighetsnytt 2014-09-04


Ledarskap

Young CEOs going all in

Older CEOs, who tend to make more conservative decisions, can be ideal stewards for firms seeking stability. But younger CEOs’ willingness to take on risky projects can pay off for shareholders in the long run. The author of a new study analyzed firms on the S&P 1000 from 1992 through 2010 to determine whether age affected a CEO’s likelihood of championing risky endeavors. Combining several databases, the author scrutinized more than 2,300 companies and 4,400 CEOs, whose average age was 55. The researcher found that CEOs do take fewer risks as they grow older. In fact, a 25 percent increase in a CEO’s age tends to drive down a firm’s stock return volatility by more than 4 percent.

Strategy & Business 2014-09-02


Lön

Arbetarlönerna ökar snabbast

Löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent för perioden januari till och med juni. För tjänstemännen ökade lönerna med 2,7 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes löneökningen till 2,7 procent.

DI 2014-09-02

Eftersläpning i staten påverkar statistik

Under första halvåret ökade lönerna med 2,7 procent. Men i den statliga sektorn är den uppmätta löneutvecklingen bara 2,1 procent. Men det beror på en eftersläpning, och Medlingsinstitutet räknar med att siffrorna kommer att justeras upp.

Publikt 2014-09-02


Karriär & arbete

Sjukfrånvaron ökar inom alla yrken

Sjukfrånvaron i Sverige har ökat sedan 2010. ”Vi ser en ökning i sjukfrånvaron inom alla yrken”, säger Laura Hartman, analys- och prognoschef på Försäkringskassan.

DI 2014-09-03

Gen Y most negative towards flexible workers

Gen Y employees have a more negative attitude towards those who work flexibly and part-time than any other age group, according to research by employment lawyers Doyle Clayton. The figures are taken from paper Age Before Beauty? and have been seen ex-clusively by HR magazine. The survey of 1,000 UK workers suggests 31% of Gen Y employees (those aged between 25 and 34-years-old) see those who work from home at least twice a week as less committed than people who work in the office every day. This is compared to an average of 21% across all age groups.

HR Magazine 2014-09-04

Övertiden motsvarar 150 000 nya heltidsjobb

Var femte anställd jobbar över i snitt en extra arbetsdag per vecka. Mest övertid redovisar chefer, medan vården och skolan har haft de största ökningar de senaste åren. Övertiden motsvarar nu 150 000 jobb.

Du & Jobbet 2014-09-04


Ekonomi

Återhämtning i industrin dröjer

Industrikonjunkturen vill inte riktigt ta fart. Förhoppningarna kom ytterligare på skam när nya siffror släpptes på måndagen. Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, sjönk i augusti till 51,0, jämfört med 55,1 månaden före. "Nedgången i delin-dex var bred och produktionen med ett indextal på 50,5 stod för det största negativa bidraget", skriver Swedbank och Silf, som tar fram inköpschefsindex, i ett pressmeddelande.

SvD 2014-09-01

Tecken på avmattning i tjänstesektorn

Almegas Tjänsteindikator för tredje kvartalet 2014 pekar på att tjänsteproduktionen kommer att öka marginellt under tredje kvartalet i år jämfört med föregående kvartal. Tillväxttakten låg under andra kvartalet på 2,9 procent, för tredje kvartalet pekar indika-torn på en lite högre takt.

Almega 2014-09-02

Sverige sämre på konkurrens

Sverige halkar stadigt efter i global konkurrenskraft. Efter att ha legat på tredje plats har Sverige på tre år halkat ner till tionde plats på listan över världens mest konkurrenskraftiga länder. Det framgår av World Economic Forums årliga rapport om konkurrenskraft.

SvD 2014-09-03

Allt färre företagskonkurser

Antalet företagskonkurser i Sverige sjönk med 16 procent i augusti jämfört med motsva-rande månad året innan, enligt månadsstatistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Affärsvärlden 2014-09-04

Brist på strategier i kommuner som krymper

I ungefär hälften av Sveriges 290 kommuner minskar befolkningen. Dessa kommuner står inför utmaningen att fortsätta erbjuda medborgarna en god kommunal service och en god livsmiljö trots att skatteinkomsterna minskar. En ny forskningsrapport belyser hur kommunerna hanterar denna utmaning.

Forskning.se 2014-09-04


Övriga trendsignaler

Därför ska chefen inte ha eget rum

Sex av tio chefer sitter fortfarande i egna rum – trots att det minskar personalens delaktighet och trivsel. ”Det är väldigt gammaldags med chefen i eget rum”, säger Cecilia Söderström, personalchef på fastighetsbolaget Vasakronan.

DN 2014-09-01

Andelen i yrkesaktiv ålder minskar

Andelen personer i åldern 25-64 minskar som andel av befolkningen. Detta bidrar till att förklara varför sysselsättningsgraden i befolkningen 15-74 år knappt ökat trots en positiv utveckling bland personer i yrkesaktiv ålder. Att arbetslösheten är högre än strax före finanskrisen förklaras främst av ett ökat arbetskraftsdeltagande i grupper med lägre sysselsättningsgrad så som unga och utrikes födda.

SCB 2014-09-02

Uppdaterat: 2014-09-08

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem