2014-10-16

"Våga lita på cheferna"

Att vara chef i välfärdssektorn innebär att man fått ett stort förtroende från medborgarna att förvalta, säger Annika Elias, ordförande Ledarna.

I höst har många kommuner och landsting bytt ledning. Ibland har den politiska majoriteten ändrats, ibland är det bara personer som har skiftats. Men oavsett förändring i den politiska ledningen arbetar de flesta chefer kvar, med engagemang och drivkraft för att utveckla sin verksamhet.

Att vara chef i välfärdssektorn innebär, oavsett om det sker i privat eller i offentlig regi, att man fått ett stort förtroende att förvalta. Förtroendet kommer från medborgarna som via de valda politikerna lägger ansvaret för en väl fungerande välfärd i chefernas händer.

Som chef i offentlig sektor leder du ofta välutbildade, hängivna medarbetare med stor kunskap och erfarenhet från sitt speciella område. De vet vilka möjligheter som finns att göra det bästa för de brukare, patienter eller elever som de arbetar för. Att dra gränserna för den yrkesmässiga skickligheten och styra efter politikernas mål och strategier är en av chefernas viktigaste – och svåraste – uppgifter.

När Ledarna frågar chefer i offentlig sektor svarar nästan hälften att de inte har tillräcklig handlingsfrihet för att praktiskt förverkliga de politiska målen. En tydlig rollfördelning mellan politikeroch verksamhetschefer, och ömsesidig förståelse och respekt för varandras roller, är en förutsättning för att politiskt styrda organisationer ska fungera.

Att bygga ett bättre förtroende mellan chefer och politiker är nästa stora utmaning för ledarskapet i kommuner och landsting. Därför vill vi på Ledarna rikta en välment uppmaning till alla politiker, nyvalda eller erfarna:

Var noga med en tydlig gräns för det politiska uppdraget och sätt er tillit till cheferna.

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna


Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2014.

Uppdaterat: 2014-10-16

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem