2015-09-28

Ledarnas omvärldsspaning vecka 39

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– 28 biljoner dollar skulle tillföras världsekonomin om kvinnor och deltog på arbetsmarknaden i samma utsträckning som män. Beloppet motsvarar ungefär USA:s och Kinas samlade BNP. Allt enligt en rapport från McKinsey Global Institute, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

”Det saknas förslag för att minska lönegapet”

Regeringen saknar konkreta åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Det gör att staten indirekt kommer att bidra till ökade löneskillnader mellan manligt och kvinnligt dominerade branscher. Det säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund och hänvisar till skrivningarna i regeringens budget om lönebildningen.

Arbetet 2015-09-22

Mer vab och lägre lön

Föräldrar som tar ut mycket tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab) har lägre lön än andra. Störst löneskillnader finns bland pappor, visar en rapport från IFAU skriven av sociologen Katarina Boye vid Stockholms universitet.

IFAU 2015-09-23

Gubbväldet kostar världen biljoner

Om kvinnor deltog i samma grad som män på arbetsmarknaden skulle tillväxten rusa. Men i dag hålls de tillbaka av traditionella könsroller. Enligt en ny rapport från McKinsey Global Institute skulle världsekonomin växa med 28 biljoner (miljoner miljoner) dollar fram till 2025 om kvinnor deltog på arbetsmarknaden till samma grad som män. Detta skulle motsvara en tillväxt på 26 procent och ökningen är nästan lika stor som USA och Kinas gemensamma BNP.

Veckans Affärer 2015-09-25

 

Facklig marknad

”Bråkig framtid väntar”

Svensk arbetsmarknad, som länge har präglats av lugn och ro, är på väg in i en mer konfliktfylld period. De tre fackliga jättarna LO, TCO och Saco varnar för konsekvenserna om man från politiskt håll ger sig på arbetsrätten eller inför lägre ingångslöner.

DI 2015-09-23

TCO kräver bättre omställningsmöjligheter

Fler sommarkurser och deltidsutbildningar, förändrat studiestödssystem och mer studievägledning. Det krävs för att klara globaliseringen och teknikutvecklingen, enligt Tjänstemännens centralorganisation, TCO. Svenskt Näringsliv anser att man även bör titta på privata alternativ till offentliga utbildningar.

Arbetsmarknadsnytt 2015-09-24

Centern vill luckra upp Las

Centerpartiet vill luckra upp lagen om anställningsskydd (Las) för att göra den mer flexibel. Fler delar i den än i dag ska kunna förhandlas bort och reglerna om förtur till an-ställning, för till exempel uppsagda eller vikarier, bör slopas.  Centerledningen får också i uppdrag av partistämman i Falun att ligga på för att förkorta de uppsägningstider som anges i lag, för arbetsgivare som säger upp personal.

SvD 2015-09-26


Ledarskap

Krossar myter om kvinnligt ledarskap

Det finns många myter om kvinnligt ledarskap. ”De flesta är fördomsfulla, felaktiga och diskriminerade”, säger ledarskapsrådgivaren Peter Horn. ”Ledarkarriären är inte i första hand en kamp mellan kvinnor och män, utan en kamp mot inre barriärer och demoner samt vilka möjligheter man hade i uppväxten”, säger Peter Horn till executivemagazine.dk.

Arbetarskydd 2015-09-21

Empathy is still lacking in the leaders who need it most

For three years my colleagues and I at the University of Southern California’s Annenberg School for Communication and Journalism crisscrossed the U.S. and travelled to other nations asking business leaders what attributes executives must have to succeed in today’s digital, global economy. They identified five as critical: adaptability, cultural competence (the capacity to think, act, and move across multiple borders), 360-degree thinking (holistic understanding, capable of recognizing patterns of problems and their solutions), intellectual curiosity, and, of course, empathy. These so-called “soft” attributes constitute a distinctive way of seeing the world.

Harvard Business Review 2015-09-21


Lön

Ungefär var femte med miljoninkomst är kvinna

Nästan 60 000 personer, eller en dryg procent, av befolkningen i åldrarna 20–64 år hade över en miljon kronor i sammanräknad förvärvsinkomst 2014. Medianinkomsten låg på 288 000 kronor. För män låg beloppet på 320 000 kronor och för kvinnor på 261 000 kronor. Antalet miljoninkomsttagare har ökat under 2000-talet. År 2000 var det 16 000 personer som låg över miljonstrecket. Tar man hänsyn till inflationen så motsvarade en miljon kronor 2014 lika mycket som 829 000 kronor gjorde år 2000.

SCB 2015-09-25

How income affects life expectancy

Wealthy and middle-class baby boomers can expect to live substantially longer than their parents’ generation. Meanwhile, life expectancy for the poor hasn’t increased and may even be declining, according to a report published Thursday by several leading econo-mists. Call it a growing inequality of death — and it means that the poor ultimately may collect less in money from some of the government’s safety net programs than the rich. As of 2010, the average, upper-income 50-year-old man was expected to live to 89. But the same man, if he’s lower income, would live to just 76, according to the report.

World Economic Forum 2015-09-25


Karriär & arbete

Forskare: Vi är på väg mot en jobblös arbetsmarknad och en orättvis värld

Stanfordforskaren förutspår vad som kommer att ske på jobbmarknaden under de närmaste 15 åren och tror att "branscher kommer att slockna likt döende stjärnor". Människor har visserligen ersatts av maskiner förut, men det aldrig har skett så snabbt och i så stor skala som det gör nu, skriver forskaren Vivek Wadhwa i Washington Post.

Veckans Affärer 2015-09-22

Men want powerful jobs more than women do

While women and men believe they are equally able to attain high-level leadership positions, men want that power more than women do, according to new research by Francesca Gino, Alison Wood Brooks, and Caroline Wilmuth and Alison Wood Brooks. New research from Harvard Business School reveals a stark gap in the professional ambitions of men and women. Having surveyed a diverse sample of more than 4,000 men and women, a team of social scientists reports a list of potentially controversial findings.

Harvard Business School 2015-09-23

Ny app ska korta vägen till arbete

En app ska hjälpa nyanlända att söka jobb i Sverige. Genom att kunna lägga upp cv på sitt eget språk hoppas man korta vägen till integration på arbetsmarknaden. Vägen till ett jobb är fortfarande lång för många ungdomar i Sverige. Arbetsgivarna dränks i ansökningar och ofta är det slump som avgör vem som får komma på en intervju.

SvD 2015-09-27


Ekonomi

Därför skapas inga Google eller Facebook i Europa

De riktiga storbolagen byggs i USA eller i Asien, men varför inte i Europa? EU har inte lyckats skapa en kultur där man vågar ta risker och man saknar de finansiella nätverk som krävs för att internet-startups ska kunna växa sig till globala aktörer som Facebook och Google. Det visar en analys av nyhetsbyrån AP.

Veckans Affärer 2015-09-23

Tjänsteföretagen allt viktigare

”Tjänsteproduktionen blir allt viktigarte för den svenska ekonomin. 52 procent av BNP är tjänsteproduktion och 75 procent av antalet sysselsatta jobbar i tjänstesektorn”. Det framhåller Anna-Karin Hatt, VD och förbundsdirektör på Almega.

Offentliga Affärer 2015-09-23

Svensk ekonomi växte snabbare

Sveriges BNP-tillväxt tilltog andra kvartalet. Det var i första hand bygginvesteringar och en ökad tjänsteexport som bidrog starkt. Hushållskonsumtionen var återigen förhållandevis dämpad, där bland annat inköp av bilar inte ökade lika mycket som tidigare. Samtidigt minskade importen, där framförallt varuimporten sjönk.

SCB 2015-09-25


Övriga trendsignaler

Pensions for Generation Z

Research shows Generation Z expects vastly different things from work and retirement than their parents. Their pension offerings should be as unique as they are. Imagine your average 16- to 19-year-old, and a certain individual and set of priorities springs to mind. Saturday job wages go straight to funding fun with friends, and the longest-term it probably gets is saving for festival tickets, holidays or, at the most serious end of things, a car.

HR Magazine 2015-09-21

Ny föreskrift om arbetsrelaterad ohälsa

Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.

Byggvärlden 2015-09-23

If democracy can't respond to climate change, should we abandon democracy?

Climate change or global warming — no matter what you call it, the Earth has been nega-tively impacted by human activity. What’s worse is that some of the world’s most power-ful and influential nations are democracies that have been ineffective (at best) at com-bating it. By definition, a democracy is a government with power vested in the people, and yet the well-being of the people has largely been ignored when it comes to making substantial environmental legislation and reforms.

Big Think 2015-09-25

Professor skeptisk till regeringens åtgärder mot sjukfrånvaron

Regeringen kom i onsdags med beskedet att man skapar ett åtgärdsprogram mot de ökande sjukskrivningarna. Men programmet får kritik från sjukförsäkringsforskaren och professorn Ruth Mannelqvist: regeringen fokuserar för lite på de förebyggande åtgärderna.  ”Det här åtgärdsprogrammet är främst ett reaktivt program, men man pratar väldigt lite om de förebyggande åtgärderna. Det är förvånande, eftersom man länge har försökt möta sjuktalen med just reaktiva åtgärder utan att riktigt lyckas”.

Arbetsvärlden 2015-09-25

Nya bevis för klimatförändringar

Trots att 2015 hittills har varit ett rekordvarmt år så är vissa områden i norra Atlanten rekordkalla. Och det här är ett tecken på att den globala uppvärmningen får cirkulation-en av Atlanten att sakta in, enligt flera klimatforskare.

Sveriges Radio 2015-09-26

Uppdaterat: 2015-10-01

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem