2015-12-07

Ledarnas omvärldsspaning vecka 49

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Balans mellan arbete och fritid är något som är viktigare för 80-talisterna än 70-talisterna. Bland 80-talisterna är färre säkra på att de vill bli chef. Det visar en ny studie från Kairos Future, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Morgondagens ledare vill ha ledigt

För tio år sedan gjordes en studie om 70-talisternas syn på chefskap. I år var det 80-talisternas tur då analysföretaget Kairos Future genomförde studien Morgondagens ledarskap 2015. Studien, som SvD tagit del av, visar att 80-talisterna värderar en balans mellan arbete och fritid långt mer än 70-talisterna gjorde. Och färre är säkra på om de skulle vilja bli chefer.

SvD 2015-12-03


Facklig marknad

Metallbasen tror på gemensamma fack

En alltmer digitaliserad industri ökar kraven på de anställda. Anders Ferbe, ordförande för IF Metall, tror att det i framtiden kommer att leda till att arbetarnas och tjänstemännens fackförbund slås ihop. Det är ett skeende som redan har börjat, säger han.

Ingenjören 2015-12-01

Arbetsgivaren avvisar krav på pensionsavtalet

Arbetsgivarverket vill inte göra några förändringar i det nya tjänstepensionsavtalet för myndighetsanställda. "Alla våra yrkanden har avvisats", förklarar Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare för Offentliganställdas förhandlingsråd, efter dagens möte med arbetsgivarorganisationen.

Publikt 2015-12-03

Regeringen stoppar stapling av visstidsanställningar

Regeringen lämnar i dag ett lagförslag som ska stoppa missbruket med staplade visstidsanställningar. Förslaget innebär bland annat att en person som varit visstidsanställd i mer än två år ska automatiskt bli tillsvidareanställd, även om det sker inom en tidsram om mer än fem år. Dessutom ska arbetstagaren få ökad rätt för information om sin anställning från arbetsgivaren.

Dagens opinion 2015-12-03


Ledarskap

Corporate governance in the age of cyber risks

Corporate boardrooms are waking up to the encroaching, systemic threat of cybersecurity risks. But while awareness is growing — more than 80% of boards now discuss cyber-security at most, if not all, of their meetings — many directors simply are not sure if they have the information and tools at their disposal to provide effective oversight with re-spect to today’s hacking dangers, especially intrusions sponsored by nation-states.

Wharton School of Economics 2015-12-01

Olika villkor för kommunala chefer

Chefer i vård, skola och omsorg har sämre möjligheter att skapa en bra arbetsmiljö för sina medarbetare, än chefer i teknisk verksamhet. Styrning enligt New Public Management-modellen förstärker den skillnaden. Det visar en studie av forskaren Tina Forsberg Kankkunen.

Sunt arbetsliv 2015-12-01

Let your frontline workers be creative

We know that creativity and innovation fuel new products, services, even strategies. But too many executives make the mistake of assuming creativity is just reserved for a certain department or just the white-collar knowledge-workers in their firms. New research shows how important it is for all employees to be creative, even if they’re not high up on the org chart.

Harvard Business Review 2015-12-04

Great leaders know they’re not perfect

It’s not unusual for executives enter a new job with deep-seated feelings of being an impostor. Our studying thousands of leaders rising into bigger jobs revealed 69% feel underprepared for roles they assume. Forty-five percent had minimal understanding of the challenges they would face, and 76% said their organizations were not helpful in getting them ready. Fearing exposure as a fraud, many leaders overcompensate with extreme attempts at flawlessness.

Harvard Business Review 2015-12-04


Lön

Rapport undersöker vad rättvisa löner är

Vad är egentligen rättvis lön? Och hur ska facket tolka begreppet i arbetet med en ny lönepolitisk modell? LO har tagit hjälp av teologen och professorn Carl-Henric Grenholm som i tisdags presenterade rapporten Fem nyanser av rättvisa

Arbetet 2015-12-02


Karriär & arbete

Få unga svenskar är helt sysslolösa

Sverige har en låg andel unga som är helt sysslolösa, så kallade Neets. Av 15-29-åringarna är det 9,4 procent som varken studerar eller arbetar, visar en färsk rapport. I OECD är den siffran 15,5 procent. Samtliga nordiska länder har med internationella mått mätt en låg grad av så kallade Neets, det vill säga unga "not in education, employment or training", som termen lyder på engelska. Genomsnittssiffran för OECD ligger på 15,5 procent.

Arbetet 2015-12-02

Sänkt restaurangmoms har lett till fler jobb

Den tidigare alliansregeringen sänkte restaurangmomsen. Sänkingen har resulterat i stort antal fler jobb, enligt Konjunkturinstitutets utredning. Skatten sänktes år 2012 och effekterna har utretts av Konjunkturinstitutet, KI, där nationalekonomen Iida Häkkinen Skans har lett arbetet.

Sveriges Radio 2015-12-02

Lagstiftarna missar det digitala arbetslivet

Arbetsmiljöproblemen växer i takt med allt fler yrkesgrupper blir beroende av digitala stödsystem. Men arbetsmiljölagstiftningen på området släpar efter. Det konstaterar forskare vid KTH och Uppsala universitet som för Arbetsmiljöverkets räkning kartlagt kunskapsläget om det digitala arbetslivet. I rapporten konstateras att arbetslivet blir allt mer digitaliserat. Antalet digitala redskap som anställda förväntas känna till och kunna använda ökar stadigt.

Du & Jobbet 2015-12-03

7 yrken som kommer finnas kvar när robotarna tar över

I framtiden kommer majoriteten av det arbete som utförs i dag kunna utföras av maski-ner och datorer, det har vi fått höra i åratal. Men vilka jobb är det egentligen som kommer finnas kvar? Finns det några jobb som är helt robotsäkra?

Veckans Affärer 2015-12-04

Många studenter jobbar gratis

Många studenter och nyexaminerade jobbar gratis för att få kontakt med arbetslivet. Det visar Juseks nya arbetsmarknadsundersökning. "Helt orimligt! Universiteten och högskolorna har ett viktigt uppdrag att hjälpa studenter att få arbetslivskontakter. Det ska inte ske genom gratisarbete", säger Juseks ordförande Sofia Larsen.

Jusek 2015-12-04


Ekonomi

Black Friday slog alla rekord i e-handeln

Black Friday slog i år nya rekord för den svenska e-handeln. Både omsättningen och antalet transaktioner via nätet ökade med över 60 procent, enligt ny statistik. Shoppingintresset på nätet fortsätter att växa hos svenskarna. I år slog Black Friday alla tidigare rekord för e-handeln i Sverige. Det framgår av statistik från kortbetalnings- respektive e-handelstjänsten DIBS och Prisjakt.

SvD 2015-11-30

Framåt för svensk industri

Det svenska inköpschefsindexet (PMI) för tillverkningssektorn steg till säsongsrensade 54,9 i november från reviderade 53,4 i oktober (preliminärt 53,5). Analytikernas genomsnittsförväntningar låg på 54,0 enligt SIX News sammanställning av analytikers estimat. Intervallet i förväntningarna sträckte sig mellan 52,8 och 55,0 med en median på 54,0.

Industrinyheter.se 2015-12-01

BNP steg med 0,8 procent jämfört med andra kvartalet

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,8 procent tredje kvartalet, säsongrensat och jämfört med andra kvartalet. Ökade fasta bruttoinvesteringar och ökad hushållskonsumtion bidrog med vardera 0,3 procentenheter. Kalenderkorrigerat och jämfört med tredje kvartalet föregående år ökade BNP med 3,9 procent.

SCB 2015-12-01


Övriga trendsignaler

Digitaliseringskommissionen föreslår avskrivna studielån för kvinnor som läser högre it-utbildningar

I dag lämnar Digitaliseringskommissionen sitt femte delbetänkande till regeringen och it-minister Mehmet Kaplan. Vi är med digitaliseringen mitt inne i en omvälvande transformation av hela samhället. Saker förändras snabbt och Sverige står inför ett antal strategiska vägval. Vi tappar sedan några år i den internationella konkurrensen, våra grannländer satsar mycket mer på allt från e-förvaltning till öppna data. Gör vi ingenting kommer vi att halka efter ytterligare och riskerar att bli en medelmåtta i EU, utan vare sig särskilt imponerande innovationskraft i näringslivet eller jämlikhet i samhället.

Regeringskansliet 2015-12-01

Richest 10% are causing climate change, study finds

Fifty percent of the world’s carbon emissions are produced by the world’s richest 10%, while the poorest half – 3.5 billion people – are responsible for a mere 10%. This is according to a new report by Oxfam, which also found that the richest 1% of the world’s population emit 175 times more carbon than those living in the bottom 10%.

World Economic Forum 2015-2-03

Därför går vi till jobbet sjuka

Hör du till dem som går till jobbet fast du är sjuk? En ny brittisk studie tyder på att sjuknärvaro inte enbart har en negativ förklaring. I en brittisk undersökning har forskare tittat närmare på orsakerna till sjuknärvaro på jobbet. Underbemanning, tidspress eller rädsla att förlora jobbet har stor betydelse, liksom att drabbas rent ekonomiskt. Men det är inte bara stress eller pressade arbetsvillkor som ligger bakom valet att gå till jobbet sjuk.

Kvalitetsmagasinet 2015-12-03

Dialogmöte om hur vi ska tanka hållbart

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Samma dag som klimatmötet COP21 i Paris inleddes bjöd energiminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Anna Johansson in till samtal om hur bransch och regering kan komma vidare och skapa förutsättningar för att bryta fossilberoendet inom transportsektorn.

Regeringen.se 2015-12-04

Uppdaterat: 2015-12-07

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem