2017-06-14

Ta mindre hänsyn till dina medarbetare

I en vardag med snabba förändringar, global hänsyn och lönsamhetsfokus kan chefsjobbet mest handla om att uppfylla mål och släcka bränder. Eller är det verkligen så? Se Ledarnas frukostföreläsning om hur du kan fokusera på din chefsroll och samtidigt stärka dina medarbetare.

Pia Nordström, tidigare HR-chef på Scania, ger dig möjlighet att reflektera kring dig själv och din organisations ledarskapsfilosofi. Är det dags för ett tydligare fokus på din egen chefsroll? Låta dina medarbetare utvecklas tillsammans med dig snarare än på grund av dig?

Pia Nordström har varit verksam mer än 15 år inom Scaniakoncernen. Där hon arbetat med hur chefer ska agera utifrån företagets värdegrund, samtidigt som de ska kunna säga både ja och nej, till sig själva och till andra. I dag arbetar Pia Nordström i eget bolag med att utveckla chefer och verksamheter. Hon är känd som inspirerande, orädd och nyfiken och hennes föreläsning präglas av igenkänning, reflektion och diskussion.

Uppdaterat: 2017-06-14

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem