2015-10-08

Ny skrift om fyra företag som ger förutsättningar för hållbara chefer

Att det är viktigt att skapa förutsättningar för chefer att hantera sitt uppdrag är nog alla överens om. Vi har också en god uppfattning om vad som krävs, men hur gör man i praktiken?

Ledarna har tillsammans med Teknikföretagen försökt ta reda på just det. I skriften Goda exempel för hållbart och framgångsrikt ledarskap har 20 chefer med bra förutsättningar intervjuats för att fånga in vilka aspekter som är avgörande för ett hållbart ledarskap och väl fungerande chefer.

Resultatet av intervjuerna sammanfattas i en checklista för hållbara chefer. Några faktorer som lyfts upp är bland annat ett närvarande ledarskap, tydliga processer och mål, chefens befogenheter och transparant kommunikation. Läs och låt dig inspireras!

Den 23 oktober 2015 presenterar Teknikföretagen och Ledarna skriften under ett frukostseminarium i Stockholm.

Uppdaterat: 2015-10-08

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem