2015-06-22

Så skapar du en lärande organisation

En central del i att skapa inkludering, och tillvarata potential och kompetens, är att se till att ni är en lärande organisation. Hur kan du som chef bidra till detta?

Den här listan är ett urval av tips från deltagarna på vårens och sommarens chefsluncher om inkluderande ledarskap.

Chefernas tips:

 • Det är OK att ta beslut även om det kan bli fel – kör och diskutera sedan lärdomarna.
 • Lita på andra – de vill göra sitt bästa.
 • Omge dig med smartare personer än du själv.
 • Undersök olika perspektiv för att få fram olika uppfattningar.
 • Systematisera lärandet med stöd av checklistor.
 • Konkretisera ”skitsnack” – vad är egentligen problemet?
 • Sitt bredvid, promenera, sitt i bilen när ni ska reda ut problemen.
 • Sista 10 minuterna i mötet: dela kunskap och lärande.
 • Ge och be om återkoppling – skilj på sak och person.
 • HBTQ-certifiering.
 • Lära känna varandra som team genom teambildningsaktiviteter, det förebygger konflikter.
 • Öppenhet kring information – allt behöver inte vara hemligt.
 • Våga släpp kontrollen som chef – andras lösningar kan också vara bra.
 • Bestraffa inte misstag, utan lär av dem.
 • Uppmuntra nya idéer även om det inte leder till stor förändring.
 • Lyft upp skillnader – det förebygger konflikter.
 • Jobbrotation är utvecklande, ger helhetsperspektiv och större förståelse för varandras arbetssituation.
 • Inled möten med att alla kort får berätta vad de är stolta över och vilka utmaningar de har. Fokusera på styrkorna!
 • Uppmuntra nyfikenhet genom att lyssna på den andre. Vänta med att berätta vad du tycker/vet. Ta för vana att vänta 10 sekunder när du får en impuls att säga något. Är det fortfarande relevant efter 10 sekunder?
 • Avsätt tid för återkoppling och se till att ni går varvet runt med vad du som medarbetare gjorde bra i projektet och vad du hade behövt hjälp med.
 • Avsätt tid för reflektion. Exempel på frågor att utgå från: Vad vill jag/vi fortsätta göra? Vad har jag/vi lärt oss? Vad vill jag/vi göra annorlunda nästa gång?
 • Identifiera styrkor – och dela ut arbetsuppgifter efter dessa och inte efter person.
 • Använd tester i teamet, till exempel Rebus, som utgångspunkt för att diskutera kommunikation, styrkor etc.
 • Observera eller "skugga" varandra för att ge återkoppling – den som ska bli "skuggad" bestämmer inom vilket område.
 • Ha med kollegor i genomförandet som kan bidra till att utvärdera med andra perspektiv. Avsätt tid efteråt för strukturerat och planlagt lärande.
 • Prata om det som inte gick enligt plan och lyft upp det gemensamma lärandet.
 • Ta hjälp av metoder som till exempel Motiverande samtal och Appreciative Inquire (AI).

 

 

Uppdaterat: 2015-11-13

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem