2015-11-02

Ledarnas omvärldsspaning vecka 44

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– De flesta svenska chefer trivs på jobbet. Det visar en undersökning av Tidningen Chef. Viktigast för trivseln är inspirerande medarbetare, tydligt eget mandat och balans mellan arbete och privatliv, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Egen utveckling viktigare än jobbtrivsel

Det verkar som svenska ­chefer just nu har det rätt trevligt på jobbet. Majoriteten av de totalt 2 187 som svarat på Chefs undersökning trivs mycket bra eller ganska bra på sina chefsjobb. Som de tre viktigaste trivselfaktorerna rankas inspirerande medarbetare, ett tydligt eget mandat samt goda möjligheter till balans mellan arbete och privatliv.

Chef 2015-10-28


Jämställdhet & diskriminering

Nu sätter vi fokus på män i jämställdhetsarbetet

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har undertecknat en överenskommelse för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar. Det är vår övertygelse att ett tydligare fokus på maskulinitet och mäns delaktighet i det fortsatta jämställdhetspolitiska arbetet kommer att ha betydelse för den framtida riktningen och möjligheten att nå verklig förändring.

Dagens Samhälle debatt 2015-10-26

Utredare: Det går för sakta med jämställdheten

Utvecklingen mot jämställdhet är för långsam och på vissa områden går den till och med tillbaka. Det konstaterar jämställdhetsutredningen, som föreslår att det inrättas en jämställdhetsmyndighet.

Publikt 2015-10-28


Facklig marknad

Industriavtalet hänger på en skör tråd

Det finns många spännande infallsvinklar på den kommande avtalsrörelsen och vi inleder därför en intervjuserie där olika kunniga personer får ge sin syn på vad som kommer att hända. Först ut är Anna Danielsson Öberg, författare till en ny bok om den svenska lönebildningen. Hon tror att Industriavtalet kommer att hålla sin position i nästa års avtalsrörelse – men att kritiken mot normen gör att framtiden för överenskommelsen är osäker.

Arbetsvärlden 2015-10-27

Statlig utredning hotar svenska modellen

Från fackförbundshåll görs tumme ner för professor Niklas Bruuns modell för hur villkor enligt kollektivavtal ska föras in i offentliga upphandlingar. Den kritik som Saco och 13 medlemsförbund levererar är allt annat än mild. Bo Jansson, förbundsordförande för Lärarnas riksförbund, hör till utredningens kritiker.

Upphandling24 2015-10-28

Facken ska inte driva ekonomisk politik

Facken inom industrin säger nej till idén att växla upp löneökningarna för att sätta fart på inflationen. Lönebildningen ska inte användas för att bedriva ekonomisk politik, hävdar de i ett gemensamt utspel. Nästa år löper omkring 500 kollektivavtal ut. Fack och arbetsgivare ska förhandla fram nya avtal för tre miljoner anställda. Inför de förhandlingarna har en del ekonomisk expertis, bland dem Konjunkturinstitutet, sagt att löneökningarna inte bör bli alltför låga.

Arbetet 2015-10-29


Ledarskap

Are middle managers the key to organisational change?

As technology flattens organisations, so middle managers are deemed dispensable. This year, Zappos, the online shoe retailer, said it would eliminate managers. Its founder, Tony Hsieh, said: “We’re trying to [switch] from a normal hierarchical structure to a system . . .  which enables employees to act more like entrepreneurs and self-direct their work instead of reporting to a manager.”

World Economic Forum 2015-10-26

Unga vill ha rättvis chef

Ledare tror att unga medarbetare vill ha frihet att lösa uppgifter på sitt eget vis. Men de unga tycker det är viktigare att chefen är rättvis. Västsvenska Handelskammaren har jämfört vad dagens ledare och framtidens medarbetare förväntar sig av arbetslivet.

Kvalitetsmagasinet 2015-10-28

De bästa ledarna är de som lär sig – hela tiden

Dagens ledare måste klara av att befinna sig i en ständig betaversion. "De som klarar sig är de som konstant lär sig saker", skriver två ledarskapsexperter. "Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den själv" lyder ett talesätt. Men hur gör man det i en konstant föränderlig tillvaro? Ledarskapsexperterna Kenneth Mikkelsen och Harold Jarche har utvecklat en metod för att hjälpa ledare att ta kontroll över situationen.

Lag & Avtal 2015-10-28

Chefernas roll saknas i digitaliseringsdebatten

Hittills har diskussionen om digitalisering av offentlig sektor handlat om mötet mellan det offentliga och brukaren. Ett perspektiv saknas dock: chefernas förutsättningar att driva på förändringen. Därför är det angeläget att ledningsperspektivet belyses ytterligare i såväl debatt som faktiska åtgärder.

Dagens Samhälle debatt 2015-10-29

This is how millennials will change management

Each generation brings a new set of values. Here's how the growing number of millennial managers are changing the face of the workplace. Baby boomer managers can be credited with creating employee support programs. Generation X managers can be credited with making the workplace more informal, making the term "business casual" commonplace. What will the next breed of managers bring to the workplace?

Fast Company 2015-10-30


Lön

Behöver lägstalönerna förändras?

En rad oberoende aktörer som IMF, OECD, Konjunkturinstitutet, Långtidsutredningen 2011 och forskare pekar på ett strukturproblem på svensk arbetsmarknad. De höga lägstalönerna och den sammanpressade lönestrukturen har bidragit till att Sverige har en mer tudelad arbetsmarknad än många andra länder. Andreas Bergh, forskare på IFN, har bland annat visat att länder med mindre arbetsmarknadsgap ofta har större lönespridning än Sverige.

Svenskt Näringsliv 2015-10-26

What happens to your brain when you negotiate about money

When you’re negotiating about money, for instance you’re dealing with something that elicits tremendous neural excitement. In one study, a team of researchers scanned the brains of a dozen people while they played a game in which they could make or lose money. The scans revealed the nucleus accumbens had heightened neural activity. The researchers then compared the brain scans of the participants who were about to make money with drug addicts high on cocaine. The results were startling: the brain scans were nearly identical.

Harvard Business Revew 2015-10-26

Företaget som höjde minimilönen till 600 000 fördubblar vinsten

När Dan Price i våras sänkte sin egen lön för att chockhöja minimilönen på Gravity Payments sände det svallvågor i media. Nu visar det sig att höjningen har varit lönsam. I april i år gav sig Dan Price, grundare till Gravity Payments, in i den amerikanska debatten om minimilöner på ett handfast sätt. Han överraskade då sina 120 anställda med beskedet att han planerade att under tre år höja minimilönen på bolaget till just 70 000 dollar, eller motsvarande omkring 600 000 kronor.

Veckans Affärer 2015-10-27


Karriär & arbete

Svenska teknikjättar flyttar jobben utomlands

Antalet anställda inom svenska teknikföretag i Sverige minskar. Samtidigt ökar de utomlands. Ekonomer varnar nu för att regeringens arbetslöshetsmål blir svårt att nå. En ny rapport från Teknikföretagen visar att Sverigebaserade storföretag som exempelvis Volvo, Atlas Copco, Ericsson, Saab och Electrolux ökar i antalet anställda utanför Sverige. Sammanlagt ska antalet anställda utomlands ha ökat med 32 procent mellan år 2006 till 2014.

DI 2015-10-29


Ekonomi

KI: Större optimism i näringslivet

Konjunkturinstitutets barometer för oktober visar på optimism i näringslivet, och att arbetskraftsbristen stiger. Det sade Maria Billstam, chef för Konjunkturinstitutets barometer, vid en pressträff på tisdagen. "Vi ser en stigande optimism bland företagen, men hushållen fortsätter att se dystert på den svenska ekonomin", sade hon. Hon konstaterade att industriföretagen rapporterar om ökad orderingång de senaste tre månaderna och ökade förväntningar om orderingången kommande tre månader.

SvD 2015-10-27

Riksbanken köper statsobligationer för ytterligare 65 miljarder kronor och behåller reporäntan på −0,35 procent en längre tid

Den svenska konjunkturen stärks och det finns en tydlig trend uppåt i inflationen. Det råder dock fortsatt osäkerhet kring styrkan i den globala konjunkturen och centralbanker i omvärlden väntas föra en expansiv penningpolitik under en ännu längre tid. Jämfört med tidigare prognos bedöms inflationen bli lite lägre 2016 och 2017. KPIF-inflationen väntas ändå vara nära 2 procent under 2016. För att säkerställa kraften i inflationsuppgången bedömer Riksbankens direktion att penningpolitiken behöver vara mer expansiv.

Riksbanken 2015-10-28

Rekordsvag framtidstro bland småföretag

Småföretag i Sverige har låg tilltro till framtiden. Det visar Vismas affärsbarometer som bygger på en enkät bland 900 små och medelstora företag i landet. Resultatet är det svagaste på många år. Bara 42 procent av företagen tror på ökad försäljning det kommande halvåret. Det är den minsta andelen optimistiska företagare sedan hösten 2012. I våras var läget tvärtom. Då var optimismen bland småföretagen på sin högsta nivå sedan undersökningen började genomföras 2011.

SvD 2015-10-29


Övriga trendsignaler

Varannan arbetsplats utan plan mot stress

Arbetsmiljöverket har gjort en riksomfattande inspektion av arbetsplatsers beredskap för stress. Av 1 600 inspekterade arbetsgivare fick 55 procent krav på åtgärder av myndigheten.

Publikt 2015-10-26

Why more M&As is a sign that scale is no longer an advantage

We’re living through an era of remarkable U.S. corporate consolidation. A recent USC study shows that across multiple and diverse markets, industries are 25% more likely to be “highly concentrated” than they were 20 years ago. From banking to computing to beer, mergers and acquisitions are accumulating at a breathtaking pace, raising antitrust concerns in the middle of a contentious presidential election cycle. Yet at the same time, America’s largest companies are more than twice as likely to lose market share than in 1980.

Harvard Business Review 2015-10-26

Innovation’s New World Order

The geographic footprint of innovation is changing dramatically as research and development programs become more global. An overwhelming 94 percent of the world’s largest innovators now conduct elements of their R&D programs abroad, according to the 2015 Global Innovation 1000 study, our annual analysis of corporate R&D spending.

Strategy+Business 2015-10-27

Sverige mest socialt rättvist i EU

Sverige och de nordiska länderna intar toppositionerna över de mest socialt rättvisa EU-länderna. Den tyska stiftelsen Bertelmann har sammanställt 35 kriterier fördelade på sex huvudkategorier i ett socialt rättighetsindex för alla EU-länder. Sverige hamnar i topp med 7,23 poäng på en tiogradig skala och behåller förstaplatsen, vilket landet gjort sedan den första sammanställningen 2008.

Europaportalen 2015-10-28

En rad anledningar till att egenföretagarna blir fler

Antalet egenföretagare i Sverige har växt stadigt under de senaste decennierna. Erik Sjölander från Småföretagarna menar att det bland annat beror på en hackigare konjunktur, på Las, och på fackförbundens inställning. Under den ekonomiska krisen i början av nittiotalet ökade antalet egenföretagare i Sverige rejält, och antalet har sedan dess vuxit stadigt.

Arbetsvärlden 2015-10-29

Meteorologer får se upp - superdatorn Watson är ute efter deras jobb

IBM har köpt enorma mängder väderdata i en miljardaffär. Data som superdatorn Watson kan matas med. IBM meddelar att de ingått ett definitivt avtal om att förvärva Weather Corporations digitala verksamhet inklusive dess datatillgångar. Därmed bekräftas tidigare medieuppgifter om att en sådan affär var på gång. Weather Corporation sitter på modeller som analyserar data från tre miljarder referenspunkter, fler än 40 miljoner smartphones och 50.000 flygplansflighter per dag.

Veckans Affärer 2015-10-29

Därför är kontrollerande chefer en säkerhetsfara

Malin Mattson, doktor i psykologi, Stockholms universitet, har undersökt livsviktigt säkerhetsbeteende. Alltför övervakande chefer som pekar med hela handen är en fara för säkerheten på jobbet. Fler olyckor inträffar när medarbetarna inte förväntas ta egna initiativ.

Arbetarskydd 2015-10-30

Svenskar är mest tidspressade i Europa

Svenskar är de mest tidspressade i Europa, visar en ny undersökning. Höga kostnader kräver högre produktivitet och ger tidspress. Nordbor är mest tidspressade i Europa. Det visar en ny undersökning gjord av det europeiska arbetsmiljöorganet, EU-OSHA, skriver den norska tidningen Dagens Naeringsliv. Listan toppas av svenskar och finskar, med danskar, norrmän och islänningar strax bakom.

Veckans Affärer 2015-10-30

Uppdaterat: 2015-11-02

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem