2016-05-27

Se Ledarnas kongress

Ledarnas senaste kongress ägde rum den 25-26 maj 2016 på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Ett hundratal ombud träffades för att besluta om Ledarnas framtida inriktning.

Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ, och äger rum vartannat år.

Se Ledarnas kongress 2016 i efterhand

Mer om kongressen

Uppdaterat: 2016-05-27

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem