2016-09-16

Stöd för arbetsmiljöutbildning

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har satsat 75 miljoner kronor på arbetsmiljöutbildningar under perioden 1 januari 2016 - 31 december 2018. Arbetsgivare inom privat sektor som har tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och har minst en anställd kan söka stödet, som gäller för utbildningar av chefer, skyddsombud och arbetsmiljöombud.

För kursavgift lämnas ersättning upp till 5 000 kr/person för endagsutbildning, 8 000 kr/person för två dagar och 10 000 kr/person för tre dagar. Per företag är ersättningstaket 350 000 kr per kalenderår. Stöd för en och samma anställd lämnas för högst sex dagar/kalenderår.

Läs mer hos AFA Försäkring:
Så fungerar stödet för arbetsmiljöutbildning
Läs mer och ansök


Uppdaterat: 2016-09-16

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem