2015-11-09

Ledarnas omvärldsspaning vecka 45

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Över hälften av alla arbetsplatser har för stressiga arbetsmiljöer, visar en genomgång av Arbetsmiljöverket. Ökad användning av tekniska hjälpmedel bidrar också negativt – den digitala stressen ökar också, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Kvinnor och svenskar med utomnordisk bakgrund saknas i medierna

Endast 30 procent av de som medverkar svenska medier är kvinnor och endast 9 procent har utomnordisk bakgrund enligt Rättviseförmedlingens nya rapport.

Dagens Media 2015-11-04

Flest utlandsfödda i låglöneyrken

LO är etniskt delat, det visar siffror från SCB. Nästan hälften av medlemmarna i förbund som organiserar låglönebranscher är födda utomlands. Enligt SCB:s senaste siffror är så många som 17 procent av medlemmarna i LO-förbunden födda utanför Norden. Det är alltså snittsiffran. Vid en närmare granskning varierar antalet utlandsfödda mellan de olika förbunden mycket.

Dagens Arbete 2015-11-04


Facklig marknad

Facken inom industrin vill sätta märket på 2,8 procent

Ett ettårigt avtal med löneökningar på 2,8 procent – det är vad industrifacken vill se i de kommande avtalen. Facken inom industrin presenterade sin gemensamma avtalsplattform i dag måndag. Den omfattar ett ettårigt avtal, med lönekrav på 2,8 procent och en lägsta löneökning på 450 kronor i månaden för de avtalsområden som innehåller en lägsta löneökning.

Arbetsvärlden 2015-11-02

Teknikföretagen: Industrifackens krav är för höga

2,8 procent i löneökningar och dessutom höjda ingångslöner fick arbetsgivarna att gå i taket. -Det här har vi inte råd med, sa Teknikföretagens vd Åke Svensson på pressmötet i morse. Industrins arbetsgivare och Svensk Handel tog på mötet i morse upp hur de ser på läget inför avtalsrörelsen.

Lag & Avtal 2015-11-04

6F känner sig inte bundna av industrins krav

6F känner sig inte bundna av industrins krav Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Seko och Fastighetsanställdas förbund förhandlar just nu om gemensamma avtalskrav mot arbetsgivarna. De är tveksamma till om de ska förhålla sig till industrins märke. "Traditionellt kan man ifrågasätta om facken inom industrin har plockat ut det som industrin faktiskt har råd att betala", säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Arbetsmarknadsnytt 2015-11-05


Ledarskap

Tydligare uppdrag för de akademiska ledarna

Professor Kåre Bremer har utrett ledarskap och ledningsstrukturer i universitet och högskolor. Kåre Bremer anser att de kollegiala beslutsorganen verkar konserverande och har svårigheter att fatta strategiska beslut om nyorientering och resursomfördelning. De akademiska ledarna och kollegiala organen bör få ett utvecklat och förtydligat uppdrag, föreslår han.

Statskoll 2015-11-02

Hjärnkoll på ledarskap

Genom att förstå hur den mänskliga hjärnan fungerar kan du bli en bättre ledare. Ett exempel är den grundläggande mänskliga driften efter att få snabba belöningar efter våra prestationer. Den nya tekniken i kombination med denna drift har skapat en svårhanterlig situation för många, i stort sett oavsett bransch.

CFO World 2015-11-03

Hälften av cheferna saknar rätt förutsättningar

Vårdförbundets chefsenkät syftar till att få aktuell kunskap om hur cheferna har det på jobbet. 7 av 10 chefer tycker att de i stor eller mycket stor utsträckning kan bidra till en positiv utveckling av den vård som deras verksamhet bedriver. Hälften av cheferna upplever att de har rätt förutsättningar för att utföra ett bra arbete.

Vårdförbundet 2015-11-05

En utmaning att leda virtuella team

Att bara träffa sina medarbetare en gång om året. Så ser verkligheten ut för allt fler. Att vara chef över så kallade virtuella team ställer stora krav på ledarskapet, visar ny forskning. Carina Beckerman, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, har studerat ledarskap i så kallade virtuella team.

Prevent 2015-11-06


Lön

Performance management needs to be disrupted

Performance management needs to be re-thought across three key elements that impact both an organization's programmatic and technology choices. The performance management process can be one of the most-hollow activities inside organizations today. It exposes two fundamental flaws in the discipline of human capital management.

Human Resource Executive 2015-11-04

Årliga lönekartläggningar kan bli verklighet

I vår ska regeringen lägga fram ett lagförslag om årliga lönekartläggningar. Det skriver de båda ministrarna Åsa Regnér och Alice Bah Kuhnke i en debattartikel i Sydsvenskan.

Publikt  2015-11-05


Övriga trendsignaler

Mycket stress på många arbetsplatser

Mer än hälften av de arbetsplatser som Arbetsmiljöverket nyligen synat visade sig ha för stressiga miljöer. Det konstateras i samband med avslutet i en landsomfattande kampanj kring ohälsosam stress. Ont om personal, buller och bristande tid att möta barnens behov. Arbetsmiljöverket har precis avslutat en landsomfattande kampanj kring ohälsosam stress. Totalt granskades 1 600 arbetsplatser i en EU-initierad satsning.

Arbetet 2015-11-03

Nytt ljus på utmaningen med klimatförhandlingar

Efter mer än två decennier av klimatförhandlingsmöten kan man konstatera att det är en stor utmaning att komma överens om utsläppsminskningar. Ny forskning från Chalmers visar att det kan vara svårare än vad tidigare teoretiska modeller visat att nå fram till överenskommelser men också att det finns vägar framåt, vilket publiceras idag i tidskriften Nature Climate Change.

Forskning.se 2015-11-03

Dyster svensk klimatframtid enligt SMHI

Fler översvämningar, framför allt i södra Sverige, men också längre värmeböljor och torka på sina håll. Det är framtiden enligt SMHI:s senaste klimatrapport. Med bara veckor kvar till det stora och avgörande klimatmötet i Paris presenteras nu den hittills mest detaljerade bilden av vad ett varmare klimat kommer att innebära för Sverige, län för län.

Sveriges Radio 2015-11-03

Svårt för rektorer att utveckla skolan

Rektorer förväntas utveckla skolan, men har problem att genomföra de förändringar de planerar. En anledning är att krav på snabba reformer sätter hinder för utvecklingsarbetet - det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

Forskning.se 2015-11-04

Sjukfrånvaron fortsätter att öka

Antalet sjukskrivningar ökar. Psykisk ohälsa drabbar fler män och högutbildade än tidigare. I veckan höll SNS ett seminarium om hur vi kan få ett friskare arbetsliv. Det är både antalet sjukskrivningar och den genomsnittliga längden på sjukfrånvaron som ökar.

Ingenjören 2015-11-04

Nya föreskriften prioriteras av industrifacken

En bättre arbetsmiljö med särskild inriktning på Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är ett av kraven från facken inom industrin i den kommande avtalsrörelsen. De fackliga organisationerna inom industrin har presenterat sina gemensamma krav i den kommande avtalsrörelsen.

Du & Jobbet 2015-11-04

I klassamhället ignoreras kunnande och meriter

Djursholm är ett tydligt exempel på hur de framgångsrikas väg beror på uppväxtmiljö och livsstil snarare än studiemässiga eller professionella prestationer. Det skriver Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi.

DN 2015-11-05

Hjälp, inkorgen svämmar över

Den digitala stressen kommer att öka. Och inte görs det något för att stävja den på arbetsplatserna. Det visar en ny undersökning. Den värsta digitala stressfaktorn är den överfulla inkorgen i eposten. Näst värst är alla ljudsignaler. Det tycker de tillfrågade i näringslivspanelen B2B-opinion. För mycket information stressar också liksom svårigheten att hitta information när man väl behöver den.

Lag & Avtal 2015-11-05

Uppdaterat: 2015-11-09

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem