2015-02-23

Ledarnas omvärldsspaning vecka 7-8

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Andelen på arbetsmarknaden som är fackligt anslutna förändrades inte förra året, visar ny statistik. Däremot är utvecklingen olika för tjänstemän och arbetare. Trenden sedan några år tillbaka fortsätter – med sjunkande anslutning för arbetare och ökande för tjänstemän, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Trenden fortsatt positiv med fler kvinnor som chefer

Under våren kommer vi presentera ny chefsstatistik från våra medlemsföretag men redan idag ger vi ett litet axplock som rör andelen kvinnor som är chefer. Trenden vi sett från tidigare år håller i sig, fler kvinnor är chefer. Andelen kvinnor som är chefer i vår statistik för 2014 är 36 % – vilket är nära nog lika många som de kvinnor som är anställda som är 39 %.

Svenskt Näringsliv 2015-02-20

Kvinnor i finansbranschen halkar efter i lön

Den svenska finansbranschen fostrar kvinnliga chefer som få andra branscher. Var tredje person i finansbranschens företagsledning eller styrelse är kvinna, visar en kartläggning som tidningen Finansliv har gjort.

SvD 2015-02-17


Facklig marknad

TCO gör musikvideo om kollektivavtalet

Den svenska modellen och kollektivavtalet skapar massor med trygghet för de anställda, och stålarna bara rasslar in i företaget, enligt TCO:s nya musikvideo, som är en uppföljare till förra årets Joe som levde "Like a Swede". I videon rappar en framgångsrik kvinnlig arbetsgivare om alla fördelarna med kollektivavtalet. Om hur arbetsgivare och arbetstagare utan regeringars inblandning kommer överens om alla förmåner och villkor, som visar sig vara ett framgångsrikt koncept.

Arbetet 2015-02-11

Storbråk rasar om löneavtalen

LO:s Karl-Petter Thorwaldsson anser att det är farligt att inte lita på Riksbanken och utlovar lönekrav på över 2 procent. Det får Svenskt Näringslivs Christer Ågren att gå i taket. Då kommer du stå utan företag.

DI 2015-02-14

TCO snart ikapp LO: ökar för fjärde året i rad

Tjänstemännens fackliga centralorganisation TCO växer för fjärde året i rad. ”Våra 14 medlemsförbund ökade med 37 799 medlemmar, eller nästan lika mycket som ett helt Lidköping”, konstaterar TCO:s ordförande Eva Nordmark.

DN 2015-02-16

EU-domstolen ger finska facken rätt

Nytt beslut från EU-domstolen ger finska fackföreningar rätt att driva talan för utländska utstationerade arbetstagare utifrån finska kollektivavtal. ”Det är det största som hänt sedan Lavaldomen”, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO.

Arbetet 2015-02-16

Expert: ”Kärnan i förhandlingsmodellen är intakt”

Trots den minskade organisationsgraden bland arbetarna är kärnan i den svenska förhandlingsmodellen intakt. Det säger professor Anders Kjellberg, landets mesta expert på området.

Arbetsvärlden 2015-02-18

Finska EU-domen inget nytt

De senaste dagarna har fackliga organisationer givit stor uppmärksamhet åt ett finskt rättsfall som bedömts av EU-domstolen. Enligt LO är domen det största som hänt sedan Laval-domen.

Lag & Avtal debatt 2015-02-19

Inga sprickor i arbetsgivarfasaden

Svenskt Näringslivs styrelse har beslutat om samordningen under avtalsrörelsen 2016. ”Det innebär att de 35 arbetsgivarförbunden gemensamt krokar arm”, säger Christer Ågren, vice vd. Liksom under tidigare lönerörelser är det industrin som har bäst möjligheter att ingå avtal som bidrar till stärkt internationell konkurrenskraft, menar Christer Ågren. Ett avtal inom industrin ska därför vara normerande.

Svenskt Näringsliv 2015-02-20


Ledarskap

Beröm från chefen gör dig bättre

Om chefen tycker du är fantastisk kommer du att bli ännu mer fantastisk. Den slutsatsen drar två organisationskonsulter efter att ha studerat effekten av chefers inställning till sin personal. För några år sedan publicerades en omfattande amerikansk relationsstudie. Vad fick par att göra slut med varandra eller fortsätta vara tillsammans? Sammanlagt granskades 37 761 deltagare över 33 års tid. Det som var avgörande för att vilja fortsätta ihop, visade det sig, var den så kallade positiva illusionen.

Prevent 2015-02-10

Max 35 anställda per chef i väst

Västra Götalandsregionen har bestämt att begränsa antalet medarbetare per chef till 10 till 35 anställda beroende på verksamhetens struktur. Detta ska göra arbetet mer effektivt och kvalitetssäkert.

Göteborgs-Posten 2015-02-13


Lön

Financial rewards make people suggest fewer but better ideas

Employees have proven to be a valuable source for innovative ideas. Which is why more companies are testing crowdsourcing initiatives and other ways to encourage people to innovate. Offering financial incentives has, for a long time, been one way to do this. But the research on whether rewards actually yield more innovation is mixed.

HBR 2015-02-17


Karriär & arbete

Fler sysselsatta som arbetar heltid

Under fjärde kvartalet 2014 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 773 000 personer, en ökning med 65 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Sysselsättningsgraden ökade med 0,4 procentenheter till 66,0 procent. Ökningen i antal och andel sysselsatta består främst av utrikes födda. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet och andelen sysselsatta. Antalet arbetslösa uppgick till 375 000 och arbetslösheten var 7,3 procent.

SCB 2015-02-10

More Millennials embracing freelancing

Younger employees, the so-called Millennials, are more likely to reject working for one organisation and instead freelance with multiple organisations, research by Elance-oDesk has found. Elance-oDesk surveyed more than 1,000 Millennials and 200 hiring managers. It found 57% of Millennials consider the concept of long-term corporate loyalty to be dead. Instead, it estimates 5.6 million young workers are choosing to freelance with multiple organisations.

HR Magazine 2015-02-11

The future of work

It’s no surprise to most business leaders that the nature of work—as we know it—is radically changing. The rapid pace of technological advancements, shifting demographic patterns, the switch to knowledge-based economies, and increasing pressures for innovation are all driving this transformation and defining the future of work. Increasingly, business leaders are starting to recognize that what made them successful in the past will not make them successful in the future.

Human Resource Executive 2015-02-13

Bemanningsindikatorn Q1 2015 - Våt filt ger dödläge

Det går att ana en viss uppgång i den förväntade efterfrågan för bemanningsbranschen, men som helhet är konjunkturlinjen rak. Om man tittar i backspegeln var bristande efterfrågan det främsta hindret för företagens tillväxt.

Bemanningsföretagen 2015-02-17

Sänkt pensionsålder ger inga nya jobb

Det spelar ingen roll om pensionsåldern sänks eller höjs – det skapar ändå inte fler jobb. Denna slutsats drar forskare vid Insitutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Medan ungdomsarbetslösheten förblir fortsatt hög, drygt 22 procent i januari enligt SCB, väljer fler att arbeta längre än till 65 år. Men detta är inte något problem för att få fler unga i arbete, konstaterar Anders Forslund, professor i nationalekonomi och forskare på IFAU.

Arbetet 2015-02-17

IC-Potential AB: Personalchefsindex kvartal 1 2015

För åttonde kvartalet i rad visar Personalchefsindex på ett positivt resultat avseende sysselsättningen i Sverige. Personalcheferna förväntas öka nyanställningarna med 8 % under det kommande kvartalet.

Göteborgs-Posten 2015-02-18


Ekonomi

Lågkonjunkturen bruten i Stockholm

För åttonde kvartalet i rad förbättras konjunkturen i Storstockholm. Lågkonjunkturen är bruten, byggindustrin ropar efter arbetskraft och handeln går bra. Den stora risken ligger i Europa. Stockholm. Konjunkturen i Stockholms län fortsatte att stärkas under sista kvartalet 2014, detta i snabbare takt än under sensommaren och hösten. Alla branscher sammanvägda, ökade den så kallade konfidensindikatorn från 23 till 25, vilket kan jämföras med att genomsnittet sedan 2000 är 13.

SvD 2015-02-10

Expansiva anställningsplaner i byggsektorn

Barometerindikatorn backade 0,8 enheter i februari och ligger nu knappt 5 enheter över det historiska genomsnittet. Indikatorerna för huvudsektorerna ändrades marginellt. Konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri och privata tjänstenäringar backade några tiondelar, medan indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel steg en aning. Alla ovanstående indikatorer ligger klart över det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorn för hushåll fortsatte att falla med 1 enhet i februari. Den ligger något under det historiska genomsnittet.

Konjunkturinstitutet 2015-02-20


Övriga trendsignaler

Största folkökningen någonsin

Den sista december 2014 uppgick Sveriges befolkning till 9 747 355 personer. Det är en ökning med 102 491 personer jämfört med året innan. Folkökningen är den största som någonsin uppmätts mellan två enskilda år. Främsta skälet till det är en rekordhög invandring med 126 966 personer. Under året ökade Sveriges med 102 491 personer vilket för första gången innebar en på över 100 000 personer under ett enskilt år. var 12 600 perso-ner högre än det tidigare rekordåret 1946.

SCB 2015-02-19

Vill se krav på kollektivavtal i upphandling

Leverantörer till offentlig sektor bör ha kollektivavtal. Det vill finansminister Magdalena Andersson, framkommer det i en intervju med Offentliga affärer.

Offentliga affärer 2015-02-18

 

Uppdaterat: 2015-02-23

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem