2014-12-12

Vad är CSR?

CSR (Corporate Social Responsibility) är idén om att företag ska ta ett ansvar för hur de påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt perspektiv. Historiskt sett har CSR setts som ett sätt att både ta ansvar och minimera risken för att oegentligheter ska förekomma i företag. I detta arbete har chefen en nyckelroll.

Mot bakgrund av detta så har CEC, den europeiska chefsorganisationen, i samverkan med Eurocadres under ett år arbetat med att ta fram ett positionspapper där de utvecklar var de står i frågor som rör CSR.

Pappret presenterades vid en konferens i Bryssel den 26-27 november där Annika Elias, president för CEC och ordförande Ledarna, medverkade.

Eurocadres och CEC pekade på vikten av att företag integrerar CSR i sin kärnverksamhet samt behovet av att synliggöra chefer som bärande aktörer i arbetet med CSR. Chefer ska tilldelas de resurser som behövs för att kunna genomdriva ett gott CSR-arbete, detta kan till exempel ske genom utbildningsinsatser.

Uppdaterat: 2014-12-12

Läs mer om CEC

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem