2015-03-02

Ledarnas omvärldsspaning vecka 9

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– De löften om avlastning och tidsvinster som digitalisering och teknisk utveckling utlovar verkar inte riktigt uppnås. De möjligheter som tekniken skapar tycks snarare leda till att vi får mindre tid, inte minst med mer långsiktiga uppgifter. Det är en av slutsatserna i en undersökning av tidningen Chef, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Ledarskap

Mer jobb trots digitaliseringen

Digitaliseringen tycks inte leda till minskad administrationsbörda för chefer. En undersökning som gjort visar tvärtom att många upplever att de lägger mer tid på administration än någonsin. Detta på bekostnad av långsiktiga strategier, egen reflektionstid och det dagliga ledarskapet. Vissa ämnen tycks engagera arbetslivet mer än andra. Som administrationsbördan till exempel.

SvD 2015-02-28

 

Facklig marknad

Tyska löneökningar kan påverka avtalsrörelsen

Det tyska industrifacket har fått igenom löneökningar på 3,4 procent. Det kan få betydelse också i den svenska avtalsrörelsen. ”Det är inget snack om saken att det som händer i Tyskland spelar roll här. Vi tittar på konkurrentländer när vi lägger våra krav och Tyskland är vårt främsta konkurrentland”, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert. Han är inte förvånad över tyska fackets goda resultat, eftersom de under de senaste åren har kommit upp i höga nivåer.

Arbetsvärlden 2015-02-26

Regeringen utreder allmän visstid

Den kritiserade anställningsformen allmän visstid utreds av regeringen. Målet är ett förslag som en riksdagsmajoritet kan ställa sig bakom. Men Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt är inte imponerad. ”Vill man ha fler fasta arbeten och färre som utnyttjas då måste själva anställningsformen allmän visstid tas bort”, säger han.

SvD 2015-02-25


Lön

Lönekartläggningen gav henne höjd lön

Coca-Cola i Stockholm ser lönekartläggningar som ett stöd och gör dem till och med oftare än de måste. Men företaget Linde Metall i Helsingborg vill inte göra några kartläggningar alls. Attityden bland arbetsgivarna varierar starkt. ”Jag känner mig trygg som kvinna i att Coca-Cola värderar mitt arbete rätt”, säger Anna Billman som arbetar som marknadsförare på Coca-Cola, som är bland de mest positiva företagen.

Lag & Avtal 2015-02-26

Tillhör du ett lyckligt undantag?

Högre lön behöver inte alltid innebära att du blir lyckligare. Det visar en ny undersökning. Sambandet mellan lycka och lön har undersökts av ett brittiskt rekryteringsföretag. En lång rad yrken i olika branscher har studerats. Enligt studien är kopplingen inte så stark som man kanske trott. Inte oväntat känner sig högavlönade i allmänhet mer nöjda än lågavlönade. Men det finns en del lyckliga undantag.

Du & Jobbet 2015-02-26


Karriär & arbete

Roller som försvinner i företaget - och ersätts av nya

Enligt en undersökning utförd av Hammer & Hanborg är det många roller inom ekonomibranschen som är på väg att försvinna och ersättas av nya titlar. Undersökningen visar att många roller för mellanchefer, såsom för sociala medier och marknadsföring, kommer att slopas i och med att många organisationer anser att det är mer effektivt att integrera de administrativa uppgifterna i andra roller på företaget. Högst upp på listan över tillkom-mande roller är CDO, alltså Chief Digital Officier, som förutspås ta över ansvar över den digitala kommunikationen och marknadsföring.

CFO World 2015-02-24

What millennials want from work, charted across the world

As more Millennials assume leadership positions around the world, organizations are becoming increasingly concerned with how to ensure their success. However, most existing research on those born between the early ‘80s and late ‘90s is skewed toward understanding what a narrow, typically Western, population wants. Conclusions based on such a limited sample could lead to bad decisions (and missed opportunities) around attracting, retaining, and developing millennial leaders in a global business environment.

Harvard Business Review 2015-02-24

Tidsbegränsade anställningar - en vanlig ingång till arbete

Sedan 2005 har antalet tidsbegränsat anställda ökat något. Som andel av anställda totalt kan dock endast marginella förändringar noteras. Tidsbegränsade anställningar är en vanlig ingång till arbete, vilket är en förklaring till varför det är vanligare bland unga och utrikes födda som gör sitt inträde på arbetsmarknaden.

SCB 2015-02-24

Social recruitment: The 'always on' approach to talent attraction

The digital landscape is continuously changing, and this impacts how many companies source and attract talent. We can now reach potential talent from anywhere and in real time. They are also able to (and expecting to) reach potential employers through a range of social channels.

HR Magazine 2015-02-25

Robotarna kan ta hälften av alla jobb

Robotar tar över hälften av alla jobb och resten kan ofta skötas från andra håll i världen. Regeringen har tillsatt en ny expertgrupp för att ta reda på hur den svenska arbetsmarknaden ska möta framtidens utmaningar.

Arbetet 2015-02-25


Ekonomi

”Hård prispress i digital värld håller inflationen nere”

Riksbankens jakt på tvåprocentsmålet kan slå ut många företag. I den digitala världens hårda konkurrens ser vi inga egentliga möjligheter att höja priserna. Vi menar att Riksbanken måste studera digitaliseringens konsekvenser för att bättre förstå företagens prissättning, skriver chefsekonomerna vid Svensk handel och Teknikföretagen. Riksbankens jakt på tvåprocentsmålet kan slå ut många företag. I den digitala världens hårda konkurrens ser vi inga egentliga möjligheter att höja priserna.

DN 2015-02-26

BNP steg klart mer än väntat

Den svenska BNP-tillväxten landade på 1,1 procent under fjärde kvartalet 2014 och 2,7 procent på ett år. Det var kraftigt över förväntningarna. Förväntningarna talade om ett BNP-lyft med 0,5 procent under det fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal och plus 1,6 procent jämfört med ett år tidigare. Siffrorna kom rejält på skam när SCB idag publicerade ny statistik.

SvD 2015-02-27


Övriga trendsignaler

Forskningsrapport om kollektivavtal och kollektivavtalsvillkor i offentlig upphandling

Andrea Sundstrand har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, utrett i vilken utsträckning det är möjligt för upphandlande myndigheter att ställa krav på kollektivavtal eller på andra arbetsrättsliga villkor i syfte att skydda arbetstagarna från orimliga löner och osäkra anställnings- och arbetsförhållanden.

Konkurrensverket 2015-02-23

The future of business is fast

You hear it almost daily in the business press: The pace of change has gone through the roof, and our organizations are not keeping up. A strategic window opens up, but the or-ganization can’t pivot fast enough and loses out to that creative new startup. The development of new technology being used both by our competitors and by our customers makes it almost impossible to stay ahead of the curve, and we find ourselves scrambling to keep up. Executives stay up at night worrying about speed, or the lack thereof.

Smartblog 2015-02-24

EU ökar samarbetet kring energifrågor

EU-kommissionen har idag tagit initiativ till en energiunion för att öka samarbetet mellan EU:s medlemsländer i energifrågor. Samarbetet ska trygga energiförsörjningen inom EU och leda mot ett mer hållbart energisystem. Kommissionen, med ordförande Jean-Claude Juncker i spetsen, har beslutat om en övergripande strategi för en livskraftig och hållbar energiunion, som har arbetet med klimatförändringar i fokus. Det innehåller också en vision för hur ett nytt klimatavtal kan tecknas vid FN:s klimatmöte i Paris i december.

Energimyndigheten 2015-02-25

Fördjupad utvärdering av de 16 miljökvalitetsmålen

Tillväxtanalys särskilda studier om grön strukturomvandling indikerar att ett stärkt klimat-politiskt ramverk är en nödvändig förutsättning för en tillräckligt omfattande omvandling. Slutsatsen är att befintliga styrmedel inte är implementerade på ett sätt som innebär att det teoretiskt önskvärda kriteriet för kostnadseffektivt (ett pris på koldioxidutsläpp) är uppfyllt.

Tillväxtanalys 2015-02-25

Uppdaterat: 2015-03-02

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem