2015-03-23

”Löneprocessen är en investering”

Annika Elias, ordförande Ledarna

Medan kraven från medarbetarna på feedback och uppföljning blir allt tydligare, förväntas många chefer själva ta ansvar för sin utveckling, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Har du någonsin mött någon som är helt nöjd med sin lön? Och då menar jag inte att man inte vill ha lite mer pengar – det vill så klart alla. Men någon som tycker att de får vad som är rätt och riktigt?

Det kanske inte är jättevanligt, men jag träffar på dem då och då. Chefer som upplever att deras prestation på jobbet värderas och belönas utifrån vad de åstadkommit.

När man krafsar på ytan kommer det alltid fram att dessa chefer har en god och kontinuerlig kontakt med sin egen chef och att de upplever att lönen inte sätts i det där enstaka lönesamtalet som de har en gång om året, utan att den är ett resultat av en ständigt pågående dialog.

Det är inte så ovanligt att chefen själv varken får utvecklingssamtal eller lönesamtal.

Medan kraven från medarbetarna på feedback och uppföljning blir allt tydligare, förväntas många chefer själva ta ansvar för sin utveckling. Och därför – mer än för storleken på utfallet – blir lönerevisionen en kalldusch för chefen.

Ett företags allra viktigaste resurs är cheferna. Närvaron av ett gott ledarskap och en rak och tydlig diskussion om mål och resultat skapar nöjda medarbetare och effektiva företag. Men om chefen själv inte får återkoppling på vare sig sitt ledarskap eller sin prestation blir styrning och ledning svajig och riskerar att dra åt fel håll.

En bra löneprocess för cheferna handlar inte bara om att hålla chefen nöjd. Den är en investering i företagets utveckling och konkurrenskraft.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 3, mars 2015.

Uppdaterat: 2015-03-23

Läs mer

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem