2015-02-13

Ledarnas omvärldsspaning vecka 6

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– I förra veckan rapporterades om två intressanta studier kring chefer och ledarskap. Färre unga i Norden vill bli chef jämfört med andra delar av världen, är den ena. Den andra, en studie baserad på personlighetstest, visar att personligheten tycks vara annorlunda bland chefer i offentlig sektor jämfört med privat sektor, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Ledarskap

Därför vill unga inte bli chefer

Unga i Norden är minst intresserade av att göra snabb karriär och bli chefer. Det visar en ny undersökning om ungas syn på ledarskap världen över. Bara varannan av 18–30-åringarna i Norden tycker att det är viktigt att bli chef någon gång under karriären. Det är betydligt färre än unga i andra delar av världen, där omkring 70 procent vill bli chefer.

SvD 2015-02-07

Så skiljer sig olika typer av chefer åt

Det är knappast någon nyhet att det är skillnad på att vara chef inom offentlig och privat sektor. Men även chefernas personlighet tycks vara annorlunda. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

SvD 2015-02-08

Oenig domstol friar häktesvaktens chefer

Rutinerna för häktesvakterna var tillräckliga. Ingen kan lastas för den oväntade dödsmisshandeln av den 24-åriga kvinnan, anser tre av domstolens ledamöter. De andra tre anser att två av cheferna hade ansvar för mordet.

Lag & Avtal 2015-02-02


Jämställdhet & diskriminering

26 miljoner för ökad jämställdhet

41 myndigheter får nu chansen att vässa sitt jämställdhetsarbete. Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen, och Arbetsförmedlingen är några av de nya myndigheter som går in i programmet Jämställdhetsintegrering i Myndigheter. Under 2013 och 2014 har 18 statliga myndigheter på uppdrag av regeringen medverkat i ett program för jämställdhetsintegrering.

Kvalitetsmagasinet 2015-02-03

Manliga värderingar ger toppjobb

Trots att fastighetsbranschen i stort sett uppvisar en balanserad genusbild råder maskulina värderingar bland dem som innehar toppjobben, visar en ny doktorsavhandling.

Bofast 2015-03-03

What’s keeping women from the corporate heights?

Quotas to improve gender balance on corporate boards (and threats to introduce them) have gone some way to pushing Europe in terms of female representation in director-ships.  But the fact remains: globally women are astonishingly scarce in the higher spheres of corporate management.

Insead 2015-02-05


Facklig marknad

Forsker: Fremtidens arbejdsmarked truer fagforeningernes eksistens

Nutidens fagforeninger er fanget i en anden tidsalder og tager ikke højde for virksomhedernes stigende brug af midlertidige ansættelser. Det kan blive fagforeningernes død, hvis ikke de følger med udviklingen, lyder det fra den internationalt anerkendte forsker Guy Standing i et interview med A4.

Ugebrevet A4 2015-02-04

LO-rapport: Lönelyft kan ta Europa ur krisen

Arrangörerna hade väntat sig 20 åhörare. Det kom 300 för att lyssna på presentationen av den nya LO-rapporten: Modellen som klev ut genom fönstret, som handlar om den svenska modellens framtid och globaliseringen. Med rejäla lönelyft för de anställda i exporterande industriländer som Sverige och Tyskland skapas större efterfrågan som kan ta Europa ur krisen. Det säger Ingemar Lindberg, tidigare LO-utredare och en av författarna till en ny rapport om den svenska modellen.

Arbetet 2015-02-03

Facket lockar allt fler unga

Facket lockar allt fler stockholmare. Trendbrottet är tydligt, inte minst bland de yngre: en rad LO-, TCO- och Sacoförbund ökade 2014 mer än på många år. Bakom ligger arbetsmarknadens ökade otrygghet – och tuffare facklig betoning av medlemsnyttan.

Dagens Nyheter 2015-02-05

Ny webb visar värdet av kollektivavtal

Det finns en stor okunskap om kollektivavtalade förmåner och en felaktig uppfattning att kollektivavtal framför allt gynnar personer med låga inkomster, visar en undersökning som PTK låtit genomföra. För att komma till rätta med kunskapsbristen lanserar nu PTK webbplatsen Knegdeg.se.

PTK 2015-02-05

Vårdförbundet vill höja kvinnolöner

En sjuksköterska ska i snitt ha 10 000 kronor mer i månaden. Det anser Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro som vill höja lönenivåerna i kvinnodominerade vårdyrken.

Kommunalarbetaren 2015-02-06


Lön

Ger avtalen lön för mödan?

I en debattartikel i SvD skriver Nils Karlsson och Lotta Stern att stora löntagargrupper har små möjligheter att göra lönekarriär med dagens centrala modell för lönebildning. Dels saknas möjligheter till lönekarriär i förhållande till kompetens och bidrag till produktionen, dels får företagen ingen utvecklingskraft vilket hämmar tillväxt och framväxt av nya arbeten. Stora svårigheter att rekrytera, utveckla och behålla kompetens menar författarna är följden.

SvD Opinion 2015-02-02

Does the size of companies affect wage inequality?

The potential explanations for the rise in income inequality are myriad. Inequality might be the caused by increasing demand for skilled labor, globalization, the weakening of labor market institutions, or some combination of all of the above. These theories, more or less, focus on changes in workers over time. But changes in the size of employers over time can also be an important source of rising income and wage inequality. A new National Bureau of Economics Research working paper argues that the increasing size of employers can help explain the rise in wage inequality.

World Economic Forum 2015-02-02

Globaliseringen och svenska löner

Ekonomiekot lördag tar upp globaliseringen och den svenska lönebildningen. Och vilken roll fack, arbetsgivare och politiker spelar. Gäster är Anders Weihe, chefsjurist och för-handlingschef på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, Irene Wennemo, statssek-reterare på Arbetsmarknadsdepartementet och Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO.

Sveriges Radio 2015-02-07


Karriär & arbete

Why resumes are worthless

People are so much more than a list of facts and dates. That's why the traditional re-sume needs to die, and what should replace it. If you’re spending a lot of time sifting through resumes looking for the perfect candidate, you might be spinning your wheels. Resumes provide hiring managers with two pieces of information—education and experi-ence—but Tim Stevens, author of Fairness Is Overrated: And 51 Other Leadership Princi-ples to Revolutionize Your Workplace, says those are two things a company should care about least.

Fast Company 2015-02-03

The Deloitte Millennial Survey 2015

Findings from Deloitte's fourth annual Millennial Survey show that business, particularly in developed markets, will need to make significant changes to attract and retain the future workforce. Deloitte surveyed 7,800 of tomorrow's leaders, from 29 countries, on effective leadership and how business operates and impacts society.

Deloitte 2014-02-08


Ekonomi

Första gången på åtta år – alla EU-länder spås tillväxt

Tack vare lägre oljepriser och en svagare euro skriver EU-kommissionen upp den ekonomiska prognosen för medlemsländerna. Men Sveriges utsikter är sämre än i höstas. För första gången sedan 2007 beräknas alla 28 EU-länder under 2015 få en positiv tillväxt.

Europaportalen 2015-02-05

Konjunktur i sidled sätter fokus på kostnaderna

Riksbankens intervjuer med 42 av Sveriges största företag ger bilden av en konjunktur som står och stampar. Tillverkningsindustrin har visserligen gynnats av att olje- och råvarupriserna har sjunkit och av att kronan är svagare än tidigare. Men utvecklingen hämmas fortfarande av den långsamma återhämtningen i Europa. För företag med Sverige som hemmamarknad, inom exempelvis bygg – och handelsbranschen, är konjunkturen relativt god.

Riksbanken 2015-02-06

Unik studie: Europas skuldberg växer

Tillväxten kommer inte att räcka för att börja betala av de stora skulderna i många europeiska länder som Storbritannien, Finland och Frankrike. I Sverige ökar de privata skulderna näst snabbast i Europa. Efter finanskrisen 2008 har skulderna fortsatt att växa i de flesta stora ekonomierna. “Detta skapar nya risker i vissa länder och begränsar tillväxtpotentialen i många”, heter det i en 123 sidor lång studie från konsultfirman McK-insey.

Europaportalen 2015-02-06


Övriga trendsignaler

Ny forskning visar hur svenska välfärdsmodellen förändrats

Gradvis, ibland närmast omärkligt, har den svenska välfärdsmodellen gått mot större inslag av konkurrens, individualisering och privatisering enligt en ny avhandling vid Göteborgs universitet av John Lapidus. I avhandlingen studeras bland annat Kommunals syn på individuell lönesättning: ”Jag visar att Kommunals argument för individuell lönesättning inte är hållbara”, säger John Lapidus.

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2015-02-03

“Extreme transparency” a major organisational trend in 2015

The rise in social sharing and e-commerce will force organisations to become more transparent in 2015, according to a workplace report. Sodexo’s 2015 Workplace Trends Report highlights public accountability, and the pressure on companies to act transparently as something organisations need to address in 2015. This “extreme transparency” means the role of corporate reputation management will become more important. The report predicts the rise of “constant real-time reputation management.

HR Magazine 2015-02-03

Uppdaterat: 2015-02-09

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem