2015-07-29

Podcast: Det framgångsrika ledarskapet i vardagen

Lyssna till Eliza Kücükaslan, Framtidens kvinnliga ledare 2014, och Peter Grönberg, Årets ledarutvecklare 2014, i ett samtal om det framgångsrika ledarskapet i vardagen som kretsar kring mod, kärlek, öppenhet och ansvar. Vilka kompetenser kräver dagens och framtidens ledarskap?

Hur lyckas du vara en bra chef och leverera goda resultat i dagens snabbrörliga och komplexa värld? Hur håller du i längden? Vilka är utmaningarna, möjligheterna och lärdomarna?

Eliza Kücükaslan är konsult och tidigare landschef i Ghana för mikroförsäkringsbolaget Milvik. Peter Grönberg är ‎Senior Vice President Culture and Organization Development, Volvo. Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna, är moderator.

Det framgångsrika ledarskapet i vardagen del 1: Mod och kärlek

Det framgångsrika ledarskapet i vardagen del 2: Öppenhet och ansvar

Uppdaterat: 2015-07-10

Mer på Ledarna Play

På Ledarna Play hittar du podcasts och filmer med kunskap och inspiration för dig som är chef.

Besök Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem