2014-10-20

Ledarnas omvärldsspaning vecka 41-42

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Två av tre jobbsökande kan tänka sig att flytta utomlands för att hitta det nya arbetet. Det visar en studie från Boston Consulting Group. Bland de länder dit man helst söker sig kommer Sverige glädjande på tionde plats, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Two thirds of the workforce ready to relocate globally

Almost two in every three job seekers globally say they would be willing to move abroad for work, a startlingly high proportion that says a lot about the evolving marketplace for talent, according to a new study by The Boston Consulting Group (BCG).

Global Talent Strategy 2014-10-13


Jämställdhet & diskriminering

Blandad bild av jämställt arbetsliv

Svenska kvinnor utbildar sig mer, och har fått nya jobb på arbetsmarknaden. Men i kvinnodominerade branscher som vård och omsorg har arbetsvillkoren försämrats under 2000-talet. Det konstaterar forskare i en ny rapport från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet.

Suntliv 2014-10-10

Majoritet tror inte på könskvotering

Fler än sex av tio svenskar tror inte att könskvotering är en bra väg för att få in fler kvinnor i bolagsstyrelserna. Störst är misstron bland männen, visar en ny undersökning.

Dagens Nyheter 2014-10-15


Facklig marknad

Förhandlingarna om omställningsavtal återupptas

Svenskt Näringsliv och PTK återupptar nu förhandlingarna om ett utvecklat omställningsavtal. När parterna inledde förhandlingarna i september 2012 var inriktningen att avsluta dessa innan avtalsrörelsen inleddes. När det inte var möjligt ajournerades förhandlingarna den 19 december 2012, för att nu återupptas. Parterna konstaterar att förutsättningar finns för att slutföra förhandlingarna.

Svenskt Näringsliv 2014-10-08

Tre fall i EU-domstolen som kan få nordiska konsekvenser

Är det finska systemet med allmängiltiga kollektivavtal oförenligt med den fria rörligheten för tjänster? Det antyder i varje fall en av EU-domstolens generaladvokater i ett alldeles färskt förslag till dom. Målet är bara ett av tre aktuella mål som har stor betydelse för arbetsmarknaden i de nordiska länderna.

Arbeidsliv i Norden 2014-10-13

Två av tre småföretag oorganiserade

Det är vanligt att mindre företag saknar kollektivavtal och ännu vanligare att de står utanför arbetsgivarorganisationerna, enligt en ny studie. Bland företag i tjänstesektorn med upp till 50 anställda hade 38 procent kollektivavtal år 2010, att jämföra med 67 procent inom industrin och 42 procent för hela arbetsmarknaden, berättar Arbetet. Uppgifterna kommer från en studie av Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet.

Ingenjören 2014-10-17


Ledarskap

Chefer tar inte tillvara på unga talanger

80 procent av svenska chefer anser att de saknar en väl utarbetad process för upplärning av unga medarbetare. Det visar en undersökning som Academic Work genomfört. Cheferna känner sig också osäkra på hur de får unga att bidra till företagets utveckling, vilket gör att unga medarbetares potential inte utnyttjas på bästa sätt.

Chef 2014-10-16

Gen Y women to break glass ceiling before men, says whitepaper

Women born in Gen Y (between 1980 and 1994) are more likely to break the 'glass ceiling' of employment as their attributes are more suited to modern leadership requirements than men, according to a whitepaper by RPO specialists Hudson. The paper The Great Generational Shift looks at the challenges of managing a workforce of up to five generations and the different qualities that define each demographic. Based on psychometric testing of around 28,000 global employees, it suggests patterns of behaviour found in different sets of workers.

HR Magazine 2014-10-09

Why women are better managers than men

U.S. employees with female bosses are more engaged than employees with male bosses. This may surprise people who prefer a male boss to a female boss, but employees who work for female managers in the U.S. are more engaged than those who work for male managers. Despite this Gallup finding, only one in three (33%) working Americans say they currently have a female boss. When considering whom to name manager, leaders should take into account the engagement power of female bosses.

Gallup Business Journal 2014-10-16


Lön

Lönesamtalet verktyg för att krossa glastaket

Åtta av tio akademiker har i dag lönesamtal med sin chef. Och det lönar sig i plånboken. De som har haft lönesamtal har i snitt 4 000 kronor högre lön per år och det är kvinnorna som har mest att tjäna på modellen, visar en ny studie från Saco.

Saco 2014-10-09

Höjd inkomstrelaterad ersättning i arbetslöshetsförsäkringen

Regeringen avser att i budgetpropositionen för 2015 lämna förslag om att höja taket i arbetslöshetsförsäkringen från dagens 680 kronor per dag till 910 kronor per dag de första 100 dagarna av ersättningsperioden och 760 kronor där efter. ”Taket i a-kassan har urholkats under många års tid. Som det ser ut nu så är det få som kommer upp i en inkomstrelaterad försäkring”.

Regeringen 2014-10-09


Karriär & arbete

Allt fler startar eget för att rädda jobbet

Allt fler blir egenföretagare i Sverige. I många branscher sker det inte alltid av fri vilja – när arbetsuppgifter flyttas från anställda till ensamföretagare. Det har startats rekordmånga företag i Sverige de senaste åren. Ifjol bildades 69 000 nya bolag, majoriteten som enskild firma. Tre av fyra företag i Sverige är enmansbolag och de blir allt fler. 2013 fanns det 828 000 enmansföretag, nästan 200 000 fler än för tio år sedan.

Du&jobbet 2014-10-09

Störst minskning av antalet inskrivna arbetslösa kvinnor

Totalt 371 000 personer (16-64 år) var inskrivna arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar i september. Det är 31 000 färre än samma period i fjol. Minskningen av antalet inskrivna arbetslösa går snabbare bland kvinnor än bland män.

Arbetsförmedlingen 2014-10-10

Hälften av energiföretagen oroas: ”Hur klarar vi rekryteringsbehoven?”

Hälften (52 procent) av alla medlemsföretag oroas över möjligheterna att klara de kommande årens stora rekryteringsbehov av nya medarbetare. Samtidigt tror 87 procent att antalet medarbetare är oförändrat – eller högre – om tre år.

Svensk energi 2014-10-16


Ekonomi

Employment and Social Situation: Quarterly Review shows recovery still fragile

The economic recovery which started in the spring of 2013 remains fragile and future employment developments remain uncertain, according to the European Commission's latest Employment and Social Situation Quarterly Review. The Review also takes a look at differences in income inequality among Member States, and underlines the relevance of investing in skills through life to increase the employability of workers.

EU 2014-10-06

Stockholmskonjunkturen: 26 procent fler lediga jobb i Stockholm

Stockholms näringsliv fortsätter att utvecklas positivt och lönesumman visar ökad tillväxt i både Stockholms län och stad. Arbetsmarknaden växer och antalet lediga jobb ökar markant samtidigt som arbetslösheten fortsätter att minska, det visar Stockholmskonjunkturens andra rapport för 2014. Lediga jobb ökade med 26 procent i länet och 37 procent i staden jämfört med samma kvartal förra året. På Arbetsförmedlingen nyanmäldes 63 688 lediga jobb i länet varav 43 097 i staden.

Stockholm Business Region 2014-10-14

Ytterligare tecken på kommande avmattning i tjänstesektorn?

Tjänsteprisutvecklingen mattas återigen av. Detta kan ha flera förklaringar, bland annat sjunkande efterfrågan och ökad internationell konkurrens. Tjänstepriserna som ingår i beräkningen av Sveriges inflationstakt ökade i genomsnitt med 2 procent per år under perioden 2000-2012. Ända sedan slutet av 2012 har dock tjänstpriserna mattats av, och under 2013 var ökningstakten i genomsnitt på 1,2 procent. Under första kvartalet i år försvagades deras ökningstakt ytterligare och steg med endast 0,6 procent.

Almega 2014-10-15

Småföretagare ser trendbrott

Det ljusnar för småföretagen, enligt en analys av 40 000 bolag. LRF Konsult tror att trenden kan fortsätta uppåt på grund av låga räntor och regelförenklingar.

DI 2014-10-16


Övriga trendsignaler

Diginomics – nya ekonomiska drivkrafter

Digitaliseringen är en strukturomvandling vars effekter påverkar svensk ekonomi mer än andra jämförbara länder. Fysiska varor blir digitala tjänster och marginalkostnaderna för kopiering och distribution går mot noll. De potentiella produktivitetsvinsterna är enorma, men data tyder på att Sverige inte fullt ut drar nytta av denna potential. För att möta dessa trender, som innebär att jobb substitueras bort inom vissa branscher, är det prioriterat att satsa på utbildning, innovationer och arbetskraftsinvandring.

Ekonomisk debatt 2014-10-08

Få tror på medarbetarundersökningar

Var femte HR-chef tror inte på traditionella medarbetarundersökningar, trots det fortsätter de användas. Bristande uppföljning är det största problemet.

Kvalitetsmagasinet 2014-10-14

Fortsatt högt söktryck till högskolan även vt 2015

Nytt anmälningsrekord för vårterminer: Totalt tog Antagning.se emot 222 293 anmälningar till vårens program och kurser. Jämfört med vt 2015 är det en ökning med 3 431 anmälningar eller 2 procent. Lärosätena på de traditionella studieorterna Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala dominerar båda topp-20-listorna: de står för 85 procent av utbildningarna på listan över flest sökande i första hand och 75 procent av utbildningarna på listan över flest antal sökande totalt.

Universitets- och högskolerådet 2014-10-17

Rapport: Många löntagare känner stress

En fjärdedel av EU-ländernas löntagare anser sig vara utsatta för arbetsrelaterad stress och att deras jobb påverkar deras hälsa negativt. Det visar en studie som Eurofound, en EU-institution som arbetar för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren i unionen, och Europeiska arbetsmiljöbyrån gjort.

Europaportalen 2014-10-17


Uppdaterat: 2014-10-20

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem