2015-09-10

Påverka Ledarna

Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ, och äger rum vartannat år. Ett hundratal ombud träffas för att besluta om Ledarnas framtida inriktning. Ledarnas nästa kongress äger rum den 25-26 maj 2016 på Hotell Clarion Sign i Stockholm.

Aktiva medlemmar, klubbar, föreningsavdelningar och föreningar har rätt att lämna in motioner till Ledarnas kongress.

Läs mer om Ledarnas kongress 2016

Uppdaterat: 2015-09-10

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem