2015-01-26

Ledarnas omvärldsspaning vecka 4

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Att som organisation arbeta med medarbetarnas engagemang får effekt på resultatet. Det menar Hay Group baserat på sina undersökningar av 7 miljoner medarbetare världen över, berättar Stefan Kummås, omvärdsanalytiker på Ledarna.


Engagement adds to the bottom line, research finds

Recent Hay Group research provides strong evidence of a causal link between employee engagement and business performance. Keeping employees engaged and enabled improves an organisation’s bottom line while better preparing it for future challenges, according to the latest research by Hay Group.

HR Magazine 2015-01-19


Jämställdhet & diskriminering

Forskarna har få svar om jämställdheten

Gapet mellan kvinnors och mäns löner sysselsätter många forskare. Betydligt färre vågar säga hur lönegapet ska minskas. I slutet av maj ska den statliga Delegationen för jämställdhet i arbetslivet ha tänkt ut förslag till hur kvinnor och män kan bli jämställda på jobbet. Och hur löneklyftan mellan dem ska angripas. ”Just nu funderar vi på en metod för hur kvinnors löner ska kunna höjas inom ramen för den svenska lönebildningsmodellen”, säger delegationens huvudsekreterare Malin Wreder. Ännu vet vi inte om det kommer att gå, men vi är försiktigt optimistiska.

Arbetet 2015-01-23


Facklig marknad

Kommunal kräver mer än märket

I dag möts samtliga fackförbundsordföranden för att diskutera jämställda löner. Kommunal vill att vissa av deras grupper ska få mer än det så kallade märket i kommande avtalsrörelse, men hur det ska gå till konkret vill de inte säga. IF Metall avvisar att deras medlemmar ska avstå löneutrymme.

Kommunalarbetaren 2015-01-20

Ny industrigemensam validering av baskompetens

IKEM inleder nu ett nytt industrigemensamt projekt för att ta fram en validering av industriell baskompetens. I projektet ingår förutom IKEM, bland andra Livsmedelsföretagen, Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen och Trä-och Möbelföretagen.

IKEM 2015-01-22

Inget löneutrymme i avtalsrörelsen

”Glöm löneökningar. Med utebliven inflation och produktivitet finns det ett mycket litet utrymme för högre löner de närmaste åren”, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. Löntagarna har haft några gyllene år. De som har haft ett jobb att gå till har kunnat se sina reallöner stiga historiskt mycket. Med löneökningar på runt tre procent och nästan ingen inflation har det blivit bra med tillskott i plånboken. Men det måste vara slut med det nu, om arbetsgivarna får bestämma.

Affärsliv 2015-01-25


Ledarskap

Kommunala chefer slutar för att få bättre villkor

Många chefer i offentlig sektor slutar efter bara några år på sin tjänst. Varför är det så? Det har forskarna Anna Cregård och Annika Härenstam undersökt. Några vanliga orsaker till att man slutade var brist på uppskattning och tillit från högre chefer, en bristande organisation, målkonflikter och bristande stöd för vad som ska prioriteras samt att arbetsinnehållet har förändrats, till exempel att administrationen har ökat.

Suntliv 2015-01-20


Karriär & arbete

Svart prognos för svensk arbetslöshet

Enligt ILO kommer den svenska arbetslösheten inte att minska utan att öka de närmsta åren. Det äventyrar regeringens mål om lägst arbetslöshet i EU 2020. Enligt en prognos från ILO, som är FN:s organ för arbetsmarknadsfrågor, beräknas den svenska arbetslösheten i stället öka något från dagens 8,1 till 8,3 procent år 2019 dit prognosen sträcker sig. Med den siffra kommer tretton EU-länder att ha lägre arbetslöshet än Sverige.

Europaportalen 2015-01-20

Åtta av tio chefer lägger högst fem minuter på att läsa en ansökan

Åtta av tio chefer, 79 procent, lägger maximalt fem minuter på en ansökan för att avgöra om en kandidat är intressant att gå vidare med. Fyra av tio chefer, 40 procent, lägger högst två minuter.

Manpower 2015-01-20

Färre uppsagda och fler får jobb via nätet

Antalet tjänstemän som sökte TRRs stöd minskade med 13,4 procent under 2014 jämfört med 2013. Och trenden att fler hittar sitt jobb via nätet och sociala medier fortsätter - 23,2 procent gjorde det under 2014,  en ökning med 20 procent från 2013. Sedan 2009 har jobbsökandet på nätet ökat med 55 procent.

TRR 2015-01-21

Statens kaka är liten men eftertraktad

Staten blir en alltmer populär arbetsgivare. En fjärdedel av högskolestudenterna vill jobba statligt, trots att myndigheterna bara står för 5 procent av arbetsmarknaden.

SvD 2015-01-22


Ekonomi

IMF dystrare om världsekonomin

Oljeprisfallet räcker inte för att få fart på världsekonomin. Internationella valutafonden (IMF) skriver ned sin globala tillväxtprognos för både 2015 och 2016. ”En bister rapport”, säger SEB:s chefekonom Robert Bergqvist. Den globala tillväxten beräknas i år stanna på 3,5 procent, medan tillväxten för 2016 väntas bli 3,7 procent. Det är 0,3 procentenheter lägre jämfört med IMF:s höstprognos.

SvD 2015-01-21


Övriga trendsignaler

The productivity challenge of an aging global workforce

The world is aging, and that matters for growth. In the past, an abundant and growing labor pool was a powerful engine of the world economy; today, the number of workers is starting to decline in many countries. This leaves no alternative but for companies, individuals, and governments to work in smarter ways. In an era of profound demographic change, another productivity revolution is a necessity.

Harvard Business Review 2015-01-21

Därför går vi sjuka till jobbet

I en ny studie har det som kallas sjuknärvaron undersökts av forskare i Norge och Sverige. Undersökningen visar att många i båda länderna jobbar fast de är sjuka och egentligen borde stanna hemma. Men skälen till sjuknärvaron varierar. Svenskarna har inte råd att vara sjukskrivna. Norrmännen gillar jobbet. Studien har genomförts bland 3 312 personer i Norge och Sverige i åldern 20-60 år. Deltagarna hade varit sjukskrivna mer än 30 dagar och fick svara på olika frågor om sjukfrånvaron och om sjuknärvaron.

Du & Jobbet 2015-01-21

”Nu står hoppet till nationell klimatpolitik”

Före jul avslutades det 20:e klimattoppmötet i Lima. Nya steg togs mot ett nytt klimatav-tal nästa år, trots att världssamfundet är fortsatt oförmöget att enas om globala klimatambitioner. – Lima visade än en gång tydligt att hoppet står till nationella klimatinitiativ, inte internationella överenskommelser, säger Roger Hildingsson som forskar om statens förändrade roll i den nya klimatpolitiken.

Forskning.se 2015-01-22

Arbetsmiljön i hem ska granskas

Vad har man för rättigheter när man jobbar hemma hos någon? Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka arbetsmiljön och arbetsvillkoren för de som arbetar inom hemtjänst och personlig assistans.

Kommunalarbetaren 2015-01-22

Kontoret flyttar hem

Alla behöver stöd på jobbet. Hoffice är ett nytt fenomen som innebär att frilansare och konsulter jobba hemma hos varandra. Antalet frilansare och konsulter växer och den mobila tekniken skapar ett flexibelt arbetsliv. Många väljer att jobba hemifrån medan andra har kontoret på fickan. Men alternativa kontorslösningar för arbetsplatslösa blir allt mer innovativa. Konceptet Coffice är en hybrid av café och kontor, där människor från olika branscher kan hyra in sig för en månad i taget.

Prevent 2015-01-23

Text: Uppdaterat: 2015-01-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem