2015-12-14

Ledarnas omvärldsspaning vecka 50

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Klimatmötet i Paris slutade med att ett nytt global klimatavtal antogs. Avtalet kommer att utgöra ramen för det fortsatta miljöarbetet, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Klimatavtal klubbat i Paris

Världens länder har enats om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Beslutet kom efter svåra slutförhandlingar vid klimatmötet COP21 i Paris. Det nya avtalet blir ramverket för ländernas klimatarbete under lång tid framöver.

Regeringskansliet 2015-12-12


Jämställdhet & diskriminering

Studie: Fler kvinnor i styrelsen ger starkt lyft i bolagen

Bolag med mer kvinnor i styrelsen har sedan fem år tillbaka levererat 36 procent bättre avkastning än styrelser med mindre mångfald. Det visar statistik från index-leverantören MSCI, skriver Financial Times. De nya rönen från MSCI, kommer enligt jämlikhetsaktivister att bidra till ett ökat tryck för en förändring i företagen som de jobbar på, skriver Financial Times.

SvD 2015-12-07


Facklig marknad

”Industriavtalen måste ligga klart under en procent per år”

Fackens krav orealistiska. Löneökningar runt 3 procent är inte möjliga. Industriföretagens lönekostnader har under flera år ökat snabbare i Sverige än i de flesta av våra viktigaste konkurrentländer. Det krävs nu en lång period av återhållsamma löneökningar för att konkurrenskraften ska kunna förbättras, skriver industrins arbetsgivare.

DN Debatt 2015-12-09

"Osmakligt av Svenskt Näringsliv"

Storgräl har utbrutit efter arbetsgivarnas utspel på onsdagen om låga löneökningar på långt under en procent. Industriföreträdarna lyfter fram det krisdrabbade Finland som förebild. Osmakligt, dundrar Anders Ferbe, IF Metall.

Arbetet 2015-12-09

Osäker framtid med sifferlöst avtal

Lärarfacken kastar sig nu loss från en lång tradition av centralt ­garanterade löneökningar. Men lönar det sig verkligen? Lärarna är inte längre rädda för sifferlösa avtal. Men de är knappast övertygade om deras välsignelse heller. Den preliminära slutsatsen skulle man kunna dra efter de första ljumma reaktionerna på det nya läraravtalet.

Lärarnas tidning 2015-12-11


Lön

Finland's basic income experiment – can it work?

Finland has become the latest country to propose a basic income for all. If put into practice, the scheme would eventually see all Finnish citizens receiving an 800 euro stipend, per month, tax-free. Finland’s proposal of offering citizens a basic income is not the first. The Dutch city of Utrecht is preparing to experiment with a similar scheme in January 2016.

World Economic Forum 2015-12-10

Maximising skills for jobs and jobs for skills in the era of the robots

Cedefop Deputy Director Mara Brugia called for action to match jobs and skills better from the outset, saying that ‘the tools to do that exist (for example, Europass CV and supplement), but we need to become more aware of them and how to use them. There is also a need to manage people’s talents more effectively once they are in a job, with validation playing a key role in certifying skills learned on-the-job.’

Cedefop 2015-12-10

These employers have decided student debt repayment is the next perk for millennial hires

As overall student debt has ballooned to $1.3 trillion, and poses a significant financial burden on young people, there may be a new trend on the horizon: Employers including loan repayment in their benefits packages to help attract younger workers. Companies that hire a high number of recent college graduates at once, such as Natixis and PricewaterhouseCoopers, are offering new employees help in paying off student loans, Bloomberg.

Think Progress 2015-12-10


Karriär & arbete

Kommunerna spår ljus arbetsmarknad

Sveriges kommuner tror på en bra arbetsmarknad 2016. I Ekots enkät svarar nästan nio av tio kommuner att arbetslösheten antingen kommer minska eller vara kvar på samma nivå som idag. Linköpings kommun är en av dem som räknar med lägre arbetslöshet 2016.

Sveriges Radio 2015-12-07

Utredning: Framtidens svenskar måste jobba mer

Framtiden för svensk ekonomi ser ljus ut, med ett fördubblat välstånd fram till 2060. Men utmaningen är att vi måste jobba mer. Framför allt måste sysselsättningsnivån för de invandrade svenskarna upp rejält för att inte de offentliga finanserna ska braka ihop. Dessutom behöver alla jobba längre. Sammantaget behöver de arbetade timmarna bli fler, enligt Långtidsutredningens huvudbetänkande som presenteras i eftermiddag.

SvD 2015-12-08

Låg sjukfrånvaro viktigt när arbetsgivarna anställer nyckelpersoner

Arbetsgivare tar hänsyn till arbetssökandes tidigare sjukfrånvaro när de tillsätter positioner med arbetsuppgifter som få anställda på arbetsplatsen behärskar. Det visar en ny rapport från IFAU av Lena Hensvik och Olof Rosenqvist.

IFAU 2015-12-08

Öka kreativiteten på jobbet med lek

Arbetsgrupper blir mer kreativa om de får utrymme att leka. Viktigast är lekfullheten i vardagen, inte bara på personaldagar. Det visar färsk svensk forskning.

Kvalitetsmagasinet 2015-12-09

"TTIP minskar arbetstillfällen i EU"

Medan EU-kommissionen uttalat sig om att TTIP kommer att skapa flera miljoner nya jobb i EU, talar andra studier för att antalet arbetstillfällen snarare kommer att minska. Värst kommer Norden att drabbas, menar ekonomen Jeronim Capaldo.

Arbetsvärlden 2015-12-10

Färre och mer flexibla - det kräver framtidens arbetsmarknad av oss

Spelreglerna på arbetsmarknaden håller på att förändras liksom den traditionella synen på arbete och arbetsliv. Gränserna mellan arbete och fritid suddas ut, kraven på flexibilitet och tillgänglighet ökar liksom polarisering och inkomstklyftor. Vilka trender kommer att få betydelse?

Veckans Affärer 2015-12-11

Svenskarna har aldrig mått sämre på jobbet

Vi mår allt sämre på jobbet och det förebyggande arbetsmiljöarbetet minskar, visar en undersökning från fackförbundet Unionen. Sjukskrivningarna ökar och främst på grund av psykisk ohälsa. Unionen har för tionde året i rad frågat sina arbetsmiljöombud om situationen på deras arbetsplatser. Undersökningen visar att var fjärde anser att den psykosociala arbetsmiljön är dålig, vilket är det sämsta uppmätta resultatet någonsin.

DN 2015-12-11


Ekonomi

Svensk tillväxt dubbelt så stark som EU-snittet

Sverige har under det senaste året haft en av de starkaste ekonomierna av jämförbara EU-länder. På årsbasis hade den svenska bruttonationalprodukten, BNP, i slutet av september vuxit med närmare fyra procent, visar från Eurostat. Det är klart bättre än alla medlemsländer som var med i EU innan den stora utvidgningen 2004, de så kallade EU15-länderna, och dubbelt så mycket som EU-genomsnittet. För Irland, som har en starkt växande ekonomi, finns dock inga uppgifter tillgängliga för årets tredje kvartal.

Europaportalen 2015-12-08

Snabb tillväxt för den svenska ekonomin

Sveriges ekonomi utvecklades återigen starkt tredje kvartalet. Det var främst den inhemska ekonomin, som i form av ökad hushållskonsumtion och stigande bygginvesteringar, bidrog till BNP-tillväxten. Sveriges export ökade dock i snabbare takt, men BNP-bidraget från utrikeshandeln blev svagt då importen nästan steg lika mycket.

SCB 2015-12-11


Övriga trendsignaler

Arbetet mot korruption förstärks

SKL, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och flera byggföretag har nu tagit fram nya riktlinjer som tydliggör vad som gäller inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. – Vi är mycket nöjda med överenskommelsen med byggindustrin och att vi nu har tydliga gemensamma regler både för byggbransch, kommuner, landsting och regioner. Det är ett gemensamt verktyg i arbetet för att motverka oegentligheter och korruption, säger Lena Micko , ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL 2015-12-08

Stor satsning på arbetsmiljöutbildning

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar hela 75 miljoner kronor på att få fler skydds- och arbetsmiljöombud samt chefer att utbilda sig inom arbetsmiljö. Satsningen ska pågå i tre år och omfattar både grund- och fördjupningsutbildningar. – Arbetslivet förändras ju hela tiden och utbildning är en färskvara. Därför är det viktigt att man får de verktyg som man behöver för arbetsmiljöarbetet just nu, säger Sanna Melin ombudsman på LO om varför de valt att satsa på arbetsmiljöutbildning.

Prevent 2015-12-09

What will the world look like without the traditional nuclear family?

Robots and computers will not just eliminate our jobs; they will also dissolve important aspects of the family and our pair-bonded partnerships. After all, one of the reasons why families stay close is because they are functionally like “military platoons,” struggling to survive in hostile environments with limited resources. Nineteenth century theories, like Friedrich Engels', suggested that nuclear families were a product of industrialization, but more recent anthropology reverses this order — suggesting instead that industrialization was so successful in Europe because nuclear families facilitated it.

Big Think 2015-12-10

The sharing economy spills into new markets

Mia de Villa of Collaborative Consumption believes that a growing share of future investment will move to potentially fertile new areas of the sharing economy. “What’s happening is the ideas are moving beyond the early adopters and they are starting to extend into other segments,” she noted.

Wharton School of Economics 2015-12-11

Why agility pays

New research shows that the trick for companies is to combine speed with stability. No one would expect sluggish companies to thrive. It’s equally reasonable to assume that success achieved through breakneck speed, without stabilizing processes and structures underfoot, will be hard to sustain over the long term. Yet some executives might not only reasonably maintain that speed and stability pull in opposite directions but also hypothesize that they may be negatively correlated.

McKinsey & Co 2015-12-11

Uppdaterat: 2015-12-14

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem