2015-10-19

Ledarnas omvärldsspaning vecka 40-42

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Läget på arbetsmarknaden förbättras, även om tempot är långsamt. Speciellt intressant är de senaste siffrorna från TRR som visar på en positiv utveckling för personer över 50, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Jämställdhetspolitiken måste styras bättre

Jämställdhetsutredningen har presenterat sina förslag för en bättre genomförd politik på området. Ett av förslagen är att en särskild jämställdhetsmyndighet inrättas. En jämställdhetsmyndighet som styr upp jämställdhetspolitiken.

Aktuellt i politiken 2015-10-07


Facklig marknad

Utredare vill riva upp lex Laval

En statlig utredning vill utöka rätten för fackliga stridsåtgärder och kontrollmöjligheter. Men arbetsgivare tror inte att förslaget är förenligt med EU-lag och att det utgör en allvarlig inskränkning i fria rörligheten.

Europaportalen 2015-09-30

Tunga aktörer ritar upp avtalskartan

Nu formuleras förutsättningarna för vinterns lönerörelse. Häromdagen sa Industrins ekonomiska råd: gärna löneökningar men inte för mycket. Och i dag Konjunkturinstitutet: respektera inflationsmålet på 2 procent. Efter årsskiftet kommer förhandlingarna igång på allvar när nästan 3 miljoner löntagare ska få nya löner.

Dagens Arbete 2015-10-07

Svårt för LO-förbund att enas kring samordning

Det är svårare än på länge för LO-förbunden att enas kring samordnade krav till avtalsrörelsen. Spänningarna är stora och det är bland annat Kommunals strävan att satsa extra på undersköterskorna som ställer till problem.

Arbetet 2015-10-14

Parterna: Hela Las ska kunna förhandlas bort

För att lätta på Las ställer LO-facken flera motkrav. Och tanken är att gå i mål före jul, erfar DN. Som Lag & Avtal tidigare skrivit är IF Metall med avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä är beredd att gå långt i förhandlingarna med arbetsgivarna om en ny arbetsrätt. Så långt att politikerna får i uppdrag att ta bort alla tvingande regler i lagen om anställningsskydd.

Lag & Avtal 2015-10-15

Uppror inom facken efter kritiserat las-utspel

Inom IF Metall planerar efter DN:s avslöjande tunga verkstadsklubbar ett upprop mot förbundsledningens försök att ”köpa” bättre villkor för inhyrda och äldre uppsagda med las-lättnader. Även inom det andra inblandade facket Handels jäser det i leden.

DN 2015-10-17

Moderaterna vänder om arbetsrätten

Den moderata partiledningen fick stryk av ungdomsförbundet i stämmans första omröstning. Nu vill alla Allianspartier se förändringar i arbetsrätten.

Göteborg-Posten 2015-10-17


Ledarskap

Socialcheferna: Ge oss tydliga gränser

Nya uppgifter och fler människor som behöver stöd pressar samhällets yttersta skyddsnät. En ny undersökning visar att sju av tio socialchefer anser att socialtjänstens uppdrag behöver begränsas. För politiker är det en signal att det är dags att arbeta med socialtjänstens ansvar och förutsättningar.

Dagens Samhälle debatt 2015-09-30

Nya ledarideal utvecklar hr-roll

Den heroiske ledarens tid är förbi. Högt tempo och komplexitet gör att gruppen blir allt viktigare. Det anser hr-nätverket Meritus, som förutspår en utvecklad roll för hr-chefen.Ledningsgruppens sammansättning, arbetsordning och agenda måste variera med uppgiften utifrån det aktuella läget, menar Meritus.

Personal & Ledarskap 2015-10-06

Do younger people make better managers?

The notion of a “millennial manager” is likely to draw eye rolls from Gen X-ers and Boom-ers alike. Are we really going to trust important business decisions and organizational growth to a 20-something who can’t eat breakfast without Snapchatting a pic? Well, we should, new research suggests.

World Economic Forum 2015-10-08

Frisktal tredubblades med enkla knep

På ett år lyckades Josefin Green, enhetschef på hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun, att mer än tredubbla hälsotalen i sin arbetsgrupp. Receptet: att sätta tydliga mål, föregå med gott exempel och att börja tänka i termer av friskt i stället för sjukt.

SvD 2015-10-10

Därför ökar intresset för interim management i Sverige

4 av 10 mellanstora till stora företag har någon gång hyrt in en interimschef. Traditionellt har interimschefen kommit in för att fylla en lucka snabbt. Men fler och fler företag ser det även som en bra möjlighet att utveckla företaget.

Veckans Affärer 2015-10-12

Nio utmaningar för framtidens ledningsgrupp

Pressen på ledningsgruppen ökar framöver. Det krävs att den kan fånga upp interna och externa förändringar och förväntningar, att den kan agera för hållbarhet och leva organisationens värderingar.

VD-tidningen 2015-10-13

Should leaders be boring?

You’d hardly think it a compliment if someone described you as “boring.” After all, most of us strive to be more engaging and charismatic in our daily lives. But in the workplace, there’s reason to believe that being boring has its advantages.

World Economic Forum 2015-10-15


Lön

KI: Låga löneökningar kan ge högre arbetslöshet

Konjunkturinstitutet ser risker med både för låga och för höga löneökningar i den kommande avtalsrörelsen. I vanliga fall kan låga löneökningar vara bra för att arbetslösheten ska sjunka, men nu kan det vara tvärtom.

Sveriges Radio 2015-10-08

Delpensionen – en lyx för vissa

Allt fler grupper förhandlar fram bättre avtalspensioner för att kunna pensionera sig på deltid långt före 65. En bekymmersam utveckling för samhället, anser Pensionsmyndig-hetens analyschef – som ifrågasätter att staten själv går före.

Arbetet 2015-10-16


Karriär & arbete

Optimistiska personalchefer

Sveriges personalchefer är fortsatt optimistiska avseende sysselsättningen i Sverige, prognosen inför tredje kvartalet är den starkaste på 16 kvartal. Nyanställningarna förväntas öka med 24 % under K3, prognosen är något starkare än förra kvartalet och ligger en bra bit över medianen.

IC Potential 2015-10-06

Förändringar tröttar ut personalen

74 procent av företagen i en undersökning säger att deras anställda är trötta på förändringar, men det finns sätt att lyckas med förändringsarbetet. Att kontinuerligt arbeta med förbättringar är en nyckel till att förbli konkurrenskraftig, men det kan också orsaka problem.

CFO World 2015-10-07

Trenden att fler äldre får jobb är stabil – extra ökning för 60 plussare

Trenden att fler uppsagda tjänstemän över 50 år får nytt jobb fortsätter. Under årets tre första kvartal är ökningen 10 procent jämfört med samma period förra året. Och i grup-pen över 60 år är ökningen hela 16 procent. Färre tjänstemän söker stöd från TRR. Hittills i år har 11 405 tjänstemän sökt stöd från TRR – mot 11 689 samma period förra året. En minskning med 2,5 procent.

TRR 2015-10-12

Stormvarning på arbetsmarknaden

I flera länder sjunker arbetslösheten för både yngre och äldre men trots det kommer varningar om ett rejält oväder på den globala arbetsmarknaden. ”En perfekt storm håller på att torna upp”, säger Martin Sandbu, analytiker på tidningen Financial Times.

Arbetet 2015-10-13

Knepet för att framstå som smart hos chefer och rekryterare: Babbla på

Tystlåtenhet fungerar inte när man ska framstå som smart inför chefen eller hitta sitt nya drömjobb. Då gäller det snarare att babbla på, enligt nya rön från amerikanska forskare. Uttrycket man har fått två öron och därför ska man lyssna dubbelt så mycket som man pratar kan fungera för vissa säljare, men om du tror att ditt intellekt framstår som mer skarpt i skriftlig form bör du tänka om.

Veckans Affärer 2015-10-13

Fortsatt minskad arbetslöshet bland unga

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 4 832 000 i september 2015, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa uppgick till 348 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,7 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 164,9 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta och en minskning av arbetslösheten. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 7,2 pro-cent.

SCB 2015-10-15


Ekonomi

Fortsatt hög svensk arbetslöshet men bättre statsfinanser

Den senaste IMF-prognosen visar på allt bättre svenska statsfinanser medan arbetslösheten förblir relativt hög under de kommande fem åren. Internationella valutafonden IMF senaste ekonomiska prognos ger den rödgröna regeringen ett dystert besked angå-ende dess mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Europaportalen 2015-10-07

Dramatiskt läge för kommuner och landsting

Allt fler äldre, snabb befolkningstillväxt som en följd av flyktingkrisen samt ökade kostnader och investeringsbehov gör att kommunsektorns ekonomi är i ett mycket svårt läge. Detta klarläggs i höstens "Ekonomirapporten" som idag presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL 2015-10-08

Klyftan ökar mellan rika och fattiga

De rikaste personerna har ökat sin del av världens samlade förmögenhet vartenda år sen finanskrisen och det senaste året var inget undantag. Det visar en ny rapport.

Sveriges Radio 2015-10-14

Stockholm växer snabbast av Europas huvudstäder

Stockholm växer så det knakar och är nu den snabbast växande huvudstaden i Europa. Potentialen är enorm men befolkningstillväxten kräver samtidigt höga investeringskrav, hävdar Stockholms Handelskammare. Stockholm har nu passerat Oslo när det gäller befolkningstillväxten och är därmed Europas snabbast växande huvudstad.

SvD 2015-10-16


Övriga trendsignaler

Swish-effekt på den mobila betalmarknaden

Swish är nu den betaltjänst som flest svenskar använder och betalappar har seglat upp som det vanligaste sättet att betala till en vän. Det visar den nya rapporten Sverige betalar som IIS står bakom.

Internetstatistik 2015-09-29

Is engagement the new self-esteem movement?

Employee engagement is a bust. Scores have remained pretty much stagnant for almost 15 years – hovering in the 30% range depending on the survey/company you review. Meaning 70% of employees are either disengaged or just meh. And business has been pouring on the gas trying make that number pop.

HR Examiner 2015-09-29

Vi rusar mot det kontantlösa samhället

I går släpptes de nya sedlarna på den svenska betalmarknaden. Samtidigt väljer fler och fler att göra betalningar med mobilen. Det kontantlösa samhället är närmare än vi trott, menar en forskare vid KTH.

DI 2015-10-05

Facebookdom får handelskonsekvenser

Förödande konsekvenser för Facebook och andra IT-jättar – och en seger för integritetsskyddet. Följderna av Facebookdomen i EU-domstolen kan bli omfattande. EU-domstolens beslut, som kan stoppa dataöverföring mellan Europa och USA, berör många.

SvD 2015-10-07

3D-printed performance footwear from Adidas

Adidas today unveiled the future of performance footwear with Futurecraft 3D, a unique 3D-printed running shoe midsole which can be tailored to the cushioning needs of an individual’s foot. The 3D concept is part of the ‘Futurecraft series’, a forward- looking initiative that places open source collaboration and craftsmanship at the heart of design to drive innovation across all elements of production.

David Report 2015-10-07

Prischocken - vindkraft lika billigt som naturgas

Priset på vindkraft ligger nu i paritet med fossila bränslen och solkraft rör sig med stormsteg i samma riktning. Det visar en omfattande rapport från Bloomberg New Energy Fi-nance.

Veckans Affärer 2015-10-07

Volvo is prepared to accept ‘full liability’ if one of its self-driving cars crashes

As autonomous car manufacturers like Google shift blame when it comes to accidents, Volvo is taking the high road — and the blame. If a Volvo self-driving car gets into an ac-cident, the company will “accept full liability.”

The Next Web 2015-10-08

Remissinstanser ger rektorsutredningen hård kritik

Fackförbundens kritik av rektorsutredningens förslag är hård. Mer utbildning hjälper inte om tidsbrist är det egentliga problemet. Hårdast i sin kritik är Ledarna som avstyrker utredningens förslag eftersom förbundet anser att ytterligare utbildning inte kommer att förändra rektorernas arbetssituation.

Lärarnas Nyheter 2015-10-08

EU bromsar Sveriges klimatomställning

Runt en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från transportsektorn. Ska Sverige lyckas minska utsläppen är biodrivmedel en viktig del av lösningen. Men EU sätter käppar i hjulet.

SvD 2015-10-08

Miljöorganisation vill stämma företags-vd:ar som inte tar klimatansvar

Enligt ClientEarth kommer det bli allt vanligare att rättstvister kommer gälla inte bara företag som brister i sitt miljöansvar, utan även de personer som styr dessa företag. ClientEarths skriver att man från organisationens sida framöver tänker hålla ett särskilt öga på de 250 största företagen på Londonbörsen.

Miljöaktuellt 2015-10-08

”Hotet är inte robotar utan bristen på investeringar”

IF Metall räds inte robotar. Det oroande är snarare att inte mer investeringar görs i ny teknik, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande. Så förändrar roboten den svenska modellen var rubriken för debatten mellan Anders Ferbe, IF Metalls förbunds-ordförande, Åke Svensson, vd för arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen och Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet.

Dagens Arbete 2015-10-10

Digital chock väntar svenska storbanker

Storbankerna vet inte vad som väntar dem. Digitala uppstickarbolag kan roffa åt sig en tredjedel av den nordiska banksektorns intäkter inom fem år, enligt en ny rapport av konsultjätten Accenture.

SvD 2015-10-16

”Brittisk dom milstolpe för Uber”

Den omtalade taxitjänsten Uber vann i Högsta domstolen i Storbritannien. Det rapporte-rar The Independent. Domstolen beslutade i dag att Uber inte bryter mot brittisk lag. Enligt The Independent är domen en milstolpe för företaget. Det var Londons transportmyndighet som drog Uber inför rätta, med motiveringen att appen användes som taxameter.

SvD 2015-10-16

Text: Uppdaterat: 2015-10-19

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem