2016-03-07

Ledarnas omvärldsspaning vecka 7-9

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Vi omger oss allt mer med, och förlitar oss allt mer på, teknologi. Men det tycks som att det allt mindre hjälper oss bli mer produktiva. Inte minst sedan 2007, enligt en artikel i Harvard Business Review, berättar Ledarnas omvärldsanalytiker Stefan Kummås.


Facklig marknad

Calmfors: Sänk lönerna med 25 procent

Sänk de lägsta lönerna med 25 procent. Men bara under begränsad tid och absolut inte med lagstiftning. Då kan fler lågutbildade och nyanlända få jobb, anser professor Lars Calmfors i spetsen för näringslivets expertråd AER. Arbetsmarknadsekonomiska rådet, AER, föreslår särskilda "ingångsjobb" med löner på omkring 15 000 kronor i högst tre år. Den tidsbegränsade lönepressen ska öka chanserna för lågutbildade, unga och nyanlända att få ett första jobb.

DI 2016-02-15

TCO: Låglönejobb sparkar in öppna dörrar

Sänkta minimilöner är högsta mode bland arbetsgivare, politiker och experter. Men det är att slå in öppna dörrar, menar kritiker. Det finns redan betydligt billigare alternativ för arbetsgivare att anställa.

SvD 2016-02-17

”En friare lönesättning kan kräva begränsad konflikträtt”

Den svenska modellen har fungerat vad gäller kostnadskontroll, men har inbyggda fel. Den starka samordningen leder till höga ingångslöner, lönesammanpressning och svårigheter att justera relativlönerna för olika grupper. Lösningen är sannolikt att begränsa vår unikt generösa konflikträtt, skriver Nils Karlson, Ratio.

DN Debatt 2016-02-20

Tjänstemän laddar för storkonflikt

Fackförbunden Unionen och Sveriges Ingenjörer planerar tillsammans en storkonflikt inom tjänstesektorn. Sammanlagt 125 000 tjänstemän berörs. Pengar till avtalade flexpensioner är frågan som kan utlösa de gemensamma stridsåtgärderna.

Arbetet 2016-02-25

Nya lasregler om staplade korttidsjobb

Riksdagen beslutade på onsdagen med bred majoritet att ändra lagen om anställningsskydd, las. Syftet är att minska missbruket av tillfälliga anställningar som staplas på varandra. EU-kommissionen har kritiserat Sverige för att missbruk av visstidsanställningar som staplas på varandra inte reglerats i lagstiftningen.

Publikt 2016-03-03


Ledarskap

"Vurmen för samarbete har gått alltför långt"

Medarbetare går in i väggen för att de inte hinner sköta själva jobbet på arbetstid. Orsaken: De sitter länge i möten. Ledare måste lära sig att styra upp samarbetet, skriver tre forskare.

Lag & Avtal 2016-02-18


Lön

Kvinnliga kommunchefer får bättre betalt än manliga

Kvinnliga kommunchefer och toppolitiker har bättre betalt än många manliga. Det är början på en kvinnlig frammarsch bland chefer inom den kommunala världen, tror Staffan Isling, kommundirektör och ordförande i kommundirektörsföreningen.

Sveriges Radio 2016-02-25

Undersökning: Två tredjedelar tror felaktigen att de är underbetalda

Även underbetalda blir nöjda om de får veta varför. Transparent löneredovisning tar bort missnöjet och ökar företagens produktivitet, utan kostnad. Buffer är företaget som genererar samtliga anställdas löner med en enda formel.

Veckans Affärer 2016-03-04


Karriär & arbete

Antalet sysselsatta kvinnor fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 791 000 i januari 2016, icke säsongrensat. Det är en ökning med 74 000 jämfört med januari 2015, varav 47 000 kvinnor. Antalet arbetslösa minskade med 42 000 och uppgick till 388 000. Andelen arbetslösa minskade med 0,9 procentenheter och uppgick till 7,5 procent.

SCB 2016-02-19

Svensk högre utbildning leder till jobb

I Sverige leder eftergymnasial utbildning i högre utsträckning till ett jobb än i andra OECD-länder. Det jobbet är å andra sidan inte så mycket mer välbetalt än det som någon med enbart gymnasieutbildning får. Utbildningspremien i Sverige är låg jämfört med andra OECD-länder.

Ingenjören 2016-02-29

Människor tar jobb från robotarna

Robotarna höll inte måttet i Mercedes största fabrik. Nu får de sparken och ersätts med människor, skriver Bloomberg. Mercedes jättefabrik i tyska Sindelfingen har skrotat en uppsättning robotar som ersätts med arbetare av kött och blod.

DI 2016-03-01

Anställningstrygghet viktigare än arbetsmiljön

Bra arbetsmiljö har halkat ur listan över de viktigaste kraven på ett bra jobb. I alla fall om man får tro Kairos Future som sedan mitten av 90-talet undersökt vilka jobbfaktorer som svenskarna värderar högst. I snart 20 år har svenskarna värderat trevliga arbetskamrater, intressanta arbetsuppgifter, en bra chef och en sund arbetsmiljö som de viktigaste kraven på ett bra jobb. Det visar de mätningar som analysföretaget Kairos Future gjort.

Prevent 2016-03-03


Ekonomi

KI: Många företag vill nyanställa

Barometerindikatorn från Konjunkturinstitutet (KI) föll till 108,4 i februari, ned från 112,1 i januari. Men bland företagen är det många som är nöjda med läget och planerar att nyanställa, enligt KI. Bland hushållen har dock konsumentförtroendet ökat något, från 97,6 till 98,0.

SvD 2016-02-25

Snabba kostnadsökningar i kommuner och landsting

De preliminära boksluten för kommunsektorn visar en kostnadsökning på drygt fem procent. Intäkterna har också ökat, bland annat ersättningarna från Migrationsverket som ökat kraftigt. SCB presenterar i dag de preliminära boksluten för 2015 för kommuner och landsting.

SKL 2016-03-03


Övriga trendsignaler

Millennials less confident about nation’s future, but so were their parents, grandpar-ents when young

Millennials differ from older generations in many ways, from their racial and ethnic diversity to their distinctive views on a number of political and social issues. But they are similar in one surprising respect: As America’s youngest adult generation they are the least confident about the nation’s future, just like Generation Xers and Baby Boomers when they were young.

Pew research 2016-02-16

Nöjda på jobbet sjukskriver sig mer sällan

Det finns ett starkt samband mellan människors upplevelser och känslor rörande arbetsplatsen och deras frånvaro. Det menar Sveriges Företagshälsor, som i sin senaste Jobbhälsobarometer förutspår hälsoläget det första halvåret 2016.

Finansliv 2016-02-19

Segregationen ökar i mellanstora städer

Segregation är inte bara ett storstadsproblem. Även i mellanstora städer ökar klyftorna mellan fattiga och rika, visar ny forskning. I en ny rapport har två forskare undersökt den socioekonomiska utvecklingen i ett antal stadsdelar i Eskilstuna och Västerås mellan åren 2002-2012. Men enligt forskarna kan bilden som träder fram överföras även till andra svenska städer av samma storlek.

Dagens Arena 2016-02-19

Tre miljarder blir medelklass - snart sprids köpfesten över hela världen

Medelklassen exploderar medan fattigdomen minskar i tillväxtländerna. Och här i väst tar millenniegenerationen med helt andra konsumtionsmönster över efter den allt större andelen 60-plussare. Världens samlade medelklass kommer år 2050 att ha ökat med nästa tre miljarder människor - och de flesta av dem kommer att bo i länder som Kina, Indien, Filippinerna och Egypten.

Veckans Affärer 2016-02-24

Is Technology Really Helping Us Get More Done?

Twenty years ago, new office technologies like email and teleconferencing contributed to a dramatic boost in productivity. Information flows accelerated. Collaboration with coworkers became easier and easier. Productivity grew significantly faster during the 1990s and early 2000s than in previous years. Today, productivity growth has declined appreciably. Since 2007 it hasn’t even kept up with inflation.

Harvard Business Review 2016-02-25

Studie: Konsumenter största miljöboven - står för mer än 50 procent av all resursför-brukning

Norsk studie identifierar sektorn som står för mer resursförbrukning och utsläpp än alla andra tillsammans, och pekar ut länderna som påverkar mest. Studien undviker att lägga fokus på agenterna vid miljöförstöring och har istället delat upp miljöpåverkan på olika källor till efterfrågan. Resultaten är tydliga. De riktiga skurkarna är varken multinationella företag eller hänsynslösa regeringar, utan vi, konsumenterna.

Veckans Affärer 2016-03-01

Uppdaterat: 2016-03-07

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem