2015-08-31

Sveriges chefer arbetar mest aktivt med genus i mångfaldsfrågor

På uppdrag av undersökningsföretaget Novus frågade Sveriges chefsorganisation Ledarna 1 295 chefer i juni i år om hur de arbetar med mångfald. På frågan av vilken mångfaldsfråga de arbetar mest med blev resultatet:

 1. Kön (44 %)
 2. Ålder (32 %)
 3. Etnicitet (23 %)
 4. Funktionsnedsättning (4 %)
 5. Religion (4 %)
 6. Könsidentitet eller könsuttryck (3 %)
 7. Sexuell läggning (3 %)
 8. Ingen av dessa (23 %)
 9. Vet ej/ingen uppfattning (17 %)


Ledarnas mångfaldsexpert Ellen Landberg tipsar om hur företag och organisationer kan arbeta med mångfald:

 • Att säkerställa en bra rekryteringsprocess handlar om att vara medveten och ha kunskap om hur fördomar, normer och förväntningar styr oss. Därför behövs kunskap kring detta, till exempel kopplat till de sju diskrimineringsgrunderna. Så länge man inte specifikt adresserar risken för diskriminering så är risken stor att normer omedvetet reproduceras.
 • Att jobba med rekrytering kopplat till jämställdhet och mångfald är en kompetens i sig, utgå från att ni behöver anlita experter för att skapa fungerande processer.
 • Hitta organisationens ”vad” och ”varför”. Vad menar vi när vi pratar om mångfald? Vad vill vi förändra? Varför? Gör en genomlysning av organisationen för att se hur det ser ut idag och sätt konkreta mål.
 • Många chefer är ansvariga för rekryteringen utan egentlig utbildning, risken ökar då att rekrytera med magkänslan, vilket i sin tur ökar risken för att ni inte anställer den mest lämpade kandidaten. Utbilda därför alla som rekryterar också utifrån ett mångfaldsperspektiv.
 • Se till att ha strukturerade, kompetensbaserade, transparenta rekryteringsprocesser.
 • Skapa transparenta karriärvägar för att på bästa sätt kunna rekrytera internt.
Uppdaterat: 2015-10-01

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem