2015-11-23

Ledarnas omvärldsspaning vecka 47

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Behovet av ett livslångt lärande blir allt tydligare. Regeringens analysgrupp för arbetet i framtiden har under veckan presenterat ett antal reformförslag som ska underlätta ett ständigt lärande, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


”En utbildning räcker inte längre för ett helt arbetsliv”

Reform behövs. I framtiden kommer tryggheten inte att ligga i anställningstid, utan i kompetens. Men enskilda arbetsgivare satsar sällan på generell kompetensutveckling. Därför behöver vi en reform för livslångt lärande för att få hög sysselsättning och minskade klyftor, skriver analysgruppen Arbetet i framtiden.

DN 2015-11-20

 

Jämställdhet & diskriminering

Jämställda löner ligger 118 år bort

Trots att kvinnor nu utbildar sig i nära samma grad som män syns detta varken i lönekuverten eller på maktpositionerna. I går släppte World Economic Forum (WEF) sin årliga Global Gender Gap-rapport. Enligt rapporten kommer inte världens kvinnor nå samma lönenivå som världens män för ens år 2133, alltså först om 118 år.

Veckans Affärer 2015-11-19


Facklig marknad

Arbetsgivare vill ta bort ackordet

Överge tvingande prestationslöner och erbjud månadslön i stället. Det kräver Sveriges Byggindustrier i den kommande avtalsrörelsen och menar att dagens system främjar en machokultur.

DN 2015-11-17

Sifferlöst avtal klart mellan lärarförbunden och SKL

Lärarförbunden har slutit ett nytt sifferlöst avtal med sin kommunala motpart (SKL) över fyra månader innan nuvarande avtal löper ut. Förbundet vill fortsätta uppvärderingen av läraryrket, men döljer exakt hur bra det har gått under de senaste åren. Den 31 mars nästa år löper Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds avtal ut med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Arbetet 2015-11-17

Industrianställda behöver rustas för digitaliserat arbetsliv

IF Metall ser hur den tekniska utvecklingen driver på en ökad polarisering av jobben till både enkla, men främst mer kvalificerade arbeten. Det är bakgrunden till att man går in i samtal om ett nytt omställningsavtal. Förhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv bröt samman tidigare i höst, men på LO-sidan förs samtal om industrianställdas möjligheter till omställning. IF Metall har börjar diskutera med arbetsgivarna om ett nytt omställningsavtal med planen att få med frågan i avtalsrörelsen.

Arbetsvärlden 2015-11-20


Ledarskap

Trender styr hur chefen styr

Trender avgör vilka managementmodeller som får spridning i Sverige. Om de faktiskt är effektiva spelar mindre roll. Det konstaterar företagsekonomen Elin Larsson i sin doktorsavhandling. Lean Production och balanserat styrkort är bara två av de internationella styrnings- och ledningskoncept som fått starkt fäste i arbetslivet i Sverige. Många fler har kommit och gått under åren. Luttrade medarbetare kan uppfatta managementfilosofier som någon ny modegrej att jobba efter.

Prevent 2015-11-16

Cheferna skräms av olyckliga medarbetare

I framtiden kommer det att bli ännu mer stress på jobbet, spår 78 procent av de tillfrågade ledarna och det redan inom de närmaste åren. Därför måste fokus vara riktat på god arbetsmiljö. Men de flesta chefer är helt handfallna inför medarbetarna som inte har det bra på jobbet. 60 procent av cheferna i undersökningen svarade att de kunde se när medarbetarna inte trivs. Men 70 procent saknar kompetens att ta hand om situationen.

Ingenjörskarriär 2015-11-17

Ledningskulturen avgör inflytande

Hur påverkar skilda ledarskapskulturer inom sjukvården arbetsvillkoren för olika yrkesgrupper? Den frågan har Johann Packendorff, docent vid Tekniska Högskolan, studerat tillsammans med doktoranden Erika Lokatt.

Sunt arbetsliv 2015-11-17

You can’t engage employees by copying how other companies do it

Employee trust in management and commitment to the company have been in decline for decades. Yet we know that trust and commitment are essential for high individual and corporate performance. Only a minority of companies have managed to buck this decline and have built companies worthy of the human spirit. How do they do it?

Harvard Business Review 2015-11-17


Lön

Annual performance reviews scrapped

A recent article in the Independent: ‘Accenture: One of world’s biggest companies to scrap annual performance reviews‘. Apparently this decision has been based on the realisation that trying to measure the value of employees’ contribution and ranking them is in fact costly, an administrative burden and most of all not effective in improving the performance of employees. Many top companies have moved away from performance reviews to take up a model of supporting and positioning employees to perform better.

Trainingzone 2015-11-17


Karriär & arbete

Grass is not greener: when staying put in a job pays off

In their research paper, “Shifts and Ladders: Comparing the Role of Internal and External Mobility in Executive Careers,” Wharton management professors Matthew Bidwell and Ethan Mollick found out that employees receive the greatest long-run benefits by taking different roles at their current company. “It is those internal moves that lead to advances in pay, rank and responsibility, and provide long-term gains in pay and satisfaction,” Bidwell says.

Wharton School of Economics 2015-11-16

Maskinerna både tar och ger jobb

Robotarna tar vissa jobb, främst lågkvalificerade, men nya tillkommer. Totalt sett verkar den ökade användningen av maskiner inte ha lett till en minskad sysselsättning, visar ny forskning. Den ökade robotanvändningen, hittills mest i industrin, har som väntat lett till ökad produktivitet och en stark påverkan på den ekonomiska tillväxten. I storleksordning kan den jämföras med ångmaskinens genombrott i industrialiseringens begynnelse, enligt nationalekonomiska forskaren Georg Graetz vid Uppsala universitet.

SvD 2015-11-16

Därför går vi till jobbet fast vi är sjuka

Höga krav och oro för att mista jobbet är vanliga orsaker till att människor går till jobbet trots sjukdom. Men även de starkt motiverade och lojala jobbar oftare fast de kanske borde stannat hemma. Det visar ny forskning.

Du & Jobbet 2015-11-18

Sysselsättningen ökar

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 853 000 i oktober 2015, icke säsongrensat. Det är en ökning med 81 000 jämfört med oktober 2014. Antalet arbetslösa minskade med 40 000 till 349 000 och andelen arbetslösa minskade med 0,8 procentenheter till 6,7 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 161,3 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,2 procent.

SCB 2015-11-19

Report: Robots will make you better at your job, not steal it

There’s a lot of paranoia that robots could one day be responsible for doing our jobs. I’m not immune to this. In a new report published Wednesday, Silicon Valley Robotics, a non-profit comprised of several robot companies, came to a general consensus that robots definitely won’t be taking your job, at least, not any time soon. The report details a more likely occurrence, which will be robots doing repetitive and menial labor and freeing humans up to do managerial or creative tasks that robots are not yet capable of.

The Next Web 2015-11-20


Ekonomi

Sjöfarten avslöjar världskonjunkturen

Vill man ta pulsen på världskonjunkturen är det ingen dum idé att se på sjöfarten. Det mesta av världens handel sker över havet. Men pulsen är svag. I Singapore har fraktvolymerna minskat åtta månader på rad. Volymen i oktober var 15,8 procent lägre än för ett år sedan.

SvD 2015-11-21


Övriga trendsignaler

Korta nätkurser för yrkesverksamma

Det finns ett växande behov av flexibla korta fortbildningskurser för yrkesverksamma och nu lanserar Högskolan Väst ett nytt koncept inom området, Kortkurser. Det handlar om nätbaserade uppdragsutbildning i form av kurser på 1,5 högskolepoäng som vänder sig till arbetsgivare som vill köpa kursplatser till sin personal. Varje kurs motsvarar en veckas studier och man får stor flexibilitet i hur man studerar.

Flexspan 2015-11-17

Faktorer som avgör hur företag jobbar för en trygg arbetsmiljö

Det finns ett samband mellan arbetsplatsens kultur och hur väl arbetsmiljöarbetet fungerar, visar en avhandling om arbetsmiljöarbete inom den tillverkande industrin. Det finns en utbredd föreställning om att vi är väldigt duktiga på arbetsmiljöarbete i Sverige, dock saknar många arbetsplatser idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, säger doktoranden Hasse Nordlöf, Uppsala universitet.

Forskning.se 2015-11-17

Jordens uppvärmning nu halvvägs till två grader

2015 tycks bli det varmaste året hittills. Jordens medeltemperatur är nu en grad högre än då mätningarna inleddes i slutet av 1800-talet. Enligt Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet, är trenden med stigande medeltemperatur tydlig och det blir svårt att klara det tvågradersmål FN enats om.

Sveriges Radio 2015-11-19

Sjukfrånvaron varierar kraftigt

Sjukfrånvaron varierar kraftigt mellan olika arbetsgivare. Friskast är de anställda i små företag, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv – som också visar att korttidsfrånvaron i det privata näringslivet inte har ökat. Sjukfrånvaron i Sverige varierar kraftigt. Kurvan över utbetald sjukpenning från 1955 och framåt beskriver en veritabel berg- och dalbana. Som Försäkringskassan och SCB har visat har svängningarna inget samband med folkhälsan – den är tvärtom god och stabil.

Arbetet 2015-11-20

Nordea säger nej tack till kolbolag

Nordens största bank, Nordea, ska bli koldioxidneutralt till slutet av 2015. Samtidigt blir banken den första av de svenska storbankerna som säger nej till alla nya kunder som har kol som sin primära energikälla.

SvD 2015-11-20

Uppdaterat: 2015-11-23

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem