2014-11-03

Ledarnas omvärldsspaning vecka 43-44

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Fem i topp för de nordiska länderna när det gäller jämställdhet. Det visar World Economic Forums senaste rapport. Island kommer ut som det mest jämställda landet och Sverige hamnar på en fjärdeplats, berättar Stefan Kummås, omvärldsanaytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Top 10 most gender equal countries in the world

Iceland heads the five Nordic countries that dominate the rankings of the World Economic Forum’s Global Gender Gap 2014 Report, published today. Rwanda and Belgium make the top ten for the first time. Sweden maintains its ranking in fourth overall place for the sixth year. The country ranks fifth for political empowerment, and also ranks third for the proportion of women in parliament and second for women in ministerial positions – 57% of the country’s ministers are women.

World Economic Forum 2014-10-28

Utlandsfödda främjar exporten

Företag som anställer utlandsfödda exporterar mer varor och tjänster än andra företag. Det är en viktig slutsats för Sverige som står inför två stora utmaningar: en stenhård internationell konkurrens och ett oroande högt utanförskap bland utlandsfödda. I en rapport från Entreprenörskapsforum hävdar författarna att det är hög tid att betrakta migration som en del av det handelspolitiska ramverket och bättre ta tillvara utlandsföddas kompetenser och kontakter för att främja svensk internationalisering,

Forskning.se 2014-10-24

Negativa attityder hindrar äldre att arbeta längre

Trots att dagens 55-plussare klarar av att jobba längre än tidigare generationer är arbetsmarknaden och arbetsmiljön inte anpassade för dem. Forskning visar att åldersdiskriminering och negativa attityder är några orsaker till detta.

Arbetsmiljöforskning 2014-10-29


Facklig marknad

Nya regler för visstidsanställningar aviseras

Tidigast nästa år kan regeringen komma med nya regler kring visstidsanställningar. ”Jag tänker komma med en ny lagstiftning som säkerställer både EU-kommissionens krav och framför allt människors rätt att ha trygghet på arbetsmarknaden så att man inte kan stapla visstider på varandra i all oändlighet”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till Europaportalen och tillägger att förslaget inte kommer att hinna läggas i år.

Europaportalen 2014-10-20

Fackliga rättigheter svensk EU-fråga

”Regeringen kommer att arbeta för ett socialt protokoll. Grundläggande sociala och fackliga rättigheter behöver tydliggöras”. Det sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson när hon mötte forskare från olika EU-länder på ett seminarium i Stockholm tidigare i dag. Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier, arrangerade.

Arbetet 2014-10-22

Arbetsmiljöverket vill skärpa det psykosociala arbetsmiljöarbetet

Ett förslag om nya föreskrifter för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ligger ute på remiss. Därmed aktualiseras en fråga som splittrat arbetsmarknadens parter i tio år. Vilka regler som ska gälla för psykosocial arbetsmiljö har länge varit en tvistefråga för parterna.

Arbetsvärlden 2014-10-28


Ledarskap

Chefen på facebook kan skapa förvirring

Bör en chef bli vän med medarbetare på Facebook? Svaret är inte givet. Den som har en auktoritetsposition gör klokt i att vara tydlig med sin egen roll i kommunikation på sociala medier, visar forskning om lärare och studenter. Det är viktigt att göra klart i vilken roll man uppträder i sociala medier. Det konstaterar Pernilla Josefsson, forskare vid KTH, som har studerat hur högskolelärare och studenter uppfattar sin kommunikation på till exempel Facebook.

Prevent 2014-10-20

CFO:er i börsnoterade bolag inte nöjda med budget- och prognosarbetet

CFO:er i börsnoterade bolag är betydligt mindre nöjda med hur planering, budget och prognos fungerar än CFO:er i offentlig sektor, visar en studie. CFO:er på börsnoterade bolag är mindre nöjda med hur planering, budget och prognos fungerar än CFO:er i offentligt finansierade verksamheter. Det visar en studie av KMPG som baseras på intervjuer med knappt 200 beslutsfattare inom ekonomifunktionen på svenska bolag.

CFO World 2014-10-22

Ofta tuffare villkor för kvinnliga chefer

Det är svårt att lyckas som chef inom de verksamheter där flest kvinnliga chefer finns. Det anser Klara Regnö som i sin avhandling djupintervjuat kvinnliga chefer i offentlig förvaltning. ”Att vara enhetschef inom vård och omsorg kan jämföras med att vara vd i en stor koncern i det privata näringslivet. Att ha 50 underställda är inte ovanligt och de kan ha budgetansvar för en verksamhet som omsätter en miljard”, sa Klara Regnö, vid ett välbesökt seminarium på Gilla jobbet med titeln ”Chefskapets könsmärkta villkor”.

Prevent 2014-10-22

Få satsar på framtidschefer

De är framtidens medarbetare och chefer. Men många företag blundar fortfarande för det som gör generation Y speciell och mer än var tredje arbetsplats bryr sig inte alls om att motivera unga vuxna till att bli chefer - trots stundande pensionsavgångar. En generationsväxling är i antågande på svenska arbetsplatser. Fram till 2025 väntas uppemot 1,6 miljoner personer gå i pension, och av dem är 125 000 chefer. De som ska fylla luckan kommer från generation Y och är nu mellan 20 och 30 år. Det är en generation som skiljer sig tydligt från tidigare årskullar.

SvD 2014-10-30

Generation Y vill hellre ha mentor än chef

Synen på ledarskap skiljer sig i Sverige och övriga världen. Det visar rapporten Gen Y and the World of Work, framtagen av rekryteringsföretaget Hays. Nära hälften av alla svenskar mellan 18 och 30 år ser den ideala chefen som en coach eller mentor.  Problem uppstår när svenska förväntningar och internationella strukturer kolliderar.

Hays Group 2014-10-30

Ge Sveriges chefer rätt förutsättningar - och de driver omställning på riktigt

”Cheferna är nyckeln till ett fungerande hållbarhetsarbete. De är bryggan mellan ledning och medarbetare, mellan övergripande strategi och konkret praktik”, skriver Erika Svensson, ledarskapsutvecklare och Annika Elias, Ordförande på Ledarna, Sveriges chefsorganisation i en debattartikel med budskapet att cheferna måste få rätt förut-sättningar för hållbarhetsarbete.

Miljöaktuellt 2014-10-30

Färre IT-chefer i ledningsgruppen

IT-cheferna håller på att försvinna från ledningsgrupperna. Under en tolvårsperiod har antalet minskat med en tredjedel. Det visar en undersökning som TNS Sifo gjort bland IT-chefer inom offentlig och privat sektor på uppdrag av telekomföretaget TDC.

Elektronikbranschen 2014-10-31


Lön

Lönerna ökar mest inom handel och bygg

Lönerna på arbetsmarknaden har ökat med 2,6 procent. De största ökningarna har varit inom handeln och i byggsektorn. Samtidigt ökar lönerna mindre för de statligt anställda. Det framgår av Medlingsinstitutets konjunkturlönestatistik som med hjälp av uppgifter från SCB beskriver utvecklingen det senaste åren och de senaste uppgifterna finns för juli i år. I SCB:s material finns också genomsnittslönerna.

Arbetet 2014-10-20

Central lönebildning inte hållbart

En mer diversifierad och specialiserad tjänstesektor tar form. Detta har fått konsekvenser för lönebildningen i Sverige. ”Man kan inte längre bara tänka centralt”, säger Eric Giertz, professor i industriell ekonomi och organisation på KTH.

Svenskt Näringsliv 2014-10-20

Dragkamp om lönerna efter nollräntan

Fack och arbetsgivare tolkar nollräntan diametralt olika, vilket kommer påverka kommande avtalsrörelse. Lägre löneökningar är lösningen för att få fart på ekonomin, menar Svenskt näringsliv. Tvärtom kan högre löneökningar vara rätt väg att gå, menar LO. I normala fall bör fackförbundet hålla tillbaka sina lönekrav i avtalsrörelsen. Löneökningarna får inte bli alltför stora eftersom inflationen då riskerar att ta fart.

SvD 2014-10-29


Karriär & arbete

Industribemanningen ökade med 33 procent

Uthyrning av personal till tillverkning och industri ökade starkt under årets första kvartal, + 33 procent. Även lager/logistik ökade med 15 procent. Därtill ökade vårdbemanning med 20 procent. Allt jämfört med samma period förra året. Denna utveckling visar på tre avgörande områden för svensk ekonomi där bemanningsbranschen blivit en central spelare: inom industri, logistik och vård. Under ett år är numera 20 000 metallarbetare anställda av bemanningsföretag och uthyrda till industrin.

Almega 2014-10-21

Antalet sysselsatta fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 809 000 i september 2014, icke säsongrensat, en ökning med 101 000 personer jämfört med september 2013. Antalet arbetslösa var 371 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 1,5 procent och uppgick i genomsnitt till 163,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,8 procent.

SCB 2014-10-23

Unga mår sämre på arbetsmarknaden

De yngre mår allt sämre på arbetsmarknaden. Jämfört med den äldsta åldersgruppen är de yngre mellan 20 och 30 år mindre motiverade och nöjda med sina anställningsformer, mer sjukskrivna och känner mer psykiskt obehag att gå till jobbet. Främsta orsaken är dålig arbetsmiljö, anser Sveriges företagshälsor.

SvD 2014-10-23

Allt fler får jobb över internet

Tjänstemännens arbetsmarknad återhämtar sig långsamt. Nio av tio av de aktivt arbetssökande tjänstemän som lämnade TRR under årets tre första kvartal fick ny anställning och antalet tjänstemän som sökte TRRs stöd minskade något jämfört med motsvarande period ifjol. Dessutom hittar allt fler sitt nya jobb via internet - en trend som Stockholm leder. Under de tre första kvartalen 2014 har antalet tjänstemän som söker stöd av TRR minskat med cirka 1 500 jämfört med motsvarande period ifjol – från 13 198 till 11 689.

TRR 2014-10-23

Därför vill alla jobba med Kamprad

Möbeljätten Ikea toppar år efter år listan över de företag som unga svenskar helst vill jobba på. Forskaren Anna Jonsson har tagit reda på orsaken. En del av svaret: Fler fikastunder. Anna Jonsson är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon har forskat om hur framgångsrika bolag som Ikea och advokatbyrån Mannheimer Swartling överför kunskap inom sina organisationer.

DI 2014-10-27

Optimistiska chefer planerar att anställa

Var fjärde anställd arbetar på ett företag som planerar att öka personalstyrkan. Det innebär att Personalchefsindex tar ett kraftigt skutt uppåt under fjärde kvartalet i år, enligt den senaste mätningen från IC Potential som presenteras i dag. Medan mörkret lägger sig över Sverige tänder svenska personalchefer ljus av hopp på arbetsmarknaden. Det är nämligen betydligt fler chefer som uppger att de planerar att öka antalet anställda än som befarar varsel under fjärde kvartalet.

SvD 2014-10-28

Arbetslösheten står och stampar

Efter att stadigt ha minskat efter årsskiftet har andelen arbetslösa i EU-länderna varit densamma för tredje månaden i rad. 10,1 procent av befolkningen i EU-länderna var under september arbetslösa, enligt statistikbyrån Eurostats senaste sammanställning. Det är samma andel som under juli och augusti. I euroländerna var arbetslösheten 11,5 procent, en siffra som bestått sedan maj i år.

Europaportalen 2014-10-31


Ekonomi

Småföretag ser stora tillväxthinder

Svenska småföretag vill växa, men de lite större småföretagen, med 10-49 anställda, är också de som ser flest hinder för tillväxt. Det visar Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2014. Småföretagen, med mellan 10 och 49 anställda, är viktiga för näringslivet. Många av dem är innovativa och i regel är de inställda på tillväxt. I Tillväxtverkets senaste undersökning Företagens villkor och verklighet 2014, säger cirka 70 procent av företagen att de är inställda på tillväxt, medan ungefär hälften säger sig ha utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade produkter de tre senaste åren.

Ingenjören 2014-10-28

KI: Uppåt för näringslivet

Näringslivet ser ljusare på utvecklingen framöver, men hushållen har blivit dystrare. Det visar Konjunkturinstitutets (KI) senaste månadsbarometer. Den så kallade barometerindikatorn, som mäter det totala stämningsläget bland företag och hushåll, steg i oktober till 104,3, från 101,5 i september. Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytiker att barometerindikatorn skulle uppgå till 101,0 i oktober.

SvD 2014-10-29


Övriga trendsignaler

Hejdå, generationsmyten!

Yngre och äldre arbetskraft är mer lika än olika. En ny studie slår hål på generationsmyten. Det finns inga skillnader mellan olika åldersgruppers arbetsmetoder eller förväntningar på ledarskapet. Det framgår av en avhandling vid Århus Universitet. ”Trots att vi letat har vi inte funnit att den yngre generationen ska ha några särskilda värderingar i förhållande till äldre kolleger”, säger Martin Bergholz, kommunikationsrådgivare på Stigma i Danmark. Tillsammans med Jan Salling vid Executive Master i Corporate Communication vid Århus universitet har han undersökt generationsskillnader vid servicebo-laget ISS.

Jusektidningen 2014-10-20

Övervakningen på jobbet ökar

En sak är säker: Övervakningen av anställda i arbetslivet har ökat. En hel del hamnar i en gråzon för vad som är tillåtet. Olika intressen ställs mot varandra och riskerar att krocka. Det förs visserligen inte statistik på området, men experter och aktörer som Arbetarskydd har varit i kontakt med är eniga: övervakningen har ökat. Ett exempel där det dock finns tydliga siffror är antalet utdrag ur belastningsregistret, gjorda av privat-personer för att lämna till presumtiva arbetsgivare. På tio år har de ökat från 40 000 till 199 000.

Arbetarskydd 2014-10-20

Spaning kring trenderna i arbetslivet

Den snabba teknikutvecklingen och andra trender i arbetslivet förändrar vårt sätt att arbeta och vår arbetsmiljö. Robotiseringen är en av de trender som tas upp på seminariet och som kommer att få stor betydelse för många yrkesgrupper framöver. Teknikutvecklingen är också en av de faktorer som påverkat arbetslivet mest de senaste decennierna, vilket lett till ökad effektivisering och nya arbetsformer men också nya risker och krav på arbetstagarna.

Prevent 2014-10-22

Vi måste börja tala om krympande kommuner

I fjol krympte befolkningen i nästan var tredje kommun. Men de ledande lokala företrädarna vägrar att tala om detta. Det är olyckligt, då det gör det svårt för enskilda politiker och tjänstemän att presentera en berättelse om framtiden som gör det möjligt för beslutsfattarna att anpassa kostymen till de ekonomiska realiteterna, skriver två kommunforskare.

Dagens Samhälle debatt 2014-10-23

EU på väg att överträffa klimatmål

EU-länderna väntas klara det utsatta målet om en minskning av växthusgaser till år 2020 med bred marginal. Enligt Europeiska miljöbyråns kommer minskningen av av växthusgaser 2020 bli 24 procent jämfört med nivåerna 1990, målet var 20 procent. Blir minskningen större än planerat betyder det att det nya målet på 40 procent 2030 redan till viss del håller på att uppnås. EU-länderna är även på god väg att klara målet om 20 procents ökning av energieffektiviteten.

Europaportalen 2014-10-30

Uppdaterat: 2014-11-03

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem