2016-02-15

Ledarnas omvärldsspaning vecka 5-6

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna, sammanfattar här några av de senaste två veckornas nyheter inom bland annat ledarskap, karriär och jämställdhet.


Jämställdhet & diskriminering

Why isn't equality in leadership skills changing the number of female leaders?

Both men and women score similarly in their ability to drive business, but fewer women are rising beyond lower management. Here's a new angle on the gender divide in leadership: Men and women score nearly equally in their ability to drive businesses, but fewer women are able to get beyond lower-level leadership positions.

Fast Company 2016-02-01

”Anpassa föräldraförsäkringen till det moderna arbetslivet”

En av fem pappor med barn födda 2009 hade inte tagit ut en enda dag när barnet fyllde fyra. Utvecklingen går för långsamt, skriver Annika Strandhäll. Föräldraförsäkringen behöver moderniseras. Den behöver anpassas bättre för företagare och studenter och underlätta för olika typer av familjekonstellationer. Utvecklingen mot ett mer jämställt uttag måste snabbas på. Försäkringen ska också vara enkel att använda, skriver Annika Strandhäll (S).

DN Debatt 2016-02-04

Gapet minskar – allt fler kvinnor blir chefer

Mer än var tredje chef är kvinna bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Det innebär att gapet mellan andelen kvinnor som är anställda och andelen kvinnor som är chefer har minskat dramatiskt under de senaste decennierna – särskilt snabbt går utvecklingen inom vissa mansdominerade branscher.

SvD 2016-02-06

Studie: Mer lönsamt med kvinnor i ledningen

Företag med minst 30 procent kvinnor i ledningen har högre vinster än övriga. Det visar en stor undersökning finansierad av revisionsjätten EY, som återges av flera medier.

Affärsvärlden 2016-02-08


Facklig marknad

Fackveteran varnar: Kaotiskt läge hotar märket

Industrins lönenormerande roll är under kraftig attack från flera olika håll, menar fackveteranen Lars-Olof Pettersson, vd på Rådhusgruppen City. ”Jag hade aldrig kunnat tänka mig att det skulle bli så kaotiskt, läget är oerhört besvärligt”, säger han.

Arbetsmarknadsnytt 2016-02-01

Lönestrid mellan LO och näringslivet

LO ser med oro på allianspartiernas nya lönekrav. Samtidigt vill Svenskt Näringsliv se en uppgörelse med facket om sänkta ingångslöner. "Går inte det får man väl be politikerna att gripa in", säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne till Di.

DI 2016-02-10

Pensionsförhandling kom av sig för tjänstemännen

Innan de ens kommit igång avslutas förhandlingarna om bättre avtalspensioner för tjänstemännen. Tjänstemannakartellen PTK skickade för några veckor en förhandlingstrevare till Svenskt Näringsliv, men svaret tolkar PTK som att det är meningslöst att fortsätta. Facket ville öka avsättningar till ITP-planen för att möta behovet av mer pengar i pensionssystemet när vi blir allt äldre, men arbetsgivarna svarade med att det bara låter sig göras om pengarna tas från löneutrymmet.

SvD 2016-02-11

Fler fackförbund väljer individuell lönesättning

Att lönerna sätts individuellt blir allt vanligare på svensk arbetsmarknad. Förespråkarna betonar vikten av att kunna premiera medarbetare, men kritikerna varnar för godtycke. Det som förr var ovanligt har idag nästan blivit norm.

Arbetsmarknadsnytt 2016-02-12


Ledarskap

Fixing performance appraisal is about more than ditching annual reviews

The trend is on: performance appraisals are off — and, for many, on their way out. Ado-be, for instance, has abandoned the traditional performance reviews used to assess its 11,000 employees. It calculated that the annual process required 80,000 hours of time from its 2,000 managers, the equivalent of 40 full-time staff. The monumental effort invariably produced deleterious results, with internal surveys showing that staff felt less inspired and motivated after the appraisal episodes.

Harvard Business Review 2016-02-02

Avhandling: Ingen given väg till succé - en studie om förstagångschefers syn på chef-skap

Intresset för chefskap har minskat hos unga, samtidigt som allt fler äldre chefer kommer att gå i pension inom kort. Komplexiteten med chefskap är stor och utmaningarna, i synnerhet det bristande stödet, är påtagliga för förstagångschefer.

Linnéuniversitetet 2016-02-03


Lön

Kräver årliga lönekartläggningar

Regeringen vill införa krav på årliga lönekartläggningar för alla företag från den 1 januari 2017. Årliga lönekartläggningar var något som statsminister Stefan Löfven (S) lovade skulle sjösättas redan under hans första år som statsminister. Men nu ska det bli av från årsskiftet.

Sveriges Radio 2016-02-12


Karriär & arbete

Inhyrd personal i offentlig sektor har ökat med 75 procent på tio år

Kommuner och annan offentlig förvaltning använder inhyrd personal i stället för anställd i allt högre utsträckning. Men av andra anledningar än den privata sektorn, visar svensk forskning.

Arbetsvärlden 2016-02-01

1 000 praktikanter årligen i staten

Regeringen har beslutat att statliga myndigheter ska ta emot minst 1 000 nyanlända som praktikanter varje år. Uppdraget är tvingande för myndigheterna och ska redovisas till Statskontoret, skriver Dagens Nyheter. I stort sett alla myndigheter omfattas av regeringsbeslutet om praktik för nyanlända. Undantagna är några myndigheter som arbetar med rikets säkerhet samt AP-fonderna.

Publikt 2016-02-08

Utrikesfödda i majoritet bland de arbetslösa

Arbetslösheten sjunker kraftigt, särskilt bland ungdomar, visar färsk statistik från Arbetsförmedlingen. Men för utomeuropeiskt födda går utvecklingen åt andra hållet och gruppen bedöms i februari för första gången vara i majoritet bland de arbetslösa, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

SvD 2016-02-11

What’s in between traditional work and the gig economy

Over the past few years, the future of work has become a concept that everyone defines slightly differently, depending on their own experience and occupation. A commonplace here, however, is that the idea of working 9-to-5 in one place for decades isn’t something the millennials are after. Supposedly, the new way of work is the “gig economy,” where the workers juggle several flexible jobs they find either on freelance marketplaces like Upwork and Fiverr, or with sharing economy service providers like Uber.

The Next Web 2016-02-11


Ekonomi

Inköpschefsidex sjönk i januari jämfört med december

Inköpschefsindex för den svenska industrin som är en viktig konjunkturmätare sjönk i januari jämfört med december. De var lite mer pessimistiska - de omkring 200 inköps-cheferna inom svensk tillverkningsindustri som tillfrågats om hur de ser på läget för sitt företag det närmaste halvåret. I januari var siffran 55, 5 mot 56 i december. En liten minskning men ändå med marginal över 50 som är den siffra som brukar anges som gränsen för att det är tillväxt inom industrin.

Sveriges Radio 2016-02-01


Övriga trendsignaler

Kvinnor får mer stöd att jobba flexibelt

Män som vill jobba flexibelt känner sig motverkade och hamnar efter i karriären – till skillnad från kvinnor i samma situation, enligt ny forskning. Flexibla jobb har i studien definierats som arbetsplatser där anställda har kontroll över var och vilka tider de arbetar, de är t ex fria att jobba hemifrån. Resultatet är att kvinnor känner stöd från arbets-givaren och räknar med en god karriärutveckling i sådana jobb. Männen har en annorlunda syn.

Du & Jobbet 2016-02-04

Gränslös arbetstid under lupp

Gränsen för arbete och fritid suddas ut alltmer. Det kan innebära risker för hälsan. Forskare från Högskolan i Gävle ska studera arbetskulturen på Trafikverket för att kartlägga för- och nackdelar med att personalen alltid är nåbar.

Lag & Avtal 2016-02-05

Hur samla Europa i en gemensam syn på arbetsmiljön?

25 procent av arbetskraften i EU har ett jobb som orsakar dem psykosociala problem, som stress. Det visar den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor. Resultaten har analyserats i en gemensam rapport Eurofound gjort, tillsammans med den Europeiska arbetsmiljöbyrån. Men att mäta arbetsmiljö är betydligt svårare än att mäta arbetslöshet.

Arbeidsliv i Norden 2016-02-05

Allt fler män drabbas av psykisk ohälsa

Kvinnor drabbas oftare av psykisk ohälsa på grund av hög arbetsbelastning och stress. Men nu stiger sjuktalen även bland män. Ökad jämställdhet, större acceptans för psykisk ohälsa och att vården blivit bättre på att fånga upp männen kan vara några orsaker. Antalet sjukskrivningar för psykisk ohälsa ökade mer för män än för kvinnor förra året, visar en rapport från Försäkringskassan.

Prevent 2016-02-09

Allt färre har högre utbildning än sina föräldrar

Det har blivit allt mindre vanligt att ha högre utbildning än sina föräldrar. I den äldre generationen var det mycket vanligt att göra en klassresa genom att skaffa sig högre utbildning än sina föräldrar. Mer än hälften av dem som är födda före 1960 har högre utbildning än den förälder som har högst utbildning. Trots att det bland dagens unga är en större andel högutbildade än i deras föräldrageneration är det en lägre andel som har högre utbildning än sina föräldrar.

SCB 2016-02-09

Google storseger: Deras självkörande bilar nu legala förare i USA

Googles självkörande bilsystem ses nu som legala förare i USA. Den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA har skickat ett brev till Google där man informerar om att man har beslutat att se på bolagets självkörande bilsystem som legala förare. Uttalandet beskrivs som en stor seger för Google, vars satsning på självkörande fordon har inkluderat legal acceptans som en av huvudkriterierna, skriver Recode. NHTSA har hittills endast valt att betrakta människor som förare enligt lagen.

Veckans Affärer 2016-02-10

Why we need to be okay with millennials managing upwards

It’s been clear for some time now that technology is not only transforming the way millennials live their lives, but that it’s also defining them. Eighty percent of 18-30 year olds now own a smartphone and 83 percent consider themselves to be on the cutting edge of technology, making this the most educated and digitally-confident generation in history. But, even more encouragingly, millennials also have a shared belief in their ability to create a better world – 88 percent are optimistic about their own future and believe they can make a positive contribution to their community.

The Next Web 2016-02-11

”Swedbankkrisen skadar alla ledare i näringslivet”

Krisen som skakar Swedbank är illa för banken. Men ännu värre är att den också kan skada förtroendet för ledare i hela näringslivet, enligt Eva Ossiansson, varumärkesdoktorn vid Handelshögskolan i Göteborg.

SvD 2016-02-13

Uppdaterat: 2016-02-15

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem