2014-11-10

Ledarnas omvärldsspaning vecka 45

– I den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC framgår att vi kan nå målet med en maximal uppvärmning på 2 grader. Men det börjar bli bråttom och det kommer att kräva stora insatser. En undersökning visar samtidigt att företag som sätter tydliga utsläppsmål är mer lönsamma och stabilare, säger Stefan Kmmås, omvärldsanlytiker på Ledarna.


FNs klimatpanel lämnar över till beslutsfattare

FNs klimatpanel IPCC slår fast att det går att begränsa den pågående uppvärmningen till max 2 grader, men betonar att handlingsutrymmet snabbt krymper. Flera möjliga vägar mot målet pekas ut. ”Detta är huvudbudskapet när klimatpanelen nu lämnar över sin syntesrapport till beslutsfattare”, säger Lars Bärring, klimatforskare vid SMHI som varit med och slutgranskat rapporten.

Forskning.se 2014-11-04

Companies That Care About Climate Change Make More Money

S&P 500 firms that disclose their environmental data and set strong carbon reduction goals had higher profitability, stability, and returns to shareholders than peers. Need more proof that there's a convincing business case for taking action on climate change? CDP, an organization that provides a platform for businesses to disclose environmental data, has come out with that companies who take climate action have higher profitabil-ity, stability, and offer stronger dividends to shareholders than their peers.

Fast Company Co.Exist 2014-11-05

 

Jämställdhet & diskriminering

”Fler kvinnor ger bättre förutsättningar”

När det gäller redaktionella chefer är mediebranschen nu i stort sett jämställd. Andelen kvinnliga chefredaktörer har ökat och var uppe i 42 procent år 2012, den högsta siffran någonsin. På vd-posten var det dock bara 14 procent kvinnor och i bolagsstyrelserna 24 procent. När det gäller företagskultur pekar flera undersökningar på att om en minoritet inte når över 30 procent i gruppen så påverkar den inte kulturen.

Medievärlden 2014-11-06


Facklig marknad

Parterna ense om lönebildningens problem

Lönemodellen i Sverige fungerar väl, men det finns problem som kan växa och förstöra systemet. Bland de föreslagna lösningarna finns Duker-ventil och ökad lönespridning i kvinnodominerade jobb. I dag ordnade Medlingsinstitutet en konferens om lönebildningen. Generaldirektör Claes Stråth motiverade den med att halva tiden gått i avtalsperioden och han sa också att konferensen är en personalfest för arbetsmarknadens parter, där företrädare för fack och arbetsgivare kan bekanta sig med varandra vid sidan av de rena förhandlingarna.

Arbetet 2014-11-03

Parterna kritiska till ändringar i tjänstepensionen

Pensionsåldersutredningen ansåg att tjänstepensionens utformning bidrar till en normering av 65 som pensionsålder. Men arbetsmarknadens parter tror inte att förändring av de kollektivavtalade pensionerna är lösningen för att höja pensionsåldern. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av de fyra stora tjänstepensionsavtalen. Gemensamt för avtalen (undantaget det för kommun- och landstingsanställda) är att arbetsgivaren inte betalar in pensionspremier efter det att arbetstagaren fyllt 65 år, om ingenting annat överenskommits parterna emellan.

Arbetsvärlden 2014-11-06

Offentliganställda kvinnor kräver större del av kakan

Arbetsmarknadens parter är vilsna i dagens svenska nollinflationslandskap. Men redan börjar de kvinnodominerade facken i LO, TCO och Saco samla sig inför avtalsrörelsen 2016. Alla med målet högre löneökningar än den hittills allenarådande industrinormen.

Dagens Nyheter 2014-11-07


Karriär & arbete

Oförändrat efterfrågeläge väntas

Under fjärde kvartalet väntar sig 28 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 64 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 20 vilket innebär att företagen förväntar sig ungefär samma efterfrågeläge fjärde kvartalet som under tredje. Detta innebär att efterfrågan ligger kvar på en relativt låg nivå.

Bemanningsföretagen 2014-11-04

Europeisk arbetslöshet på "mardrömsnivåer"

Arbetslösheten i Europa ligger, på sina håll, kvar på mardrömsnivåer, enligt EU-kommissionens höstprognos. Experter beskriver läget som en "katastrof", och spår att det blir ett större problem än väntat framöver.

SvD 2014-11-05

"Sjukskrivningar blir fler och längre"

Utgifterna för sjukförsäkringen för 2015 beräknas bli närmare tre miljarder kronor högre än i år. Det spår Försäkringskassan i sin senaste prognos. Anledningen är att sjukfallen beräknas bli både fler och längre och framförallt ökar antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

DI 2014-11-05

Ökad sysselsättning bland kvinnor och utrikes födda

Under tredje kvartalet 2014 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 879 000 personer, en ökning med 92 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Syssel-sättningsgraden ökade med 0,8 procentenheter till 67,6 procent. Ökningen i antal och andel sysselsatta förklaras av kvinnor och utrikes födda. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet och andelen sysselsatta. Antalet arbetslösa uppgick till 379 000 och arbetslösheten var 7,2 procent.

SCB 2014-11-06

Employer/employee relationship should be ‘strategic alliance’

A 'strategic alliance' between an employer and its staff should replace traditional con-cepts of loyalty in modern organisations, according to Columbia Business School associ-ate professor of management Rita Gunther McGrath. Many employers still “resist” taking advantage of the entrepreneurial skills of employees because of a perceived lack of loy-alty, according to McGrath. But she called on companies to re-think the way they build value in their relationships with staff.

HR Magazine 2014-11-06


Ekonomi

Ny prognos: Sämre tider för Sverige och Europa

Efter att tre gånger i följd justerat upp prognosen för tillväxt tvingas kommissionen kraftigt skära i sina ekonomiska kalkyler. Sveriges budgetunderskott räknas upp samtidigt som tillväxten för landet räknas ner. När kommissionen i maj var det tredje gången på rad som man skrev upp prognosen. Men ett betydligt sämre andra ekonomiskt kvartal fick EU-kommissionen på tisdagen att åter dra ned på förväntningarna. Framför allt är det den långsamma återhämtningen i eurozonen som tvingar fram nedskrivningen.

Europaportalen 2014-11-04

Minskad hushållskonsumtion

Mellan augusti och september minskade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 0,4 procent. För perioden juli-september var minskningen inom konsumtionen 0,5 procent, i säsongrensade tal, jämfört med perioden april-juni. Hushållskonsumtionen ökade med 1,8 procent under september 2014 jämfört med samma månad förra året.

SCB 2014-11-07


Övriga trendsignaler

The World Is Still Not Flat

Globalization marches on. But the pace isn’t all that fast, and the overall level of global connectedness still hasn’t gotten back to its all-time peak of 2007. The overwhelming majority of commerce, investment, and other interactions still occur within — not be-tween — nations. That’s the message from the just-released DHL Global Connectedness Index 2014, which combines measures of trade, capital, people, and information flows to give a picture of how entwined we citizens of the world are with each other.

Harvard Business Review blog 2014-11-03

Varannan upplever negativa fördomar om sin yrkesgrupp

Nästan varannan svensk, 48 procent, upplever negativa fördomar mot sin egen yrkesgrupp. Personal inom sjukvård och skola känner sig mest utsatta för negativa fördomar. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Worklife som görs i samarbete med Kairos Future.

Manpower 2014-11-04

Många tiger på jobbet

Bara var tredje anställd vågar framföra kritik internt på arbetsplatsen, visar Tidningen Visions undersökning. Och kanske är det inte så konstigt - för var femte upplever att de har straffats när de sagt sitt hjärtas mening.

Vision 2014-11-08

Text: Uppdaterat: 2014-11-10

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem