2016-08-18

Samtal del av innovationsprocess

Karin Zingmark, marknadschef Karin Zingmark, marknadschef

På Microsoft bestämmer medarbetarna var, när och hur de jobbar och de viktiga samtalen främjas genom täta möten.

Karin Zingmark, marknadschef på Microsoft, berättar om hur företaget arbetar med ledarskap genom samtal.

– I stället för utvecklingssamtal en gång per år har vi connectsamtal en gång i kvartalet. Då sitter chef och medarbetare ner tillsammans och tittar på vad som hänt sedan sist och lägger upp en plan för hur medarbetaren ska kunna utvecklas och växa framöver.

Förr använde sig företaget av mätbara mål som var kopplade till den individuella prestationen, men nu har man bytt strategi.

– I dag tittar vi på hur medarbetarna bidragit till andras framgång och på hur de egna prestationerna påverkats av kollegornas. Samarbetsfokuset är alltså hundra procent. Men utöver dessa möten har man även medarbetarmöten varje eller varannan vecka. Dessa möten är mindre strukturerade och mer baserade på medarbetarnas behov.

– Här har du möjlighet att diskutera det som sker och lyfta saker där du behöver hjälp och stöttning av din chef.

I satsningen Det nya arbetslivet har medarbetarna möjlighet att nästan helt och hållet styra över sin arbetssituation. Det finns inga kontorsplatser och inga fasta arbetstider. De anställda kan arbeta var, när och hur det passar dem själva. Men friheten följer med ett stort ansvar och ställer höga krav.

När man inte sitter bredvid varandra och jobbar varje dag måste man vara mycket mer strukturerad och kommunikativ.

– Medarbetarna behöver vara framåtlutade, aktiva och säga till när någonting inte funkar. Som chef måste du vara oerhört tydlig och kommunikativ. Du måste verkligen veta att alla medarbetare känner till mål och strategier och hela tiden kommunicera ut var ni som team befinner er.


Artikeln är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 8, augusti 2016.

Uppdaterat: 2016-08-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem