2017-03-23

Undersökning: Chefer dåliga på att hitta kompetens bland nyanlända

Deltagare Managers’ Express. Längst till vänster Mouddar Kouli, längst till höger i bakre raden Magnus Berg.

Ledarna utbildar och coachar både nyanlända och svenska chefer för att krympa avståndet mellan dem.

53 procent av Sveriges chefer har dålig kunskap om kompetensen hos nyanlända och vet inte hur de ska hitta dem. Det visar en undersökning som Ledarna låtit Novus göra bland 1 500 chefer.

Seminarium för svenska chefer

Därför genomför Ledarnas integrationsteam, Magnus Berg och Mouddar Kouli, ett chefsseminarium vid upprepade tillfällen under året. Behöver du, i din chefsroll, fylla på med viktiga fakta, inspirerande insikter och nya rekryteringsvägar? Boka en plats på seminariet ”Från flykting till medarbetare?”

- Svenska chefer missar alldeles för mycket av den kompetens som har kommit de senaste åren, eftersom de saknar närkontakt med målgruppen och alla dess möjligheter, säger Mouddar Kouli, själv syrier som kom till Sverige hösten 2015.

Coachning för nyanlända

Inom ramen för intensivprogrammet Managers’ Express får nyanlända med chefserfarenhet nödvändig utbildning, karriärcoachning och tillgång till svenska nätverk för att snabbt öka deras möjligheter att fortsätta sina karriärer i vårt land.

– Vi lär oss också väldigt mycket av deltagarna, berättar Magnus Berg, avgörande insikter som vi förmedlar till svenska chefer i vårt seminarium till exempel.

Läs mer om hur nyanlända och svenska chefer möts

Så förbereder Ledarna nyanlända chefer för den svenska arbetsmarknaden

Seminarium: Från flykting till medarbetare?

Artikel i DN söndag den 19 mars 2017: Svenska chefer saknar kunskap om nyanlända

Text: Uppdaterat: 2017-03-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem