2015-12-08

OFR begär medling

I förra veckan avvisade Arbetsgivarverket OFR/S,P,O:s yrkanden i de pågående pensionsförhandlingarna och OFR/S,P,O begär nu medling gällande tjänstepensionsavtalet för 100 000 statligt anställda. Det nuvarande pensionsavtalet löper ut den 31 december 2015.

Läs pressmeddelandet

OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan där Ledarna ingår. Det består av åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda.

Uppdaterat: 2015-12-08

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem